Doneren

BOUWEN AAN FAMILIE & CULTUUR

In Overijssel brengt Meer Jezus de verschillende LEEF!-kerken samen. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde LEEF! CODE-avonden. Op deze avonden brengen we de waarden en visie over van hoe we de kerken willen bouwen. Maar we onderwijzen het niet alleen, we leven het ook uit!

LEEF! met je hart betekent liefde voor God en mensen boven alles. Dus dit geven we handen en voeten door altijd, voor wie wil en kan op een woensdag, vooraf samen te gaan eten. Dat er tussendoor nog meer heerlijke baksels zijn. En we overdreven gastvrij voor elkaar zijn, altijd blij om elkaar te zien.

LEEF! met een missie betekent altijd gericht zijn op discipelen maken, van zowel gelovigen als ongelovigen. Dus ondanks dat de avonden gericht zijn op leiders en gelovigen, is er de afgelopen keer al een ongelovige tot bekering gekomen!

LEEF! bovennatuurlijk betekent dat niks van bovenstaande kan, zonder de Heilige Geest. Dus beginnen en eindigen we elke avond met aanbidding, bidden voor elkaar, profeteren en elkaar bemoedigen.

Zo heerlijk deze cultuur met elkaar te mogen bouwen. Een cultuur van echt familie-zijn als kerk. Elke keer is het één van de LEEF!-locaties, zodat we allemaal elkaars thuisplekken zien en zo beter met elkaar kunnen meeleven. Inmiddels ontstaat er zo een echt familiegevoel tussen de leden en leiders van de gemeentes onderling. Het trekt nu al mensen van buiten de kerken aan. We hopen nog veel mensen met deze waarden te mogen besmetten!

Wil je er nog één meemaken: 15 juni is de laatste van dit seizoen in Raalte (zie de agenda voor alle info). Na de zomer zou het zomaar kunnen dat we op één of andere manier ermee doorgaan. Hou je nieuwsbrief en onze site en sociale media maar goed in de gaten!