Doneren

Overzicht op de kaart

38 kerken gestart

EVG Zelhem

Ottenkampweg 20
7256 BG Keijenborg

Wij willen een christelijke gemeenschap zijn gericht op ontmoeting: ontmoeting met God en ontmoeting met elkaar. We willen hierbij van elkaar leren, oog hebben voor elkaar en elkaar helpen.

 

Hier staan we voor

Wij streven ernaar om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken door het delen van het evangelie van Jezus Christus in woorden en in daden. Wij aanvaarden daarom de Bijbel, het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, als de leidraad voor ons geloof en leven, en ons handelen.

 

 

Hier gaan we voor

Wij willen een toegankelijke, zichtbare en Bijbels functionerende gemeenschap van gelovigen zijn, waar mensen God kunnen ontmoeten en Hem aanbidden.

 

Wij willen een gemeenschap zijn waarin we bouwen aan liefdevolle, onderlinge relaties en waarin we elkaar onderwijzen, toerusten, en praktische en pastorale ondersteuning bieden.

 

Wij willen mensen laten zien dat God van hen houdt en een relatie met hen wil. Wij willen daarom bewogen zijn met alle mensen, gelovig of ongelovig, en ons richten op hun verlossing en herstel. We willen daarbij aandacht hebben voor ieders geestelijke, persoonlijke en sociale omstandigheden.

 

Wij willen in liefde de verbinding zoeken met andere christelijke kerk- en geloofsgemeenschappen en bedieningen, omdat wij geloven dat wij allemaal onderdeel zijn van de wereldwijde Kerk, waarvan Christus het Hoofd is. Wij willen ons bewust zijn en blijven dat wij hierbinnen elkaar aanvullen en niet beconcurreren.

 

Voor meer informatie: www.10000reasons.nl

https://www.evg-zelhem.nl

Worship Church Alphen

Molenwerfstraat 1
2405 BX Alphen aan den Rijn

Worship Church was al een paar jaar als ‘mobiele kerk’ deel van de VPE, maar gaat nu officieel als lokale gemeente starten in Alphen aan de Rijn! Het team staat onder leiding van Iwan en Rebekka Sahertian. Ze komen al samen op de zondagavonden en gaan binnenkort uitbreiden naar de zondagochtenden.

Iwan en Rebekka Sahertian timmeren al jarenlang aan de weg als aanbiddingsleiders in Nederland. Naast optredens en een fulltime Bijbelschool waar ze nauw bij betrokken waren, pionierde het stel met ‘Worship Church’, waarmee ze veel plekken in Nederland afgingen om aanbiddingsdiensten te organiseren. In hun eigen woonplaats Alphen aan de Rijn had de eerste aanbiddingsavond een grote aanloop. Begin 2023 kreeg Iwan Sahertian het op zijn hart om aanbiddingsavonden te organiseren voor de stad Alphen aan den Rijn. Dit jaar wordt het zelfs een kerk. In dit artikel vertelt Iwan erover – en over het feit dat ze ontdekten dat veel christenen in Alphen buiten hun eigen stad kerken.

 

https://meerjezus.nl/nieuws/aanbiddingsleiders-iwan-en-rebekka-starten-nieuwe-kerk-starten-in-alphen/

Venray


Venray

Gemeente in oprichting, een samenwerking tussen de Joshuagemeente Helmond en de Free Gospel Church Venlo!

Klundert

't Magesijn
4791 KK Klundert

Gemeente in oprichting, met ondersteuning Meer Jezus/VPE. Meer info volgt zsm!

Together Church


Kerkrade

Voorgangers: Remco en Mireille de Zwart

LEEF! Zwolle

Van Maanenware 82
8014 PR Zwolle

Nog heel pril, maar in Zwolle kijken we ook naar het starten van een nieuwe gemeente. Er zijn al een aantal kleine groepen actief gericht op discipelschap, wat avondsamenkomsten en jeugdavonden. Binnenkort willen we open onderwijsavonden gaan houden en kijken wie God toevoegt aan het team om de gemeente mee te gaan starten!

https://meerjezus.nl

Dynamis Arnhem

G.A. van Nispenstraat 139
6814 JA Arnhem

Dynamis is een gemeente die functies en het formele tot een minimum beperkt. Het gaat in eerste instantie om eenvoudig contact met Jezus en met elkaar, in het dagelijkse bestaan. We willen dus ook in verbinding staan met jou, of je nu gelooft of niet. Waar je ook staat in je leven.

Salvo (gemeentepionier) is sinds 1997 getrouwd met Monique. Zij hebben 3 dochters en wonen vanaf 2003 in Arnhem-Zuid.

Sinds zijn 8e jaar heeft hij een persoonlijke ontmoeting gehad met Jezus. Hij kreeg eind jaren ’80 de mogelijkheid om in een lokale gemeente jeugdleider te worden, eerst in Harderwijk en medio jaren ’90 in Arnhem bij Rafaëlgemeenschap Oase Arnhem (die toen Rafaëlgemeenschap Moria heette).

Eind jaren negentig werd hij oudste (bestuurslid) van deze gemeente. Gaandeweg ontwikkelden Salvo en Monique een gemeentevisie, die herkend werd door de medeleiders van de gemeente. Zodoende zijn Monique en hij met hun gezin in januari 2009 uitgezegend en vanaf dat moment gaan pionieren onder de naam Dynamis.

