Doneren

Verslag van een evangelisatie-actie in Hengelo

Zaterdag 26 juni stonden wij op een toegangsweg naar de markt. Samen met medewerkers uit verschillende kerken in Hengelo namen we de tijd voor een gesprek met voorbijgangers…

We ontmoeten Michael. De Bijbel is volgens hem een zionistische leugen. Maar God de Schepper erkent hij. Zijn naam is die van de aartsengel. De mooiste Bijbelboeken vindt hij Job en Jacobus. Maar hij kent de zegeningen en beloften in de Bijbel niet. We bidden dat hij de zegeningen en beloften in de Bijbel gaat zoeken en vinden.

Een man en een vrouw lopen naar binnen. Na een goed gesprek mogen medewerkers bidden voor hun zoon. Hij is verslaafd. Ze zien hem niet meer. Na het gebed wandelen ze verder. Tien minuten later komen ze terug bij de bus en vertellen dat hun zoon gebeld heeft! Gebed zorgt voor verandering in je leven.

Een jonge dame wil haar leven aan Jezus geven en bid met een medewerker. Ze heeft volgens die medewerker haar hart aan Jezus gegeven en heeft zich bekeerd. Zo wordt waar wat we lezen deze dag: Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Een gezin, van oorsprong uit Libanon, liep de bus in. Sinds zeven jaar wonen ze in Duitsland. Ze kennen Engels en Duits, maar Arabisch is hun moedertaal. Ze volgen de Heer Jezus. De kleine Bijbels in verschillende talen spraken hun erg aan, vooral die in het Arabisch! Een medewerker mocht Gods zegen over hen uitbidden.

Tot zover het verslag uit Hengelo.