Doneren

STAR TREK APOSTOLISCH

Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad,
door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld.
En evenzo stelde ik er een eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen.
Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.
Romeinen 15 – 18 – 21

Elke nerd ouder dan dertig kent Star Trek nog. Nee, ik ben geen ‘Trekkie’, maar samen met m’n ook best wel medium nerderige moeder keken we wel bijna wekelijks (analoge TV, dus bingewatchen met een week ertussen!). Planeten met rare wezens, wiens compleet vreemde cultuur en communicatie de aardse avonturiers eerst moesten ontcijferen omdat er anders intergalactische fitties uitbraken. Fascinerend te kijken naar dit soort pioniers. Hun motto: to boldly go where no man has gone before.

Europa, en Nederland in het bijzonder, is weer woest en leeg geworden. In talloze plaatsen waar ooit Jezus’ boodschap klonk en werd uitgeleefd, zijn de kerkgebouwen museum of moskee, bibliotheek of bejaardensoos geworden. De ontkerkelijking zet ook in het laatste onderzoek verder door – met de pinksterbeweging én de islam als uitzondering.

Dat betekent dat er weer gepionierd moet worden. Jullie zijn bekend met onze door God gegeven missie van 100 kerken in 10 jaar (lees hier over Gods spreken hierover in 2018). En natuurlijk zijn er nieuwe kerken nodig in plekken waar er al andere, levende, Bijbelgetrouwe, Geestvervulde gemeenten zijn – van de grote steden tot de Biblebelt. Maar er zijn bepaalde plekken waar je speciale hemelse bonuspunten voor krijgt als je er een kerk start: de plaatsen waar helemaal niks meer is.

Met alle respect voor de traditionele kerken, maar we moeten eerlijk zijn: in veel kerken is Gods Woord daar losgelaten. Óf traditie, óf vrijzinnigheid ontkracht daar het Evangelie. Waar Jezus niet de enige weg tot God is, waar rituelen en uiterlijkheid belangrijker zijn dan liefde (wetticisme), waar dronkenschap, seks buiten het Bijbelse huwelijk, hebzucht, laster en onvergevingsgezindheid wordt getolereerd (wetteloosheid) en mensen daar OK mee zijn – zijn dat vruchten van een echt levend (en reddend) geloof?

In veel plekken betekent het, dat zelfs van wie nog wél naar een kerk gaat, maar een klein deel daadwerkelijk eeuwig leven heeft. Bovendien zegt Jezus ons niet teveel te morrelen met oude wijnzakken. Begin liever wat nieuwe. Dus we hebben het niet over plekken waar helemaal geen zich christelijk noemende kerk is, maar wel over plekken waar het Bijbelse Evangelie niet meer klinkt in de kracht van de Heilige Geest.

Paulus zegt dat het zijn eer is om juist daar te prediken. Dat betekent dat ware apostolische mensen hetzelfde doel moeten hebben. En met apostelen bedoel ik niet machtsbeluste zielen die graag de hoogst haalbare titel in kerkelijk Lalaland op zichzelf willen plakken, zonder de prijs te willen betalen. Apostelen of apostolische bedieningen starten kerken ten koste van hun eigen leven, reputatie, financiën, energie (hier meer over een Bijbelse apostolische bediening).

Afgelopen week was ik in Istanboel (Turkije). Ooit de christelijke hoofdstad van de wereld, nu een islamitisch-seculier bolwerk. De Assemblies of God (de internationale VPE) had hier een kerkplantingsconferentie, in het kader van hun (onze) missie van MM33: van 400.000 naar 1 miljoen kerken in 2033. We hebben ons hier gezamenlijk specifiek toegewijd om 10% van de nieuwe kerken te starten in plekken zonder christelijk getuigenis, en 40% in plekken met wel christelijk getuigenis maar geen VPE-/pinkstergemeente.

Over welke plekken hebben we het dan in Nederland? Een greep uit wat plekken met meer dan 20.000 inwoners. Bedenk daarbij dat Filippi, waar Paulus een kerk stichtte, ‘maar’ 15.000 inwoners had. Dus je dorp is niet te klein om in Gods verhaal een dikke plek te krijgen!

Ten eerste natuurlijk waar we zelf bezig zijn: Raalte in Overijssel en Veghel in Brabant. Beide plaatsen 30-35.000 mensen, beide geen enkele andere Evangelische kerk. We zien hoe mensen, oud en vooral jong, voor wie kerk iets van opa en oma was, zo puur en geraakt reageren als ze het evangelie horen én zien in onze opstartende groepen. Er zijn zoveel plekken als dit. Valkenswaard (31.000 mensen), Boxmeer (30.000), Cuijk (25.000) in het zuiden. In Limburg zijn zo’n 15 gemeenten zonder enige evangelische of pinkstergemeente, en daar zitten grote gemeenten bij waar meerdere tienduizenden mensen wonen. We geloven dat voor God én voor wie gelooft, alle dingen mogelijk zijn… geloven we dit ook echt?

In het oosten Oldenzaal (32.000) en Tubbergen (22.000). Oldenzaal is zojuist uitgeroepen tot ‘leukste gemeente van Nederland’… maar is het ook leuk als de dag van Gods grote oordeel eraan komt? Een landelijk leider van het Leger des Heils deed een onderzoek in Oost-Gelre (30.000 mensen, met plaatsen als Groenlo en Lichtenvoorde) naar welke maatschappelijke problemen er waren waar het Leger mensen mee kon helpen als ingang voor het Evangelie, en die problemen waren er nauwelijks: het ging mensen en gezinnen redelijk goed af, er was sociale cohesie en mensen kunnen drie keer per jaar op vakantie.

