Doneren

KERK ZONDER SCHOEN

Helaas kom ik wel eens kerken en leiders tegen die alleen aan hun eigen gemeente of bediening willen bouwen. Natuurlijk is waar God over je gesteld heeft je eerste verantwoordelijkheid. Maar God wil dat we niet bouwen aan een eigen imperium, maar aan Zijn Koninkrijk. Een interessante, voor ons rare wet in het Oude Testament heeft daar iets over te zeggen.

Als een getrouwde man stierf voor hij kids kon verwekken, bestond er de ‘zwagerplicht’. De broer van de overleden man, moest dan met zijn schoonzus trouwen die net weduwe is geworden. Don’t try this at home! Dit had te maken met erfenissen en het voortzetten van de naam van de overledene. Het eerste kind dat hij zou verwekken bij zijn ex-schoonzus-nu-echtgenote, zou op naam komen van de overleden broer. Zo werd zijn naam niet vergeten in de geslachtsregisters.

Maar soms had de broer hier geen zin in. Hij wilde geen gedoe voor iets dat niet op zijn naam zou komen. Onan trouwde met zijn schoonzus onder zo’n regeling maar weigerde een kind te verwekken – God vond dit zo egoïstisch dat Hij hem doodde (Gen. 38:9-10).

De schoonzus had dan het recht om voor het oog van iedereen de weigerachtige zwager aan te pakken (Deuteronomium 25:5-10). Ze mocht hem in z’n gezicht spugen, z’n schoen uittrekken en verklaren: ‘Zo denkt God over iemand die het huis van zijn broer niet wil bouwen’. En hij zal bekend staan als de ‘man zonder schoen’.

Niet willen bouwen aan het huis van je broer. Alleen investeren in iets waar je zelf voordeel, roem, reputatie voor terug krijgt. Jezus zegt ons zelf voor etentjes niet alleen mensen uit te nodigen die ons weer terug uitnodigen, waar we sociaal, qua netwerk iets voor terugkrijgt, maar juist te praten en investeren in mensen waar je niks van terug gaat krijgen. ‘En het zal je beloond worden in de opstanding van de rechtvaardigen’ (Luk. 14:14).

Hoe ben jij als leider? Hoe is jouw kerk? Ja, focus ten eerste op waar God je over heeft aangesteld. Maar bouw je ook aan het huis van je broer? Ook als niemand het gaat weten?

Mensen tot Jezus leiden en discipelen, die uiteindelijk niet naar jouw kerk maar naar een andere gemeente gaan. Als die bijbelgetrouw is, kan je het zien als een ‘brandoffer’ – een dier dat Israëlieten verbrandden voor de Heer zonder er iets van te kunnen eten zoals bij de andere offers wel kon? Leiders en gemeentes adviseren die niet bij je netwerk aanhaken?

Laat ons geen kerk, geen leiders, geen christenen zijn zonder schoen. Bouw het huis van je broer!