Doneren

Meer Jezus in Zwolle-Zuid

Wij zijn Catharinus (49) en Muella (48) Doornbos. Met onze 3 kinderen wonen we in Zwolle. Vanaf het begin van Meer Jezus zijn we al betrokken; met name de laatste 2 jaar wat intensiever. Door middel van een seminar dat Christian vorig jaar gaf op De Betteld en de LEEF! Code-avonden in Raalte, Enschede en Deventer plantte God een verlangen in ons hart om een laagdrempelige gemeente te gaan starten in Zwolle-Zuid voor mensen die zoekende zijn. In januari 2023 zijn we daarmee van start gegaan. Elke zaterdagavond houden we een samenkomst bij ons thuis. De groep is nu nog klein, maar groeit gestaag. Wanneer het thuis niet meer past, willen we op zoek gaan naar een grotere ruimte.

Ons getuigenis

We hebben Christian en Nathalie leren kennen op De Betteld waar wij in het gebedsteam zitten. Christian was daar als spreker. Zowel zijn levensverhaal als de inhoud van zijn Bijbelstudies raakten ons. Het triggerde iets bij ons, maar we wisten nog niet wat precies.

Nadat ze weer teruggekeerd waren van Aruba waren Christian en Nathalie bezig met de vraag welke roeping God voor hen had hier in Nederland. In dat kader hebben ze enkele bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar God hierin te zoeken. Ook wij werden daarvoor uitgenodigd. En zo zijn we eigenlijk vanaf het begin af aan bij Meer Jezus betrokken geraakt, al was het in eerste instantie vanaf de zijlijn.

In 2022 nam Christian het initiatief om de betrokkenen van de (startende) LEEF!-gemeenten in Raalte, Enschede en Deventer uit te nodigen voor LEEF! Code-avonden. Deze avonden waren bedoeld om met elkaar stil te staan bij de visie van Meer Jezus, elkaar te leren kennen als gemeentes, van elkaar te leren en voor elkaar te bidden. Toen we de aankondiging voorbij zagen komen, riep dat bij ons een verlangen op. Ook al waren we niet bij één van deze gemeenten betrokken, toch ervoeren we sterk dat we er heen moesten. Zowel de sfeer tussen de mensen als de visie waarover verteld werd, maar ook de radicaliteit van de boodschap, raakte ons. We kregen echt een verlangen en hebben dat ook naar God toe uitgesproken.

Gemeente beginnen

Afgelopen zomer werd het voor ons duidelijk dat God ons riep om een gemeente te beginnen, in onze directe omgeving en in eerste instantie gericht op mensen die God kwijtgeraakt waren, teleurgesteld waren in de kerk of gewoon echt zoekende wat betreft het geloof. Omdat we wekelijks in Zwolle de straat op gaan om te evangeliseren, komen we vaak in gesprek met deze mensen. God liet ons zien dat we hun een plek mochten gaan bieden, maar ook dat we echt naar hen op zoek moesten gaan. Op zoek naar dat ene verdwaalde schaap zoals in de gelijkenis.

In januari 2023 hebben we de eerste stap daarvoor gezet door op zaterdagavond bij ons thuis samenkomsten te gaan houden. Hoe het zich gaat ontwikkelen willen we niet in plannen vastleggen. We willen het echt doen in volledige afhankelijkheid van God. We zijn vol verwachting hoe Hij ons hierin gaat leiden.

In dit proces, dat ook voor ons nieuw is, is het fijn dat we een beroep kunnen doen op Meer Jezus, de ervaring van Christian en ook kunnen leren van de andere gemeenten in Overijssel.

Groeigroepen en dopen

Naast het houden van samenkomsten zijn we ook gestart met het organiseren van Groeigroepen. We gebruiken daarvoor het boek Next Level Discipelschap van Christian. Inmiddels hebben we al met 3 groepen het boek doorgenomen. Met de eerste groep hebben we ook nog een verdiepend vervolgtraject gehad. Het boek is heel erg waardevol en zet echt aan tot stappen zetten. En wat heel mooi is: er zijn ook al 2 deelnemers die zich hebben laten dopen! In oktober hopen we weer met een nieuwe groep te kunnen starten.

Verder houden we één keer in de twee maanden een jongerenavond met als naam ‘Tell me More’. Deze avonden zijn bedoeld voor jongeren van 16-25 jaar. We nodigen iemand uit die zijn of haar (vaak bijzondere) getuigenis vertelt. Vervolgens mogen de jongeren de gast en ons bestoken met vragen. Dat mag zijn naar aanleiding van het getuigenis, maar ook andere geloofsvragen of levensvragen mogen gesteld worden. Ook nemen we tijd voor aanbidding en gebed. We hopen hiermee jongeren die zoekende zijn of een verlangen hebben om te groeien in hun geloof verder te helpen in hun proces. De avonden worden als heel waardevol ervaren door de jongeren zelf.