Monique is geboren in 1970 en is opgegroeid in een christelijk gezin. Na de mavo, volgde zij MDGO AW en aansluitend HBO SPH. Sinds 1994 werkte zij als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg.

Salvo is ook geboren in 1970. Na de mavo (1986) stapte hij over naar MTS-bouwkunde (1991). Na 1,5 jaar in de bouw te hebben gewerkt, heeft hij zich omgeschoold naar een meer maatschappij georiënteerde opleiding: Bestuurskunde. Sinds 2000 werkte hij als ambtenaar voor de lokale overheid. Vanaf 2008 werkt hij in de jeugdzorg als achtereenvolgend afdelingsmanager en accountmanager.

Sinds 1 november 2018 werken Salvo & Monique volledig vanuit hun Vof Spring Up. Zij willen als adviseur, coach, trainer en/of begeleider zich van harte inzetten voor christelijke organisaties, de kerk, de zorg, overheid en particulieren.

Dynamis heeft 3 bestuursleden: Benjamin Hoddenbagh (secretaris), Carolien Grasdijk (penningmeester) en Salvo D’Agata (voorzitter).
We Disciple SoulSisters
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen! – Spreuken 31:10

Mijn naam is Cindy. Mama van drie kanjers en schoonmoeder van een hele lieve schoondochter. Bijna 9 jaar geleden heb ik mijn leven aan Jezus gegeven en mijn wandeling begon… Zoals bij alles in het leven, heb je goede momenten en slechte momenten.

Helaas heb ik ook in slechte momenten verkeerd. Het leek of elke stap of keuze die ik maakte verkeerd was. Financieel kwam ik behoorlijk in de knel, ik ben een alleenstaande moeder en dat geeft soms ook de nodige problemen. Ik nam verkeerde keuzes bij het vinden maken van partners, waaruit ongezonde relaties ontstonden. Er gingen jaren voorbij, maar….ik ben NOOIT gestopt met God te blijven zoeken. De dag kwam, mijn zoektocht was voorbij, en het werd weer licht in mijn leven. God sprak tot mij en heelde mijn hart. Ik zag in, dat “alle” gebroken stukken van mijn hart gegeven moest worden aan Hem om te kunnen helen. God wil sterke vrouwen op deze wereld! Zoals Ruths, of Esters en Maria’s!

Een sterke vrouw is erg kostbaar. En essentieel in vooral de tijd waar we nu in leven. Denk aan de opvoeding van onze kinderen, een voorbeeld voor andere zijn wat het huwelijk betreft. Maar ook voor samenleving in het algemeen. God roept ons op, om elkaar te helpen.

Elke vrouw is sterk, maar door levensgebeurtenissen, verkeerde keuzes, etc. voelen we ons soms juist zwak. Ervaring heeft mij geleerd, dat welke keuzes we in het leven ook maken en in welke situatie we ook verkeren…; door God te blijven zoeken en te blijven prijzen vinden we altijd weer onze weg terug. En hoe!!!!! Sterker als ooit ervoor. Wanneer we ons realiseren dat we niet de situatie of persoon bevechten, maar degene die hier achter zit, kunnen we alles aan. Maar hoe doe of weet je dit? Wat als je nu in een enorme lastige situatie zit? Of je weet gewoonweg niet hoe je ergens nog uitkomt?

We Disciple SoulSisters is er voor jou. Vrouwen helpen vrouwen. Simpelweg door elkaar te respecteren, samen te bidden, huilen, lachen, stimuleren en alles wat er nodig is om jou op een christelijke en vooral liefdevolle manier, zodat je de weg terug vindt. Niet alleen heeft God dit zo op mijn hart gelegd, het is tevens een verlangen dat er hierdoor discipelen ontstaan.  Vanuit mijn gebrokenheid ben ik in staat jou te helpen, maar wie weet is jouw gave zieken genezen, of help je geadopteerde jongeren. In mijn wandeling naar discipelschap sprak een tekst mij enorm aan, en heeft mij ook “de” aanzet gegeven om dit te gaan doen.

Matteus 16:18
18 Ik zeg je dat jij Petrus (= ‘steen’) bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden.

Daarmee wordt dus eigenlijk gezegd, dat jij en ik stenen zijn en dat we samen 1 gemeente mogen vormen. Tevens had Jezus ook elke discipel een taak gegeven. Een gave, om elkaar te kunnen helpen en zo weer volgelingen maken. Hoewel we in een andere tijd leven, zijn we wel discipelen met elk ook een eigen gave, of taak. En buiten het feit om dat het mijn verlangen is om mensen te discipelen, wil ik natuurlijk niets liever dat zij Gods liefde en genade en vooral vrijheid ervaren.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op: cindy@dynamisarnhem.nl

https://dynamisarnhem.nl

Jubilee Gorinchem


Gorinchem

Oktober 2023: VPE-gemeente Jubilee Geertruidenberg start naast Breda en Den Bosch nu ook in Gorinchem. Er zijn inmiddels twee avonden geweest voor geïnteresseerden. Neem contact op met Jubilee als je meer wil weten.

