Doneren

‘Next Level Discipelschap’ in de praktijk: Al in de eerste weken stapten mensen uit

Tijdens de Pinksterconferentie Opwekking vond de officiële lancering van het eerste boek van Christian Tan plaats. Christian is hoofd kerkplanting voor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en vanuit Stichting Meer Jezus is het onder andere zijn missie om discipelen te maken; ofwel meer Jezus in meer mensen. Zijn boek ‘Next Level Discipelschap’ vloeit voort uit dit verlangen. Het is in de vorm van een dagboek geschreven, maar is tegelijkertijd ook een werkboek bestaande uit 50 lessen waar complete groepen door in beweging gebracht worden om in Jezus’ voetsporen te treden. Eén van die groepen wordt geleid door Catharinus en Muella Doornbos.

Samen zijn zij onder andere actief in evangelisatiewerk. Via dat werk, maar ook via andere contacten merkten zij dat veel mensen Jezus wel kennen, maar niet weten hoe het volgen van Hem handen en voeten te geven. Er is onderwijs nodig. Niet alleen in de vorm van cursussen, want dan blijft het veelal bij theorie. Het is juist zo belangrijk om het samen te doen in de praktijk.

Ontstaan groep

Catharinus vertelt hoe ze op het idee kwamen om een groep te starten: ‘’We merken dat mensen echt iemand nodig hebben die naast ze staat en die met ze mee oploopt. Dat hebben we individueel ook met mensen gedaan, maar dat is natuurlijk heel tijdrovend. Dus we bedachten dat als we een aantal van die mensen bij elkaar zouden zetten dat een stuk efficiënter is en ze vervolgens ook weer van elkaar en elkaars proces leren.’’

Doelgroep

Het creëren van zo’n groep beantwoordt aan een behoefte om naar een volgende stap te gaan; iets wat niet altijd door kerken wordt opgepakt. ‘’Vaak wordt er wel een Alphacursus aangeboden voor beginners of als opfriscursus, maar wat komt daarna? Soms worden er ook nog groeigroepen opgezet en Alpha biedt daar op zich ook wel materiaal voor, maar het blijft nog steeds vrij theoretisch en wij zochten juist naar een middel om mensen uit de theorie te krijgen en in beweging te brengen.’’ Terwijl Catharinus en Muella nog zoekende waren in hoe zij het begeleiden van de groep zouden moeten aanpakken, kwam het boek van Christian Tan uit. Met zijn confronterende vragen en praktische opzet sloot het goed aan bij de doelgroep, maar hoe gaat het in de praktijk?

Betrokken vanuit het ziekenhuis

De groep bestaat uit 8 personen, inclusief Catharinus en Muella zelf. Eén van de groepsleden werd kort voor ze zouden starten opgenomen in het ziekenhuis. Via de Whatsappgroep is zij toch betrokken. Daarin delen de andere groepsleden hun ervaringen en plaatsen Catharinus en Muella soms aanvullend of verdiepend materiaal. Ook worden er soms concrete opdrachten in de groep gegooid die aansluiten op het thema. De vrouw in het ziekenhuis geeft zelf aan daardoor zo bemoedigd te worden, dat zij na 2-3 weken in het ziekenhuis al allerlei geloofsgesprekken met mensen voerde. Iets wat zij voorheen best lastig vond.

Behandelen van de stof

Catharinus en Muella besloten het behandelen van het boek in een ander tempo te doen. Het boek is eigenlijk voor een periode van 7 weken geschreven, maar de groep komt nu 1 x in de 14 dagen samen. De stof van een week spreiden ze uit over 2 weken: iedereen heeft in dat tijdsbestek telkens een dag om een les te lezen en dan weer een dag om de vragen te maken en de verdiepende bijbelteksten op te zoeken.

Invulling avond

Tijdens de avonden krijgen de groepsleden de ruimte om te delen waar ze tegenaan zijn gelopen, tot welke nieuwe inzichten ze zijn gekomen en of en waarin ze groei merken bij zichzelf. Op die manier blikken ze terug op het afgelopen blok en wordt er stilgestaan bij eventuele vragen. Ook wordt er al vooruitgekeken naar de thema’s die ze de komende twee weken gaan behandelen. De avond wordt afgesloten met een tijd van gebed, specifiek voor punten die te maken hebben met het proces dat iedereen doorloopt: zoals de dingen waar ze tegenaan zijn gelopen of de thema’s die de komende twee weken aan bod komen en waar ze wellicht tegenop zien.

