Doneren

Over ons

Meer Jezus wil:

MEER JEZUS IN MEER MENSEN: Discipelen maken.

MEER JEZUS IN MEER LEIDERS: Leiders trainen

MEER JEZUS IN MEER KERKEN: Kerken stichten

Wat bedoelen we met “Meer Jezus in Meer Mensen”?

Meer Jezus = kwaliteit. Jezus is liefde, zuiverheid, kracht, rechtvaardigheid, radicale keuzes. Jezus is genade én waarheid. Meer van dat in ons!

God heeft ons bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon (Romeinen 8:29).

Meer Mensen = kwantiteit. Elk getal staat voor een eeuwige, door God geliefde ziel, met een waarde van meer dan een miljoen sterrenstelsels. Dus dat getal mag altijd groter!

In een talrijk volk ligt de glorie van een koning (Spreuken 14:28).

 

Doop op Aruba

ONTSTAAN
In 2018 kwamen Christian en Nathalie Tan terug van hun gemeentestichtend werk op Aruba. Ze voelden dat God tot ze sprak door deze uitspraak van Jezus:

“Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden” (Lukas 4:43).

In die tijd kwamen de landelijke leiders van de grootste groep evangelische en pinksterkerken in Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), met twee vragen:

  • Willen jullie landelijk het voortouw nemen in het starten van nieuwe kerken namens de VPE?
  • Willen jullie een netwerk voor jonge leiders, dat jullie eerder hebben helpen starten, weer opnieuw opstarten?

Kerkplanting en een leidersnetwerk herstarten dus. Ze voelden dat we hier ‘ja’ op moesten zeggen. En daarbij de uitdaging moesten voorleggen aan de VPE en de bredere pinksterbeweging om 100 nieuwe, missionaire kerken in 10 jaar (de jaren ’20) te gaan stichten.

Naast kerkplanting en (jonge) leiders helpen, wisten ze ook dat prediking (bijbelonderwijs, evangelisatie) hoorde bij wat God wilde dat gedaan moest worden. Om praktische reden kon dit werk het beste vorm krijgen in de vorm van een stichting, officieel interkerkelijk maar vrijwillig zich opwerpend als uitvoerende tak van de VPE.

Inzegening VPE 2018

 

Begin 2019, precies toen Meer Jezus als stichting naar buiten wilde treden, vroeg de directeur van een al langer bestaande stichting, Kerygma, of ze vanwege zijn pensionering hun werk wilden overnemen. Een betrouwbare naam in christelijk Nederland op gebied van onderwijs (cursusmateriaal voor discipelschap en leiderschap) en straatevangelisatie.

Dit samen leidde ertoe dat Meer Jezus aan een breed scala aan activiteiten werkt. Van evangelisatie op straat & online onder ongelovigen tot het discipelen van gelovigen, van het trainen van leiders tot het stichten en leiden van kerken. Precies waar de eerste kerk en de apostelen uit die tijd zich mee bezig hielden.

Team

Het team bestaat uit:

  • directie
  • vrijwilligers
  • kerkleiders
  • kerkplanters
  • kerkbegeleiders
  • sprekers
  • bestuur

Startavond met vrijwilligers, eind 2018

 

Meer Jezus heeft een ANBI status. Ons beleidsplan vind je hier. Op deze pagina vind je meer informatie over ANBI & jaarverslag.