Doneren

Privacy­verklaring

Stichting Meer Jezus, hierna te noemen ‘Meer Jezus’ verwerkt en legt persoonsgegevens en andere data vast in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving en voldoet hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zijn verplicht om te verantwoorden wat wij met persoonsgegevens van onze medewerkers, vrijwilligers of andere betrokkenen doen. In deze privacyverklaring doen wij dat met liefde.

Contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens:

Stichting Meer Jezus
Kerkstraat 24-3
3781 GB Voorthuizen
Telefoon: +31 (0)342-475048
E-mail: info@meerjezus.nl

Doel van gegevensvastlegging:

Meer Jezus verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van de website www.meerjezus.nl ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Welke gegevens verzamelen we?

De door klanten en / of bezoekers van onze website, donateurs en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie. Dat wil zeggen:  Voor- en  achternaam, adres, postcode, woonplaats, E- mailadres, telefoonnummer, IBAN-nummer, mandaat datum, het bedrag waarmee ondersteund wordt en met welke frequentie, kerkelijke organisatie/gemeente, (dat laatste is optioneel om u gericht te kunnen informeren over ons werk) en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Aan wie geven we de gegevens door?

Meer Jezus vindt uw privacy erg belangrijk en gaat derhalve zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Meer Jezus gebruikt ze uitsluitend voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden zoals:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van conferenties, activiteiten of evenementen van de stichting.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.
 • Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Meer Jezus zal de persoonsgegevens na de vastgestelde termijnen verwijderen:

 • Abonnees nieuwsbrief:
  Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.
 • Deelnemers van onze activiteiten:
  De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 3 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren en koppelen aan je account.
 • Meer Jezus donateurs:
  Na het afmelden om Meer Jezus te ondersteunen zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.
 • Klanten webshop:
  De persoonsgegevens bij de aankoop van een product hebben we nodig om een artikel toe te kunnen sturen. De gegevens van de aankoop zullen we vastleggen in ons systeem en na 2 jaar verwijderen. Mocht je willen dat de gegevens eerder uit het systeem worden gehaald kun je dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.

Bezoek aan de website / cookies:

Meer Jezus gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Om u gericht te kunnen informeren over ons werk,  verzamelen wij uw persoonsgegevens wanneer u zich via onze website aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u een bestelling bij ons doet of ons een donatie geeft.

Beveiliging van gegevens

Meer Jezus maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Meer Jezus ontvangt. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per mail contact op via: info@meerjezus.nl

Digitale Nieuwsbrief

Deze gegevens onderaan de nieuwsbrief moet je wijzigen lijkt me.

Meer Jezus stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief naar geïnteresseerden via MailChimp:

In de algemene voorwaarden van MailChimp staat dat het bedrijf nooit en te nimmer gegevens van mailinglijsten zal doorverkopen, doorgeven aan derden of openbaar maken. Deze voorwaarden betreffen niet de inhoud van de berichten. MailChimp is gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Dit is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie deze overeenkomst goedgekeurd. Doordat MailChimp voldoet aan de strenge eisen van dit shield, is het toegestaan data uit te wisselen. Tenslotte is een verwerkersovereenkomst IS DIT OOK NOODZAKELIJK? WEET IK NIET. gesloten tussen MailChimp en de gebruiker (Meer Jezus). Daarin is onder andere bepaald dat MailChimp aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de privacy wordt geschonden.

Omdat we werken met MAILCHIMP denk ik dat het verstandig is om hier wat dieper in te duiken. Misschien samen eens naar kijken? Ik kom er niet helemaal uit. Hier een interessante link om eens naar te kijken : interessante link over AVG instellingen in MAILCHIMP

Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit):
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven via ons algemene email adres: info@meerjezus.nl of telefonisch via +31 (0)342-475048. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van ons werk. Ook heeft u het recht om de u aan ons verleende toestemming in te trekken, overeenkomstig wetgeving.

E-mail

Wanneer u als lezer van onze nieuwsbrief, als klant, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Meer Jezus hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en in het bijzonder van nieuwe materialen die we hebben geschreven.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u geen berichten meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Kerygma, telefonisch: +31 (0)342-475048 (van 9:30 uur tot 16:00 uur) of per e-mail: info@meerjezus.nl

Recht op indienen van klachten:

Als u klachten heeft over de manier waarop Meer Jezus met uw persoonsgegevens omgaat of is omgegaan dan heeft u het recht deze per mail richten aan info@meerjezus.nl