Doneren

Waarom Meer Jezus

m e e r   j e z u s   i n   m e e r   m e n s e n

Gods plan met de wereld = mensen die op Hem lijken
de aarde vullen met wie Hij is – door ons heen.
Zoals in de hemel, zo ook op de aarde
overal paradijs

maar wij maakten het: zoals in de hel, zo ook op de aarde
toch gaat God door met Zijn plan
door zwakke mensen vol fouten, maar die Hem geloven
Israël – mensen die met Hem worstelen maar door wie Hij toch heen regeert
en maakt ze door strijd en struikelen heen
tot een zegen voor alle volken
met als hoogtepunt Jezus die God laat zien
100% genade & 100% waarheid

en dan zegt Jezus: nu is het jullie beurt
en Ik ben met jullie en ga het door jullie heen doen:
een onmogelijk Groot Gebod: liefde worden, en daardoor heilig leven
– en zonder dat zullen wij God niet zien
een onmogelijke Grote Opdracht: alle volken redden & discipelen
– en zonder dat zullen zij God niet zien

onmogelijke dingen waar we niks van af willen halen,
hoe radicaal en pijnlijk ook
onmogelijke dingen die God mogelijk maakt
door de kracht van de Heilige Geest

en daarom moet God ons helpen altijd
dorstig, hongerig, brandend, overkokend te zijn
willen we niks anders dan Hem in alles aanwezig
hebben we niet de luxe iets van Hem te missen
overstromen van de Heilige Geest

het einde komt voor iedereen en de tijd is kort
Hij die snel terugkomt als Rechter is ook de Enige die kan én wil redden
God zegt: wie zal Ik zenden, wie wil er gaan?

pas als Jezus komt wordt het 100% paradijs
maar nu willen we hier zoveel mogelijk Jezus, in zoveel mogelijk mensen
Hij vertrouwt het ons toe – maar we mogen pas na Pinksteren beginnen

wij zijn aan zet, dit is de tijd
we kiezen voor sterven zodat anderen leven
want voor wie dat kiest is dit leven
het meeste van de hel dat we ooit zullen meemaken
maar voor wie dat niet kiest is dit leven
het meeste van de hemel dat ze ooit zullen meemaken

we kiezen om te zijn, doen & gaan in geloof in Jezus
door de kracht van de Geest zal God al het onmogelijke mogelijk maken
Heer, bedek Nederland & de aarde met Uw glorie
door grote podia en onzichtbare heiligen

we zijn niet bereid te leven zonder opwekking,
zonder Handelingen hoofdstukken 2 en 29
zonder Gods wil realiteit te zien worden op aarde,
precies zoals we het zien in de hemel:
apostolische visie
profetische impact
massale bekeringen
diepe verbondenheid
radicaal discipelschap