De visie van Jubilee is om te bestaan uit zeven kerken. Volgend jaar hoopt de gemeente nog twee gemeentes erbij te starten!

http://www.jubilee.nl

Open Deur Reimerswaal

Lageweg 1
4414 RP Waarde

In 2023 ontstaan vanuit VPE-gemeente “Open Deur Steenbergen”

“We willen met elkaar bouwen aan een plek, in een prachtige schuur, waar de deur open staat. Waar je welkom bent, gezien wordt en toerusting krijgt. Onderwijs vanuit de Bijbel, getuigenissen vanuit het échte leven, tijd voor aanbidding & ontmoeting zodat je: van binnen naar buiten, groeit in je persoonlijke relatie met jouw Schepper.

Vanaf eind augustus komen we iedere 2de en laatste zondag van de maand samen op Lageweg 1 in Waarde, open deur vanaf 10.00 – start 10.30 uur.”

https://www.opendeurreimerswaal.nl

Jubilee Breda

Voorerf 7
4824 GM Breda

In 2018  startte er een Lifegroup in Breda vanuit de moedergemeente Jubilee. Vele enthousiaste mensen kwamen doordeweeks regelmatig samen. Dit ontwikkelde zich tot een prachtige groep die het leven met elkaar deelt, omziet naar elkaar, God centraal stelt en bijbelse principes in praktijk brengt. Begin 2020 ontstond er vanuit deze Lifegroup een regiosamenkomst. Vanwege de maatregelen waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, kwamen we wekelijks op zondag samen om de dienst via Livestream te volgen. Sinds die tijd zien we een beweging waarbij steeds meer mensen toegevoegd worden en zich thuis voelen in Breda.
Na een jaar van voorbereidingen is Jubilee Breda per 16 oktober 2022 officieel van start gegaan als derde Jubilee gemeente op een nieuwe locatie in de wijk Haagse Beemden. We zijn vol verwachting van de dingen die God gaat doen in Breda. We geloven dat we Gods liefde mogen uitdragen en dat dit een plek zal zijn waar we bovennatuurlijke wonderen van genezing, bevrijding en herstel zullen zien. Een gemeente waar we omzien naar elkaar, een hart hebben voor de maatschappij en ernaar uitkijken om jou te ontmoeten!

https://www.jubilee.nl/go/wiezijnwe/breda/

Hoop voor Iedereen

Jaagmeent 189
1356 AT Almere

Spaans- en Nederlandstalige gemeente in Almere, opgericht door Argentijns-Spaanse zendelingen van onze wereldwijde kerkfamilie VPE/Assemblies of God in Spanje, de Asambleas de Dios. Doordeweeks is er evangelisatie onder Arabischtaligen, in het weekend een gemeente die met veel paëlla, eten, aanbidding, gezelligheid en Gods Woord samen zoekt naar meer van Jezus!

https://www.facebook.com/hoop.voor.iedereen/

Celebration Church Almere


Almere

VPE-gemeente Celebration Church gaat door met kerken stichten. Na Huizen nu ook in Almere! Check de website voor actuele informatie!

https://www.celebrationchurch.nl/nl/almere/

El Encuentro con Dios Arnhem

Dennenweg 100
6823 MS Arnhem

Spaanstalige VPE-gemeente El Encuentro con Dios (‘de ontmoeting met God’) heeft in Nederland al 9 gemeentes gesticht, en is nu (2023) bezig met de 10e. Ze komen samen in het gebouw van De Vluchtheuvel, een andere VPE-gemeente en ook de thuisbasis van regioleider Oost Ludolf Schouten.

http://www.eecd.org

Igreja Evangélica Manancial de Poder de Deus

Ivoordreef 2
3564 AK Utrecht

Braziliaanse kerk die van start gaat in 2023!

https://www.igrejamanancial.nl

LFCC Limburg

Burgemeester Lemmensstraat 165
6163 JE Geleen

Gemeente begonnen door Nederlandse pioniers die vanuit Australië (LFCC Church) zijn uitgezonden. In januari ’22 begonnen met een huisgemeente, inmiddels in een openbare zaal met (begin ’23) zo’n 70 personen.

https://www.facebook.com/lfccthenetherlands

Ruach Sittard

Hemelsley 98a
6136 HM Sittard

Nieuwe gemeente o.l.v. Musa Haumahu in het mooie Limburg!

Op de website meer info, en ook op Facebook – https://www.facebook.com/ruachsittard/

https://www.ruachsittard.nl

District Church Amsterdam

Bellamyplein
1053 AT Amsterdam

Juni 2023:

Engelstalige internationale kerk geleid door jong Nederlands-Amerikaans echtpaar. Maandelijkse connectgroepen in Oud-West en Oud-Zuid.