Veel delen van Nederland zijn als de rijke man waar Jezus over vertelt in Lucas 16, die elke dag ‘vrolijk en overdadig’ leefde – maar uiteindelijk zijn ogen opsloeg ‘in de hel, waar hij in pijn verkeerde’. En via Jezus horen we zijn stem, en van iedereen die vrolijk en overdadig nooit vergeving van zonden heeft gekregen op aarde: ‘Kan er iemand gaan naar het huis van mijn vader, en hen waarschuwen, opdat zij niet ook komen in deze plek van pijniging’.

In het noorden hebben we een plek als Veendam, één van de meest onkerkelijke plaatsen van Nederland. In Veendam wonen 27.000 mensen, met naast relatief kleine traditionele kerken alleen een (ook) kleine baptistengemeente. Drenthe en Groningen hebben nog relatief veel (vrije) baptistengemeentes, met vaak ook nog levend geloof, maar ook hier is de situatie verre van rooskleurig en zijn er meerdere plaatsen zonder gezonde kerk.

We zien in Fryslân nog behoorlijk wat plaatsen die relatief kerkelijk zijn, met ook traditionele kerken die vrij bijbelvast zijn. Maar vergis je niet, met name in de steden (Leeuwarden, Heerenveen) is kerkgang zeldzaam – het komt niet boven de 2 of 3 procent uit.

In het midden en westen, waar de meeste mensen wonen zijn ook genoeg plaatsen where no evangelical has gone before. Natuurlijk gaan er altijd wel mensen naar kerken in omliggende plaatsen, dus er zullen geen plaatsen zonder gelovigen zijn. Maar als je echt tussen de mensen woont, weet je dat er een grote groep mensen zijn die alleen bereikt kunnen worden door een lokale gemeenschap, die het Evangelie handen en voeten geeft midden in hun midden.

De gemeente De Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden, 58.000 mensen) heeft géén Evangelicale gemeente. In het Noord-Hollandse Bergen is de VPE-gemeente, door Amerikaanse zendelingen gesticht vijftien jaar geleden, zojuist weer gesloten. Egmond aan Zee, Assendelft, Beemster: allemaal onontgonnen terrein voor Pinkster-, Baptisten, Evangelische gemeenten. En ook al is Zuid-Holland nog relatief iets kerkelijker: ook daar zijn plaatsen als Zoeterwoude en Brielle zonder evangelische samenkomst.

In Zeeland is er Hulst in Zeeuws-Vlaanderen (27.500 mensen zonder evangelische gemeente) en Sluis (23.210 mensen, waar de enige evangelische gemeente die er was net gesloten lijkt). In de buurt is West-Brabant, waar in Oosterhout een net gestarte kleine Evangelische kerk blijkt te zijn – voor 54.000 mensen! 30.000 mensen in de gemeente Halderberge, 27.000 mensen in de gemeente Drimmelen, 26.000 mensen bij dat beroemde treinstation Gilze-Rijen – geen Evangelisch getuigenis.

We hebben het dan puur over plaatsen in ons land zonder levende kerk (en laten we nog maar even niet beginnen over België – of de wereldwijde situatie in de moslim- en hindoewereld)! We zijn dan bewust heel optimistisch over plaatsen waar wel een Evangelicale kerk is, maar we eigenlijk wel aanvoelen (of soms zeker weten) dat ze niet zo gezond zijn. We hebben het dan niet over de grote steden mét goede kerken, maar waar kerkloze wijken zijn met meer mensen dan in veel kleinere steden. We weten eigenlijk allemaal dat er wel in elk huizenblok van een paar straten een gezonde, levende, Bijbelgetrouwe, liefdevolle Geestvervulde kerk moet zijn met Bbijbels oudstenschap (!) willen mensen echt de maximale kans krijgen om gered te worden. Dus zelfs Veenendaal en Barneveld kunnen meer kerkplanting gebruiken!

Wie zal Ik zenden, en wie zal voor Ons gaan (Jes. 6:8). Het antwoord wat God graag wil horen, wordt ons voorgezegd: “Hier ben ik Heer, zend mij!”.

Zeg dat tegen God.
Ga zelf: bid of je een kerk moet gaan planten in zo’n plaats als dit.
Of geef een avond per week om een Alphacursus te gaan geven. We helpen je!

Ga je zelf niet: steun ons, dan gaan wij wel in jullie plaats.

Toen een deel van Davids mannen te moe was om zelf achter de vijand aan te jagen die hun familie gekidnapt had, bleven zij op de spullen passen. En David beval dat zij dezelfde beloning zouden krijgen als degenen die aan het front vochten. Als jij niet kan gaan, maar op de achtergrond de net zo onmisbare strijd van geven en bidden strijdt, belooft de Zoon van David jou je deel in de eeuwige beloning van de zielen die gered gaan worden.

Maar laten we alsjeblieft wat meer wakker liggen. En geestelijk apostolische Trekkie-gekkies worden, op zoek naar verloren buitenaardse wezens op rare planeten, pionierend to boldly go where no man has gone before.