Gastvrijheid

In de coronatijd zijn we begonnen met koffiemiddagen bij ons thuis. Elke week op een vast tijdstip. Buurtbewoners zijn dan welkom om gezellig koffie of thee te komen drinken. We hebben ook een bord in de tuin staan om mensen uit te nodigen hiervoor. Vanuit een stuk gastvrijheid, en door ons huis letterlijk open te stellen, hopen we iets voor de buurt te kunnen betekenen. We willen uitstralen dat er een plek is waar ze altijd welkom zijn. Hoewel dat niet ons doel is, zien we dat het vooral christenen zijn die komen. Als dat is wat God voor ogen heeft, dan gaan we daar uiteraard in mee! Bovenal willen we ons voegen in Zijn plan.

Door alle contacten werden we ook bepaald bij de armoede die er is in sommige huishoudens. In gezinnen, oudere echtparen, maar ook bij alleenstaanden. Daarom zijn we ongeveer drie jaar geleden ook begonnen met een buurtkastje. Mensen kunnen er terecht voor levensmiddelen en verzorgingsproducten. Sommige mensen komen om spullen te halen, anderen juist om spullen die ze over hebben te brengen. Het is bijzonder hoe God aldoor weer voorziet hierin! Soms wordt er bijna niets gebracht en veel gehaald en is onze voorraad ook op. En dan staat er ineens iemand op de stoep met een grote boodschappentas vol spullen of iemand geeft een gift zodat we boodschappen kunnen kopen. Heel bijzonder! We hebben ook boeken in de kast staan waaronder uiteraard altijd een Bijbel. Ook die mag gratis meegenomen worden.

Los van ons werk in Zwolle-Zuid zijn we ook gevraagd door twee kerken in Hardenberg om hen te helpen het evangelisatiewerk op te zetten daar. Inmiddels hebben we een groep van ongeveer 12 mensen die één keer per maand de straat op gaat, is er een gebedsgroep gestart die specifiek bidt voor het evangelisatiewerk en zijn diverse andere gemeenteleden ingeschakeld om speciale cadeautjes te maken die we dan op straat uit kunnen delen. Behalve in Hardenberg mogen we ook in Nieuwleusen betrokken bij het evangelisatiewerk. We zijn heel dankbaar hoe we vanuit onze jarenlange ervaring ook op andere plekken weer tot zegen mogen zijn. We ervaren dat God ons aan de ene kant geroepen heeft voor Zwolle, en dan met name Zwolle-Zuid, maar daarnaast ook om op andere plekken anderen te bemoedigen en toe te rusten op het gebied van evangelisatie en discipelschap. We kijken ernaar uit hoe God dat allemaal gaat leiden.

Oproep

In onze bediening merken we hoe belangrijk het is om voortdurend afgestemd te zijn op God. Tijd met Hem doorbrengen door middel van Bijbelstudie, gebed en aanbidding. Alle drie zijn ze onmisbaar. We merken ook dat dit voor veel mensen heel moeilijk is. En juist daarom is het ook weer zo belangrijk om een gemeente om je heen te hebben, zodat je het sámen kan doen. Elkaar stimuleren, leren van elkaar, omzien naar elkaar als het even niet lukt. We merken, dat als je mensen wat handvaten geeft om zelf Bijbelstudie te doen, er een verlangen ontstaat om de Bijbel in te duiken. Of zoals Christian het zegt “de Bijbel op te vreten”! En we hebben de verandering in mensen gezien toen ze dat gingen doen! Gods Woord heeft zoveel kracht!

Ook raden we iedereen aan om eens een kijkje op de website van Meer Jezus te kijken. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een gemeente in jouw omgeving. Maar ook voor inspirerende artikelen of preken. Of om gewoon op de hoogte te blijven van de activiteiten. En wie weet gebruikt God het, net als bij ons, om ook tot jouw hart te spreken hoe jij betrokken mag raken om overal in Nederland mensen te bereiken met het evangelie.

Het meeste wat we doen is ook terug te vinden op onze website: www.jezusvolgen.nu

Wil je meer over ons weten of met ons in contact komen? Stuur dan gerust een berichtje naar info@meerjezus.nl.

Om door te lezen: Vanity Wijnhamer van Revive schreef dit mooie artikel over Catharinus en Muella.