Nov 2022:

Nieuwe gemeente die nog undercover (= zonder veel reclame) rustig aan het opstarten is in een koffietent. Elke week komen er nieuwe mensen bij, het startteam wordt de komende tijd geformeerd!

https://www.districtchurch.nl

Farmhouse Ministries

Smydingheweg 46
9923 PC Garsthuizen

In coronatijd vroeg een grote kerk of ze de helft van hun stoelen konden opslaan in een grote schuur van een boer. Die zei voor de grap: “Maar dan gaan we ze wel gebruiken!”. De grap werd snel serieus, en samenkomsten begonnen in een gedeelte van de boerenschuur. Ze werden snel goed bezocht, en God stuurde op bijzondere wijze een voorgangersechtpaar (Afrikaanssprekend) uit Namibië. Een bloeiende gemeente met visie om zelf ook nieuwe gemeentes te gaan starten!

https://defarmhouse.nl

Grace Bible Church


Rotterdam

Nieuwe gemeente vanuit het LEEF! Rotterdam-netwerk, dochtergemeente van Family Bible Church.

https://www.gracebiblechurch.nl

LEEF! Krimpenerwaard


Krimpenerwaard

Gemeente in oprichting vanuit het LEEF! Rotterdam-netwerk.

LIVE! Erasmus

Watertorenweg 172
3063 HA Rotterdam

Een van de kerken van het Rotterdamse LEEF!-netwerk. O.l.v. Theo Visser (ICP Europe + VPE-lid) ontstaat hier een netwerk van discipelmakende gemeentes.

LIVE! Erasmus is speciaal gericht op internationale studenten aan de Erasmus Universiteit.

LIVE!- ERASMUS wants to

  • spread the supremacy of Jesus Christ into the nations,
  • through spiritual multiplying intercultural communities
  • living and discipling among the lost.

Alpha course 

We come together to share a meal and explore the Bible through the subjects of the Alpha course

Discovery group

We come together to share a meal and explore the Bible. together we search for the meaning of this book for our daily lives.

Sunday service

We come together once a month on Sunday to celebrate and worship

https://www.live-erasmus.nl

Iglesia del Evangelio Viviente

Kruisweg 55
1436 CA Aalsmeerderbrug

In samenwerking met moedergemeente de Levend Evangeliegemeente en VPE Gemeentestichting, is een nieuwe Spaanstalige gemeente voor de regio Aalsmeer onderweg!

https://www.leg.nl

Leerdam

Hei en Boeicopseweg 30
4126 RJ Hei- en Boeicop

Deze gemeente was in oprichting voor de omgeving Leerdam, hield samenkomsten in een boerderij en werkte aan discipelschap. Na een proces van bidden en relaties bouwen, is de groep door God geleid zich aan te sluiten bij een kleinere bestaande gemeente waar alles wat minder werd. Deze gemeente is door de komst van deze nieuwe groep enthousiastelingen gerevitaliseerd. Uiteindelijk geen nieuwe gemeente maar wel voorkomen dat een bestaande is gaan sluiten – ook helemaal Meer Jezus in Meer Kerken dus!

https://www.vpe.nl/

LEEF! Veghel


Veghel

In 2018 sprak Christian Tan bij een groep onkerkelijke jongeren die als vrijwilliger meedraaide in een christelijk kinderkamp in Veghel. Hier kwamen een aantal jongeren tot geloof in Jezus.

In 2022 leidde de Heilige Geest Christian door een bijzonder spreken naar een jong echtpaar dat pas in de regio was komen wonen. Ze zijn in 2022 een eerste, en in 2023 een tweede Alphacursus begonnen. Hier vonden de jongeren die jaren ervoor tot geloof waren gekomen, maar geen kerk hadden, geestelijk onderdak.

Inmiddels zijn er naast de Alphacursus ook bijeenkomsten aan huis op vrijdagavonden. Contact ons voor meer informatie!

http://www.meerjezus.nl

Damascus Road Hasselt

Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt

Damascus Road is een internationale Engelstalige kerk in Maastricht. Zij zijn bezig met het stichten van een Engelssprekende multi-etnische kerk in Hasselt, België. Enkele van de gemeenteleden die in de buurt wonen zijn een Bijbelstudie begonnen in een huis, en zijn nu begonnen met het huren van een zaal op dinsdagavond in Ontmoetingscentrum Runkst, dat is aan de Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt, BE.

Om met hen in contact te komen voor meer informatie, kunt u hen bereiken per e-mail op hasselt@damascusroadic.com of per telefoon op +32 465 80 12 86.

https://damascusroadic.com/hasselt-home-church/

Jubilee Den Bosch

Tesselschadestraat
5216 JW 's-Hertogenbosch

VPE-gemeente Jubilee Geertruidenberg sticht een nieuwe gemeente in Den Bosch:

http://www.jubilee.nl

Activate Church Bonaire


FEEST
Afgelopen zondag was de officiële opening en geboorte van Activate Bonaire!! Wat een geweldig feest hebben we gehad! We zijn zo dankbaar!! DANKJEWEL, aan iedereen die heeft meegeholpen op welke manier dan ook!! We houden van jullie allemaal!! God zegene het eiland Bonaire!!

https://www.activatebonaire.com

Hart van Brabant Waalwijk

Leefdaelhof 11
5141 JX Waalwijk

Op 16 januari 1983 opende Christengemeente Hart van Brabant in Tilburg zijn deuren. Kees en Ria Heijstek hebben 33 jaar lang met passie en liefde, voor God en mensen, de gemeente geleid. De vele ontmoetingen, getuigenissen en wonderen laten zien dat Christengemeente Hart van Brabant een bijzondere plaats heeft in Tilburg. Sinds 6 maart 2016 is het ‘voorgangers-stokje’ overgedragen aan Joël en Jennifer de Bruijn, en nu begint deze gemeente een nieuwe gemeente in Waalwijk! Iedere zondagmiddag bent u van harte welkom om 15.00 u. in Waalwijk, Leefdaelhof 11.