Omschrijving van het boek

Als groep dagen ze elkaar uit om, hoe confronterend het soms ook kan zijn, stappen te nemen. De in het boek hier en daar wat scherpe toon van Christian Tan beweegt hen daar ook toe. We vroegen Catharinus hoe hij en de groep het boek zouden omschrijven: ‘’De titel is ‘Next level discipelschap’, wat natuurlijk aangeeft dat er wel een bepaalde basis verondersteld wordt, maar het is zo geschreven dat mensen die niet hun hele leven in de kerk zijn opgegroeid, het ook prima zouden kunnen volgen. Onderwerpen zoals ‘de doop’ zouden kunnen schuren, maar als je er doorheen weet te prikken, dan geloof ik dat het boek in breed kerkelijk Nederland inzetbaar is. Wat de groepsleden ook aangaven was dat het heel verrassend is. Dingen worden soms net even op een andere manier dan gebruikelijk onder woorden gebracht waardoor het ineens weer binnenkomt. Het zijn waarheden die je eigenlijk wel kent, maar met een wat scherpe of meer prikkelende toon komt het toch weer fris binnen. De vragen maken het daarnaast heel persoonlijk. Het is gewoon echt een persoonlijk werkboek, waar je ook echt mee aan het werk wordt gezet. En we merken ook dat als je het gewoon gaat doen, die vragen echt gaat beantwoorden en er acties aan gaat koppelen, dat de Heilige Geest daar ook doorheen gaat werken en dat je echt in beweging komt. Ook de aanvullende bijbelteksten die aan de thema’s gekoppeld zijn hebben een mooie uitwerking. Verschillende mensen die bijbel lezen voorheen best wel lastig vonden werden gestimuleerd om de bijbel meer te bestuderen en raakten ook benieuwd naar de context van de genoemde bijbelteksten.

Eén verlangen

De groepsleden kenden elkaar van tevoren nog helemaal niet, maar door de onderwerpen die ze vanuit hetzelfde verlangen om te groeien samen behandelen, vielen alle verschillen al gauw weg en lijkt het alsof ze elkaar al heel lang kennen. Ze voelen zich veilig bij elkaar om dingen te delen. ‘’Als je zo praktisch met elkaar bezig bent vanuit één verlangen en samen in gebed, gaat de Geest daar ook echt doorheen werken in jou persoonlijk. En dan smelt je ook samen als groep.’’

Volgende stap

Het boek beweegt je in je persoonlijk leven, maar ook als groep samen om telkens naar een volgende stap te gaan. Verschillende personen zijn in de eerste 3 weken al over een drempel gestapt door het evangelie met anderen te delen, iets wat voorheen echt niet hun ding was. De verwachting is dat er nog vele mooie verhalen zullen volgen. Catharinus en Muella zijn van plan om aan het eind van het proces met de groep na te denken hoe zij meteen weer een volgende stap kunnen nemen. Zo zouden de oud-deelnemers bijvoorbeeld weer als hulp bij een volgende groep ingezet kunnen worden.

Discipelschap vermeerderen

Catharinus en Muella hebben in ieder geval al concrete plannen om in Nieuwleusen ook met een groep te starten en ze hebben meerdere plekken op het hart. ‘’In gebieden die al heel kerkelijk zijn moeten we meer gaan kijken naar discipelschap vermeerderen. Wanneer oud-deelnemers zich zullen gaan inzetten om weer een nieuwe groep of een Alphacursus te leiden, dan verleg je het perspectief meer naar discipelschap en de vraag ‘Hoe kan ik meer van betekenis zijn in mijn omgeving?’

Meer op Jezus lijken

Dat is ook de voornaamste reden waarom Catharinus het boek aanbeveelt: ‘’Het is een heel praktisch boek om te ontdekken wat discipelschap nu is en hoe je Jezus concreet kunt volgen. Een heel goed hulpmiddel dat je echt in beweging zet. Gaandeweg ga je jezelf ontdekken en je gaat ook ontdekken wat God allemaal voor jou heeft gedaan. Je zal onder de indruk komen van Wie God is. Als je het hele boek hebt doorgenomen zullen anderen om je heen ook merken dat je meer op Jezus bent gaan lijken.’’

Kortom: Meer Jezus in meer mensen!

Nieuwsgierig geworden naar het boek ‘Next level discipelschap’ van Christian Tan? Voor meer informatie, zie hier!