Doneren

Discipelschapscursus Urk afgerond

In negen avonden van september tot in december heeft Meer Jezus een discipelschapscursus gegeven in Volle Evangeliegemeente De Morgenster op Urk. Een VPE-gemeente van 650 mensen in een prachtig groot gebouw. Meer dan 100 mensen hebben deelgenomen aan de cursus. Remco de Zwart (Resound Church Park City) en Christian Tan waren namens Meer Jezus de sprekers.

De inhoud van de avonden:

1. Discipelschap: Meer Jezus in jou

2. Je bent niet van jezelf (Radicale overgave)

3. Hartbewaking – Bescherm de bron van je leven

4. Meer Mensen: De Grote Opdracht, evangelisatie door de ‘optelsom van glorie’

5. Het Nieuwe Verbond: de wet in je hart geschreven

6. Vruchten van de Geest

7. Gaven van de Geest

 

Het onderwijs kwam diep binnen bij de mensen. We hoorden prachtige verhalen van wat God sprak tot mensen, direct in hun hart:

 

Iemand was van plan een brief te sturen vol aanklachten naar mensen die hem pijn hadden gedaan. Remco de Zwart deelde, zonder dit te weten, die avond precies zijn getuigenis hoe hij hetzelfde wilde doen – maar hoe God hem leidde deze brief te verbranden en de mensen te vergeven. Precies profetisch raak.

 

Op de laatste avond brak er een bijzonder moment van gebed en aanbidding uit. Mensen ervoeren de Heilige Geest krachtig over hen heen stromen. Sommigen konden niet meer op hun benen blijven staan, door hoe sterk ze de kracht van God over hen voelden komen. Doel van dit alles is niet de ervaring op zich, maar het krijgen van kracht om een getuige te zijn. Omwille van Gods liefde voor mensen, willen we Zijn kracht in ons maximaal zien werken!

(Op de avonden werden uiteraard de coronaregels goed in acht genomen. Een avond besloot de gemeente om iedereen thuis te laten wegens sterk opgelopen besmettingen op het voormalige eiland).