https://christengemeentehvb.nl/

Homecoming Church Delft

Hippolytusbuurt 22
2611 HN Delft

2023:

De kerk gaat verder als Homecoming Church:

“HomeComing Church Delft is een eigentijdse kerk in het hart van Delft. We gaan terug naar de basis van de kerk en komen samen zoals de eerste volgelingen van Jezus samenkwamen. Op zondag ontmoeten we elkaar om 18.00 uur in Bakker Suikerbuik. We komen samen, eten met elkaar en delen uit. Kijk in de agenda wanneer wij samenkomen. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. ”

GESTART: 2021

Een ‘fellowship’, gericht op vermenigvuldiging. Wanneer een aantal groepen gestart zijn, kan dit een nieuwe gemeente worden.

Het begin van een nieuw hoofdstuk.

Home Coming Church Delft is een groep mensen die op zondagavond samen komen om het einde van het weekend in Gods rust af te sluiten en uit te kijken naar een nieuwe week. We komen eens in de twee weken in een huiselijke setting samen.

De setting van de avonden zijn gebaseerd op Bijbelse Sabbat maaltijden. In deze setting ligt de aandacht op het samen vieren van avondmaal en staan we stil bij de belangrijke rol van Jezus in ons leven. Hierna is er tijd voor fellowship onder het genot van een eenvoudige maaltijd van soep met brood. Na de maaltijd zal er tijd zijn om samen de Bijbel te bestuderen en voor elkaar te bidden.

Wij spreken Nederlands en Engels en indien nodig is er ook vertaling voor Frans- en Duitstaligen. Gezinnen met kinderen zijn ook welkom, tijdens de bijbelstudie is er een kinderruimte waar kinderen kunnen spelen. We heten je van harte welkom aan de tafel.

We starten deze bijeenkomsten op zondag 4 april, Eerste Paasdag om 18.00 uur. Vanaf deze avond komen we om de week samen op de Hippolytusbuurt 22-24, 2641 CJ Delft. (Bakker Suikerbuik).

Je kan je via het contactformulier hieronder opgeven. Wil je eerst kennis maken of meer informatie? Laat gerust een berichtje hieronder achter.

Wees welkom om aan te schuiven aan tafel!

Leon & Mylène Korevaar

http://www.homecomingchurch.nl

Encouraging City Haarlem

Amsterdamstraat 59
2032 PN Haarlem

Encouraging City is een nieuwe gemeente die ontstaan is vanuit de Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Het is een groep enthousiaste jongeren uit Haarlem die mensen een fijne plek willen bieden om even tot rust te komen. Gezelligheid, ontspanning en inspiratie vinden ze belangrijk, en daarom willen ze dit uitdragen naar elkaar en anderen! Iedere zaterdag is de Bar Nabas open van 11.00 uur tot en met 14.00 uur. De bar is te vinden aan de Amsterdamstraat 59 in Haarlem. Jong of oud, groot of klein, iedereen is hier van harte welkom. Er is altijd ruimte voor een goed gesprek, een spel, een potje darten of het lezen van een tijdschrift. Er staan ook nog andere leuke activiteiten op het programma. Laatst hebben ze een impact weekend gehouden. Een foto-impressie van het impact weekend vind je hier.

http://www.encouragingcity.com/

Bovenkamer


Harderwijk

UPDATE voorjaar 2023: Bovenkamer is voorlopig gestopt met samenkomsten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, volgt meer informatie.

GODS AANWEZIGHEID, DAAR WAAR JIJ BENT!

Bovenkamer is een beweging van mensen op de Noord-West Veluwe die samenkomen in huiskamers en openbare plekken om God te ontmoeten, familie te worden en impact te hebben op hun omgeving. Bovenkamer is aangesloten bij de Verenigde Pinkster-en Evangeliegemeenten (VPE) en werkt samen met Meer Jezus.

Het laatste nieuws; er is gedoopt aan het strand, en er zijn informele bijeenkomsten. De leiders zijn Albert-Jan en Christina Bolwijn en zij komen uit de Evangeliegemeente Ermelo. In goed overleg met en volledige steun van het oudstenteam van de EGE zijn ze de nieuwe beweging begonnen.

https://boven-kamer.nl/

Impact Twente


Rijssen

 

LAATSTE NIEUWS: nov 2022:

In goed overleg is besloten verder te gaan als Impact Twente. De avonden gaan door en trekken vrij veel mensen, en elke keer gebeuren er wel bijzondere dingen. Daarnaast worden jonge mensen gediscipeld in huiskamers. Het traject om een complete gemeente te stichten staat even op een lager pitje, maar kan zomaar weer opgepakt worden de komende tijd.

