Over meer Jezus

Wie we zijn

Stichting MEER JEZUS is opgericht in 2019 met als missie: Meer Jezus in Meer Mensen, Meer Leiders en Meer Kerken. Voor de uitvoering zoekt Meer Jezus zoveel mogelijk de verbinding met kerken, andere leiders en bedieningen. We vormen apostolische teams, pastorsteams, ervaren en jonge leiders, en gaan allianties aan met verwante organisaties.

We zijn een onafhankelijke stichting met een ANBI-status, werken interkerkelijk, maar voelen ons tegelijkertijd verbonden aan de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten). Ook heeft de sinds 1991 bestaande stichting Kerygma gevraagd aan Meer Jezus om hun werk voort te zetten, en vallen deze beide stichtingen onder hetzelfde bestuur en dezelfde directie.

Ontstaan

In 2018 kwamen Christian en Nathalie Tan terug van hun gemeentestichtend werk op Aruba. Een succesvolle tijd enerzijds: vanuit het niets was een gemeente ontstaan, mensen tot geloof gekomen, en oudsten daarvoor getraind. Maar ook een heftige. In die pittige beproevingen waren de grote dromen van opwekking, kerkgroei en doorbraak van Gods Geest eigenlijk gestorven. Op het dieptepunt van heftige offers hadden ze, ondanks de vrucht op het werk, nergens zin meer in. De prijs van een bediening voelde veel te hoog. Maar de Heilige Geest sprak: “Als jullie je talenten in de grond stoppen, zal je rekenschap aan Mij moeten afleggen. Grote dromen die van Mij komen, zijn er niet alleen voor als je het leuk vindt, maar ook als je het niks meer aan vindt…!”

Tot dan toe waren ze altijd lokale voorgangers geweest. Ze kregen de indruk dat God ze leidde om hun focus te verleggen van werken op één plaats, naar werken op meerdere plaatsen tegelijk. Niet per se de makkelijkste optie. Voorgangers van één kerk zijn was inmiddels iets vertrouwds geworden. Maar ze voelden dat God ze leidde door de tekst:

“Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden” (Lukas 4:43).

Meer steden dan één. Plaatsen die veranderen zouden door een werk van Gods Geest, opwekking, gemeentestichting. De geboren, gestorven en uit de dood opgewekte dromen en profetische woorden, waarvan ze voor een groot deel vervullingen van gezien hadden op De Betteld, in Zutphen en op Aruba, maar dan op meer plaatsen. Hoe dan?

In die tijd kwamen o.a. landelijke leiders van een groep kerken, de VPE, met twee vragen:

  • Willen jullie landelijk het voortouw nemen in het starten van nieuwe kerken namens de VPE?
  • Willen jullie een netwerk voor jonge leiders, dat jullie eerder hebben helpen starten, weer opnieuw opstarten?

Kerkplanting en een leidersnetwerk herstarten dus. Ze voelden dat we hier ‘ja’ op moesten zeggen. 100 missionaire kerken in 10 jaar (helpen) stichten. Het betekende opnieuw een stap in geloof en doorgaan als zendeling in eigen land. Terwijl er ook wel stabielere opties waren. Maar volgelingen van Jezus willen – hoe eng ook – nooit gaan voor wat het veiligst is, maar waar ze het meest vruchtbaar in kunnen zijn voor de eeuwigheid, voor Gods eer.

Naast kerkplanting en (jonge) leiders helpen, wisten ze ook dat prediking (bijbelonderwijs, evangelisatie) hoorde bij wat God wilde dat gedaan moest worden. Veel spreken en anderen daarin trainen, en starten met schrijven. Ze dachten vanaf nul te moeten beginnen. Maar begin 2019 leidde God een bestaande stichting, Kerygma, op hun pad. Een betrouwbare naam in christelijk Nederland op gebied van onderwijs (cursusmateriaal voor discipelschap en leiderschap) en straatevangelisatie.

Al deze dingen konden het beste worden uitgewerkt in een nieuwe stichting. Eigenlijk meer een beweging: Meer Jezus. De stichting is begin 2019 opgericht en al volop actief. Zowel de bestaande activiteiten van Kerygma, als de nieuw op te starten evenementen en processen van het starten van kerken en het leidersnetwerk. Het begin van – met Gods hulp en genade – een toekomst vol Meer Jezus in Meer Mensen, Meer Leiders en Meer Kerken!

Over ons

Zoveel mogelijk mensen bereiken, om ze te helpen zoveel mogelijk op Jezus te gaan lijken. Door Jezus’ boodschap in aansprekende taal en vorm voor nu te preken en schrijven, vloggen en bloggen, op straat en online. De wereld bij Jezus brengen.

Contact

E-mail: info@meerjezus.nl
Bezoekadres:
Kerkstraat 24-3,
3781 GB Voorthuizen
Telefoon: 0342 475048

Volg ons op:
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google