Doneren

Overzicht op de kaart

13 kerken gestart

Celebration Church Delft Fellowship

Hippolytusbuurt 22
2611 HN Delft

GESTART: 2021

Een ‘fellowship’, gericht op vermenigvuldiging. Wanneer een aantal groepen gestart zijn, kan dit een nieuwe gemeente worden. Verbonden aan Celebration Church Hilversum.

Het begin van een nieuw hoofdstuk.

Celebration Church Delft Fellowship is een groep mensen die op zondagavond samen komen om het einde van het weekend in Gods rust af te sluiten en uit te kijken naar een nieuwe week. We komen eens in de twee weken in een huiselijke setting samen.

De setting van de avonden zijn gebaseerd op bijbelse Sabbat maaltijden. In deze setting ligt de aandacht op het samen vieren van avondmaal en staan we stil bij de belangrijke rol van Jezus in ons leven. Hierna is er tijd voor fellowship onder het genot van een eenvoudige maaltijd van soep met brood. Na de maaltijd zal er tijd zijn om samen de Bijbel te bestuderen en voor elkaar te bidden.

Wij spreken Nederlands en Engels en indien nodig is er ook vertaling voor Frans- en Duitstaligen. Gezinnen met kinderen zijn ook welkom, tijdens de bijbelstudie is er een kinderruimte waar kinderen kunnen spelen. We heten je van harte welkom aan de tafel.

We starten deze bijeenkomsten op zondag 4 april, Eerste Paasdag om 18.00 uur. Vanaf deze avond komen we om de week samen op de Hippolytusbuurt 22-24, 2641 CJ Delft. (Bakker Suikerbuik). Omdat wij deze avonden conform de COVID richtlijnen willen organiseren, willen we je vragen om te laten weten als je aanschuift en met hoeveel personen.

Je kan je via het contactformulier hieronder opgeven. Wil je eerst kennis maken of meer informatie? Laat gerust een berichtje hieronder achter.

Wees welkom om aan te schuiven aan tafel!

Leon & Mylène Korevaar

https://www.celebrationchurch.nl/nl/delft/

In voorbereiding


Haarlem

Nieuwe gemeente in voorbereiding. Zodra het kan, hier meer info!

https://www.pgimmanuel.nl

In voorbereiding


Harderwijk

Nieuwe VPE-gemeente in voorbereiding. In de loop van 2021 meer info!

http://www.vpe.nl

LEEF! Rijssen


Rijssen

VPE-gemeente in oprichting in regio Rijssen. Voorbereidingen worden getroffen met een team, in de loop van 2021 verwachten we meer info te kunnen geven!

http://www.meerjezus.nl

Real Life Church Amsterdam

Bullewijkpad 51
1102 LC Amsterdam

GESTART: 2021

Real Life Church is van start! Vanaf januari 2021. Een plek in de Bijlmer, vóór de Bijlmer, een plek waar iedereen zich thuis mag voelen.

Laatste nieuws:

13/3: De Geest werkte superkrachtig door te genezen, bevrijden en aan te raken. Weer uitgebreid en waarschijnlijk laat de jongen die vorige week tot geloof gekomen is zich op 17 april dopen. Dan hebben we 9 dopelingen!

30/1: Real Life is een prachtig veelkleurig dochtertje die eigenlijk al de neiging heeft om haar wieg uit te groeien maar dat niet kan ivm de adviezen. Getuigenissen: prachtige gesprekken op straat, veel mensen mogen bemoedigen, gebeden voor genezing en een paar mooie wonderen mee mogen maken. Verbinding met jongeren van de wijk en een wachtlijst voor als de lockdown voorbij is. Daarbij hebben we op een wonderlijke manier een zaal mogen huren op de zaterdag, een eigen vaste plaats in de pittigste buurt van de Bijlmer.

Real Life is een geestvervulde geloofsfamilie waar je thuis mag komen en waar we elkaar willen leren om Jezus te volgen in de praktijk.