 

// mei 2021:

“Deze maand voor het eerst in een nieuwe locatie. Met aandacht voor besmettingsgevaar (veel grotere zaal en we houden de deuren open) komen we nu op 1,5 meter samen met een snelgroeiende groep enthousiaste mensen. We houden hier tweewekelijks diensten om te zegenen en mensen te verzamelen, en gaan uit de bezoekers hiervan die interesse hebben een startgroep opbouwen die echt gaat meewerken aan de nieuwe gemeente. Bij het verder openen van de samenleving verwachten we de volgende stap naar echt het bouwen aan een gemeente met een flinke groep mensen te kunnen gaan zetten.”

https://www.revive.nl/de-bakkerij-van-eric-van-otten-is-een-oogstveld-we-halen-regelmatig-het-doopbad-tevoorschijn-in-de-zaak/

Real Life Church Amsterdam

Bullewijkpad 51
1102 LC Amsterdam

GESTART: 2021

Real Life Church is van start! Vanaf januari 2021. Een plek in de Bijlmer, vóór de Bijlmer, een plek waar iedereen zich thuis mag voelen.

Laatste nieuws:

December ’21: Diensten zijn teruggegaan naar elke 2 weken. Dan wordt er gegeten, gezongen voor de Heer en het Woord geopend. Real Life Church is op zoek naar iemand die de gemeente als herder wil gaan bouwen. Meld je bij hen of bij Meer Jezus als je hier meer over wilt weten!

13/3: De Geest werkte superkrachtig door te genezen, bevrijden en aan te raken. Weer uitgebreid en waarschijnlijk laat de jongen die vorige week tot geloof gekomen is zich op 17 april dopen. Dan hebben we 9 dopelingen!

30/1: Real Life is een prachtig veelkleurig dochtertje die eigenlijk al de neiging heeft om haar wieg uit te groeien maar dat niet kan ivm de adviezen. Getuigenissen: prachtige gesprekken op straat, veel mensen mogen bemoedigen, gebeden voor genezing en een paar mooie wonderen mee mogen maken. Verbinding met jongeren van de wijk en een wachtlijst voor als de lockdown voorbij is. Daarbij hebben we op een wonderlijke manier een zaal mogen huren op de zaterdag, een eigen vaste plaats in de pittigste buurt van de Bijlmer.

Real Life is een geestvervulde geloofsfamilie waar je thuis mag komen en waar we elkaar willen leren om Jezus te volgen in de praktijk.

Op deze manier willen we een koninklijke revolutie veroorzaken op de plaats waar we zijn.

Drie woorden zijn belangrijk:

Inspiratie: we willen mensen inspireren zodat ze leren te denken, spreken, handelen en leven vanuit hun koninklijke bestemming in Christus.
– Onderwijs in de principes van het Koninkrijk.

Activatie: we willen elkaar uitdagen om de grote opdracht die Jezus gegeven heeft in de praktijk te brengen.
– Training in hoe je die principes inzet..

Transformatie: als familie willen we ons inzetten om vrede, vreugde en gerechtigheid in de Bijlmer te brengen.
– We houden acties om de wijk te transformeren voor het Koninkrijk.

Bij Real Life kies je niet voor lidmaatschap van een kerk, maar om onderdeel te worden van een geweldig avontuur!

Iedere zaterdag is er een vol mooi programma:

In de ochtend is er van 10.30-12.00 onderwijs.
In de middag zijn er van 13.30- 16.30 outreaches.
In de avond is er maaltijd vanaf 17.00uur met aansluitend een dienst tot uiterlijk 19.30uur.
Je bent van harte welkom om bij (één van) deze activiteiten aan te schuiven.

Real Life Church staat in nauwe verbinding met Rotsvast Bijbelschool en is, als gemeenschap, een dochter van Shelter Haarlem.

https://www.reallife-church.nl

Gateway City Church Rotterdam

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Rehoboth Huis Prinsenbeek

Schoolstraat 11
4841 XC Prinsenbeek

http://www.vpe.nl

Oog in Oog

Maldegemstraat
Wierden

GESTART: 2020

Oog in Oog is een netwerk van kerken dat zichzelf vermenigvuldigt door discipelschap en evangelisatie. Gestart door Michiel en Corien Koers medio 2020. Nu begin 2021 gaat er een tweede huiskamer open. Doel is in 2021 uiteindelijk 5 microkerken in het netwerk te hebben. Nick Klinkenberg (Nieuw-Zeeland) en Christian (VPE / Meer Jezus) helpen Michiel en Corien met advies.

Wil je meer weten of heb je interesse om je aan te sluiten bij Oog in Oog? Stuur ons een mailtje via info@ooginoog.com. Bellen of appen kan ook via 06-42692724.

Over Oog in Oog:

We bouwen aan een hecht netwerk van bewust kleine kerken (micro-kerken). Iedereen brengt het goede nieuws over Jezus in de eigen omgeving. We zijn gefocust op het toevoegen van nieuwe mensen aan Gods Koninkrijk! Elk kerklid groeit en ontwikkelt zich als discipel van Jezus. We gaan voor groei in kwaliteit boven groei in kwantiteit. Oog in Oog vermenigvuldigt: discipelen trainen discipelen, leiders trainen leiders en kerken planten nieuwe kerken.

Oog in Oog is L.E.V.E.N.D.:

Leiderschap
Een Koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind […] (Jesaja 32:1-2a)
Leiders bieden veiligheid en helderheid in geestelijke en praktische zaken. Ze leiden in de eerste plaats door hun voorbeeld. Ze ontvangen zelf ook leiderschap, feedback en correctie van betrouwbare, ervaren (mede-)leiders. Leiders zijn niet bang om mensen op zonde aan te spreken wanneer dit nodig is. Ze werken op een dienende, liefdevolle manier en niet vanuit de wens om te overheersen of zelf het middelpunt te zijn. Er is ruimte voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van de vijfvoudige bediening.

Evangelisatie
Jezus zei: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken!’ (Mattheüs 4:19)
Jezus daagde zijn discipelen uit om mensen bij God te brengen. Zo zijn wij ook geroepen om op zoek te gaan naar mensen die Hem nog niet kennen. Het doel van kerk-zijn is niet om activiteiten te organiseren of een besloten kring te vormen, maar om het goede nieuws over Jezus door te geven.

Vermenigvuldiging
En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. (Mattheüs 13:8)
De ware vruchten van een appelboom zijn geen appels, maar nieuwe appelbomen. Dat geldt ook voor de kerk en haar mensen. Als een kerk groeit zal deze vermenigvuldigen. Het kleinschalige karakter van onze kerken maakt dat proces relatief makkelijk en vlot. Het vermenigvuldigen zie je ook terug op persoonlijk niveau. Elke leider is verantwoordelijk voor het trainen van nieuwe leiders. Gelovigen discipelen elkaar.

Eenvoud
Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. (1 Korinthe 14:26)
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: Ik door uw geloof, en u door het mijne (Romeinen 1:11-12)
Het evangelie is eenvoudig én diepgaand. De basis kan gemakkelijk begrepen worden, maar je kunt een leven lang nieuwe facetten ontdekken. We kunnen veel van elkaar leren wanneer iedereen uitdeelt en iedereen ontvangt. Dat doen we door het bestuderen van de Bijbel, gebed en aanbidding: wanneer we samen zijn maar ook in ons dagelijks leven.

Naasten
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34,35)
Jezus heeft ons lief op een bovennatuurlijke manier. Op dezelfde manier willen we elkaar liefhebben. Dat kan alleen wanneer we zelf gevuld zijn met de liefde van Jezus. We vormen een plek waar je fouten mag maken en ze leert te herstellen. We wijden ons aan elkaar toe, ook in avontuurlijke en moeilijke tijden. Zo worden we steeds meer een familie. Er is respect en waardering voor ieders verschillende ‘gaven-pakket’. We voorzien in elkaars noden en in die van de mensen die God op ons pad brengt.

Discipelschap
[…] geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. (Romeinen 1:7)
Door middel van het kennen van Gods hart en woord, richten we ons leven steeds meer in naar Zijn wil. We willen Jezus’ leerling zijn in elk aspect van ons leven. We stellen Gods eer boven de eer van mensen, boven rijkdom en boven aards genot. We werken aan ons karakter en zijn bereid om te dienen. We zijn moedig en zoeken altijd kansen om Gods goedheid te laten zien in onze omgeving. Bij God horen brengt ons een diepe blijdschap en vrede.

https://www.ooginoog.com

LEEF! Enschede


Enschede

Gemeente in oprichting o.l.v. Meer Jezus.

De grootste stad van Overijssel en de #14 grootste stad van Nederland: Enschede! (Spreek uit als: Enschedeeeeee). Studentenstad, textielstad, thuis van FC Twente. Maar ook een plek die al 100 jaar bekend staat om haar hoge mate van onkerkelijkheid. Tijd voor verandering!

LAATSTE NIEUWS //

Eind mei ’21: Nu 3 avonden gehad. De groep groeit en God beweegt. Heerlijke sfeer. Tot de zomer gaan we zo door, daarna hopen we vaker bij elkaar te gaan komen!

Update april 2021:

“De 1e avond in de Twentsche Foodhal was geweldig. De vaste groep van 7 werd verdubbeld. Opvallend: bijna allemaal twintigers en dertigers. Na een kennismakingsronde hebben we God aanbeden o.l.v. Daniel en Joy Petersen (Heartbeat Worship maar ook deel van ons team). Een van de nieuwelingen, student conservatorium die door het team tot Jezus is geleid, had speciaal thuis Opwekkingsliederen geluisterd, omdat hij ze nog nooit had gezongen. Het Woord daarna kwam goed binnen. Raoul (pianist EO Beam) en Emma (bekend als zangers Emma Julia) gaan ons wel verlaten wegens trouwen en verhuizen, maar hebben in hun plaats 3 nieuwe vrienden meegebracht. Iedereen wil terugkomen, en de volgende nieuwe gasten staan alweer te trappelen mee te mogen doen. We laten helaas nog niet zomaar iedereen toe i.v.m. corona, maar ook om de groepseenheid sterk te houden.”

CHRISTIAN OVER DE START: “Begin 2019 sprak ik bij een studentenvereniging in Enschede. Een avond over seks en relaties, de week na de beruchte Nashvilleverklaring. Een half-christelijke student liep die middag zich af te vragen of God het OK zou vinden als hij met zijn kersverse vriendin naar bed zou gaan. Thuis kreeg hij uit het niks een gevoel om naar de vereniging te gaan waar ik zou spreken, een plek waar hij normaal nooit naar toe gaat. Ook wist hij niks van het thema. Ik was net klaar met een mooi genuanceerde uitleg plus eigen ervaringen, en was net aangekomen bij de conclusie van dat alles, toen deze jongen binnenkwam. Hij schuifelde stilletjes de zaal in, ging zitten en precies op dat moment zei ik duidelijk dat het dus absoluut Gods bedoeling is om met seks te wachten tot het huwelijk. Verbijsterd als door de bliksem geraakt deze jongen. Na afloop verkondigde hij aan de bar dat dit echt waar moest zijn, want hij had nog nooit zo’n direct antwoord op een vraag van God gekregen als vandaag! Er was best wat weerstand en geestelijke strijd die avond, en dit hielp enorm om de meerderheid over de streep te trekken, om seks op Gods manier te gaan doen in plaats van op die van de wereld!