Op deze manier willen we een koninklijke revolutie veroorzaken op de plaats waar we zijn.

Drie woorden zijn belangrijk:

Inspiratie: we willen mensen inspireren zodat ze leren te denken, spreken, handelen en leven vanuit hun koninklijke bestemming in Christus.
– Onderwijs in de principes van het Koninkrijk.

Activatie: we willen elkaar uitdagen om de grote opdracht die Jezus gegeven heeft in de praktijk te brengen.
– Training in hoe je die principes inzet..

Transformatie: als familie willen we ons inzetten om vrede, vreugde en gerechtigheid in de Bijlmer te brengen.
– We houden acties om de wijk te transformeren voor het Koninkrijk.

Bij Real Life kies je niet voor lidmaatschap van een kerk, maar om onderdeel te worden van een geweldig avontuur!

Iedere zaterdag is er een vol mooi programma:

In de ochtend is er van 10.30-12.00 onderwijs.
In de middag zijn er van 13.30- 16.30 outreaches.
In de avond is er maaltijd vanaf 17.00uur met aansluitend een dienst tot uiterlijk 19.30uur.
Je bent van harte welkom om bij (één van) deze activiteiten aan te schuiven.

Real Life Church staat in nauwe verbinding met Rotsvast Bijbelschool en is, als gemeenschap, een dochter van Shelter Haarlem.

https://www.reallife-church.nl

Arjan en Sifra Veerman

Westeinde 101
2512 GW Den Haag

https://firenights.nl

Zeven Drie

Lange Veenteweg 4A
8161 PB Epe

https://73epe.com/zeven-drie/

House of Hope

Netwerk 53
1446 WS Purmerend

https://hohpurmerend.nl

Activate International Church

Verrijn Stuartlaan 18
2288 EL Rijswijk

https://www.activatenow.nl

Saved City Church

Purmerplein 31
1023 BC Amsterdam

https://www.savedcitychurch.com

Worship Church

Eiber 130
2411 LC Bodegraven

https://www.worshipchurch.nl

Hanzekerk

Steinweglaan 2
6532 AE Nijmegen

https://www.hanzekerk.nl

Safe Haven Den Helder

Middelzand 3504
1788 ES Julianadorp

https://www.safehavendenhelder.nl

Meeting Place International Church

Leidseplein 49
2013 PW Haarlem

https://meetingplaceic.com

Gateway City Church Rotterdam

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Destiny Church Groningen Centrum

Vrydemalaan 2
9713 WS Groningen

https://destinychurch.nl

Rehoboth Huis Prinsenbeek

Schoolstraat 11
4841 XC Prinsenbeek

http://www.vpe.nl

FOUND Church Katwijk

Kerkweg 3
2235 BC Valkenburg

https://www.found-church.nl

Oog in Oog

Maldegemstraat
Wierden

GESTART: 2020

Oog in Oog is een netwerk van kerken dat zichzelf vermenigvuldigt door discipelschap en evangelisatie. Gestart door Michiel en Corien Koers medio 2020. Nu begin 2021 gaat er een tweede huiskamer open. Doel is in 2021 uiteindelijk 5 microkerken in het netwerk te hebben. Nick Klinkenberg (Nieuw-Zeeland) en Christian (VPE / Meer Jezus) helpen Michiel en Corien met advies.

Wil je meer weten of heb je interesse om je aan te sluiten bij Oog in Oog? Stuur ons een mailtje via info@ooginoog.com. Bellen of appen kan ook via 06-42692724.

Over Oog in Oog:

We bouwen aan een hecht netwerk van bewust kleine kerken (micro-kerken). Iedereen brengt het goede nieuws over Jezus in de eigen omgeving. We zijn gefocust op het toevoegen van nieuwe mensen aan Gods Koninkrijk! Elk kerklid groeit en ontwikkelt zich als discipel van Jezus. We gaan voor groei in kwaliteit boven groei in kwantiteit. Oog in Oog vermenigvuldigt: discipelen trainen discipelen, leiders trainen leiders en kerken planten nieuwe kerken.