Het was half één toen ik het centrale plein van Enschede opliep, nog vol van deze ervaring van geestelijke doorbraak maar ook de heftigheid van de strijd erbij. Tot m’n verbazing was – donderdagnacht in januari – het plein vol studenten en jongeren. “Wie gaat ze bereiken?”, knalde opeens m’n geest binnen. Natuurlijk wist ik dat er al kerken zijn in de stad, en christelijke studentenverenigingen. Maar ik weet ook dondersgoed dat er veel meer nodig zijn om iedereen te bereiken met het enige dat redt van de eeuwige dood: het evangelie in de kracht van de Geest.

Weer een week later sprak ik op de Kroeze Danne bij de Twentse jongerenbeweging Transformed. Ik noemde voor de preek in één zin onze visie van 100 kerken in 10 jaar. Na afloop bleken twee stellen ‘onder stroom te zijn gezet’ door God toen ik dat zei. Eentje is nu (o.a. door dat moment die avond, maar gestart met een letterlijke droom ’s nachts!) bezig een netwerk van huiskerken te starten vanuit Wierden. Het andere stel kwam naar me toe en zei: ‘Enschede. Toen je dat zei, wist ik meteen: Enschede. Je moet starten in Enschede.’
Door die ervaring van een week ervoor waren m’n oren open natuurlijk. We willen niet zomaar wat doen, maar geleid worden door de Geest. Dit soort momenten kunnen die leiding aangeven. Dus we hielden contact en ik stak het vermoeden dat God iets zou willen in Enschede in m’n broekzak.

In de periode hierna sprak ik er – naast met Nathalie natuurlijk – alleen soms over met wat voorgangers, verder hield ik het voor mezelf. Zonder verdere bekendmaking stonden er een paar maanden later 7 mensen klaar om te starten met een nieuwe kerk in de stad. Voornamelijk jongeren met toevallig (?) ook best bovengemiddeld muzikale talentjes.

In de winter kwam ik voor het eerst met een deel van ze samen. Bidden, kennismaken. Iedereen voelde zich bevestigd verder te gaan. We zijn nu vorige week voor het eerst als groep samen gekomen op Rutbeek (de recreatieplas naast de stad), en daar gaan we komende maanden mee verder. Na een tijdje van investeren in de groep die we hebben, gaan we aanvoelen wanneer Gods Geest aangeeft verder naar buiten te treden.

Ons gebed is dat er – in aanvulling op de andere Jezus-predikende kerken in de stad – een nieuwe kleur op de regenboog van Gods kerk mag gaan meestralen. Een kerk die zich focust op discipelschap (Jezus volgen). Waar je God kan voelen door de mensen, huizen, gezinnen en diensten heen. Een kerk vol Heilige Geest, liefde en gericht op de missie: Meer Jezus in Meer Mensen.

Ken je mensen in Enschede of omgeving (b.v. Hengelo) zonder kerk of geloof, die interesse kunnen hebben? Breng ons gerust in contact. Dat geldt natuurlijk ook voor Raalte!
En denk je dat God met je praat over een nieuwe kerk in een ander gebied? Bid ervoor en als je het blijft denken of voelen, neem contact met ons op. Wie weet is het de Heilige Geest!

Om deze en andere kerken te kunnen starten kunnen we je steun goed gebruiken! Vriend van Meer Jezus worden, of eenmalig bijdragen? Stichting Meer Jezus – NL03 RABO 0341 5236 15.

https://www.vpe.nl/

LEEF! Raalte


Raalte

In 2018 ontving Meer Jezus / VPE een oproep vanuit Raalte om ‘over te komen en te helpen’ een nieuwe kerk te starten. Raalte is na de steden Deventer en Zwolle de grootste plaats van Salland (West-Overijssel): 37.000 inwoners in de gemeente, 20.000 in de dorpskern zelf. Van oudsher katholiek, maar de missen zitten vrij leeg. Er is géén evangelische gemeente.

Op 3 november 2021 staat de start van de Alpha cursus gepland. Van harte welkom aan iedereen die meer van het geloof wil weten. De locatie is Pauluskerk, Westdorplaan 122, Raalte (aanvang: 18:00 uur). Voor meer info of opgeven: via leefraalte.nl of via contact@leefraalte.nl

https://leefraalte.nl/

Legenda
Gestart, maar (voorlopig) gestopt
Nu in oprichting (VPE / bevriend)
Nu in oprichting, door / samen met Meer Jezus

Hier de kerken die gesticht zijn. Sommigen door onszelf, anderen door andere VPE-gemeenten. En we tellen er ook wat bij die (nog?) niet officieel bij de VPE horen maar waar we als Meer Jezus warm contact mee hebben & VPE-achtig DNA hebben.