Oog in Oog is L.E.V.E.N.D.:

Leiderschap
Een Koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind […] (Jesaja 32:1-2a)
Leiders bieden veiligheid en helderheid in geestelijke en praktische zaken. Ze leiden in de eerste plaats door hun voorbeeld. Ze ontvangen zelf ook leiderschap, feedback en correctie van betrouwbare, ervaren (mede-)leiders. Leiders zijn niet bang om mensen op zonde aan te spreken wanneer dit nodig is. Ze werken op een dienende, liefdevolle manier en niet vanuit de wens om te overheersen of zelf het middelpunt te zijn. Er is ruimte voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van de vijfvoudige bediening.

Evangelisatie
Jezus zei: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken!’ (Mattheüs 4:19)
Jezus daagde zijn discipelen uit om mensen bij God te brengen. Zo zijn wij ook geroepen om op zoek te gaan naar mensen die Hem nog niet kennen. Het doel van kerk-zijn is niet om activiteiten te organiseren of een besloten kring te vormen, maar om het goede nieuws over Jezus door te geven.

Vermenigvuldiging
En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. (Mattheüs 13:8)
De ware vruchten van een appelboom zijn geen appels, maar nieuwe appelbomen. Dat geldt ook voor de kerk en haar mensen. Als een kerk groeit zal deze vermenigvuldigen. Het kleinschalige karakter van onze kerken maakt dat proces relatief makkelijk en vlot. Het vermenigvuldigen zie je ook terug op persoonlijk niveau. Elke leider is verantwoordelijk voor het trainen van nieuwe leiders. Gelovigen discipelen elkaar.

Eenvoud
Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. (1 Korinthe 14:26)
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: Ik door uw geloof, en u door het mijne (Romeinen 1:11-12)
Het evangelie is eenvoudig én diepgaand. De basis kan gemakkelijk begrepen worden, maar je kunt een leven lang nieuwe facetten ontdekken. We kunnen veel van elkaar leren wanneer iedereen uitdeelt en iedereen ontvangt. Dat doen we door het bestuderen van de Bijbel, gebed en aanbidding: wanneer we samen zijn maar ook in ons dagelijks leven.

Naasten
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34,35)
Jezus heeft ons lief op een bovennatuurlijke manier. Op dezelfde manier willen we elkaar liefhebben. Dat kan alleen wanneer we zelf gevuld zijn met de liefde van Jezus. We vormen een plek waar je fouten mag maken en ze leert te herstellen. We wijden ons aan elkaar toe, ook in avontuurlijke en moeilijke tijden. Zo worden we steeds meer een familie. Er is respect en waardering voor ieders verschillende ‘gaven-pakket’. We voorzien in elkaars noden en in die van de mensen die God op ons pad brengt.

Discipelschap
[…] geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. (Romeinen 1:7)
Door middel van het kennen van Gods hart en woord, richten we ons leven steeds meer in naar Zijn wil. We willen Jezus’ leerling zijn in elk aspect van ons leven. We stellen Gods eer boven de eer van mensen, boven rijkdom en boven aards genot. We werken aan ons karakter en zijn bereid om te dienen. We zijn moedig en zoeken altijd kansen om Gods goedheid te laten zien in onze omgeving. Bij God horen brengt ons een diepe blijdschap en vrede.

https://www.ooginoog.com

LEEF! Enschede


Enschede

https://www.vpe.nl/

LEEF! Raalte


Raalte

https://www.vpe.nl/

Legenda
Nu in oprichting (VPE / bevriend)
Nu in oprichting, door / samen met Meer Jezus
Recente (2018-2019) kerkplantingen (VPE / bevriend))

Hier de kerken die gesticht zijn. Sommigen door onszelf, anderen door andere VPE-gemeenten. En we tellen er ook wat bij die (nog?) niet officieel bij de VPE horen maar waar we als Meer Jezus warm contact mee hebben & VPE-achtig DNA hebben.