Meer Jezus gaat voor: Meer Jezus in Meer mensen

Wat bedoelen we daarmee?

Meer Jezus bestaat om opwekking te brengen. Opwekking is Meer van Jezus: Zijn karakter van liefde, zuiverheid en kracht. Toegewijde gelovigen die, blij en dankbaar voor Gods genade, Jezus radicaal navolgen en gehoorzamen. En dat in zoveel mogelijk mensen, leiders en kerken.

Meer Jezus – kwaliteit

God maakte de mens naar Zijn beeld. We zijn bedoeld om het karakter, het hart, de aard van God te weerspiegelen op de aarde. God zei: vermenigvuldig jezelf en vul de aarde met Mijn reflectie door jullie heen. Door de zonde ging dit mis. In plaats van overal de hemel brengen, werd de aarde op veel plekken een hel.

Jezus kwam en overwon het kwaad. Ieder die Hem gelooft en navolgt, en zich laat vullen met de Heilige Geest, kan hetzelfde doen. Leugens die we denken, worden één voor één vervangen door Gods waarheid, waardoor we meer en meer op God durven vertrouwen. De waarheid over wie God is, maakt ons steeds meer vrij. Zijn liefde en blijdschap en vrede vult ons dan steeds meer, waardoor zonde geen ruimte meer krijgt en we niks anders nodig hebben dan Hem alleen. Elk stukje in ons dat niet op God lijkt, wordt stap voor stap ingenomen door meer van Jezus, zoals Israël het beloofde land veroverde. Meer Jezus in ons maakt de aarde een paradijs, en brengt een Koninkrijk waar God regeert.

Wat we willen bereiken is dat “Christus gestalte krijgt” (Galaten 4:19) in zoveel mogelijk mensen. We zien dat ook de apostelen dit helder als doel voor ogen hadden bij al hun activiteiten:

  • Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik mij ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is (Kolossenzen 1:28-29).
  • … om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus (Efeze 4:12-13).
  • … mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt (Galaten 4:19).
  • … God heeft ons er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders (Romeinen 8:29).

Het preken, genezen, profeteren en kerken planten waren voor Jezus, Petrus, Paulus en al die helden van de eerste eeuw allemaal middelen tot dit grote doel: mensen laten lijken op Jezus. Meer van Jezus in ons.

Je ziet in bovenstaande teksten ook meteen hoeveel dat doel ons allemaal waard moet zijn: met grote kracht ons inspannen, onder zware strijd, pijn doorstaan die te vergelijken is met de pijn van barensweeën… Met dezelfde intensiteit willen we ons inzetten om dit werkelijkheid te laten worden.

De vrucht en gaven van de Geest die in mensen volgroeien. Allesopofferende zuivere liefde en bovennatuurlijke kracht. Het Grote Gebod vervullen: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. De Grote Opdracht vervullen: alle volken maken tot Zijn discipelen. Dát samen is onze missie (en die van elke kerk en gelovige): Meer Jezus!

Wat “Meer Jezus” nog concreter betekent vind je ook anders verwoord terug in de LEEF! Code, de leidende waarden van de door ons gestichte kerken.

Meer Mensen – kwantiteit

Kwantiteit zonder kwaliteit slaat nergens op. Stoelen en zalen vullen is niet een doel op zich. Maar met behoud van de kwaliteit van het hart van Jezus dat gevormd wordt, gaan we voor zoveel mogelijk. Getallen zijn belangrijk. Want elk nummertje vertegenwoordigt een ziel die voor God oneindig veel waard is. Een verdwaald hart dat Hij bij Zich terug wil brengen. Of een gelovige waar doorheen Hij wil laten zien wie Hij is.

We willen onze plaats kennen: zonder Jezus kunnen we niks. Met al onze spierballen en strategieën staan we zonder Zijn hulp machteloos tegenover de zwakste demoon. Maar in verbondenheid met Hem zijn álle dingen mogelijk. Zoals Salomo willen we zeggen: “Het huis dat ik ga bouwen, zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden” (2 Kronieken 2:5). We willen 100% van het beloofde land innemen, dat God voor Zijn eer ingenomen wil zien worden. We willen als David ‘onze generatie dienen met het complete plan van God’ (Handelingen 13:35). We willen alle mensen die God bestemd heeft om door ons heen te bereiken, aan Hem presenteren, zoals een Joodse priester Zijn offer aan Hem aanbood. We willen het antwoord zijn op de roep van de rijke man in de hel, om mensen zoals zijn familie te bereiken en te redden voor het voor eeuwig te laat is. Daarom: Meer Mensen!

Als Meer Jezus in steeds Meer Mensen realiteit wordt, ontstaat er niks minder dan een opwekking. De heerlijkheid van God – Zijn glorie, het zware gewicht van Zijn karaktereigenschappen, wie Hij werkelijk is, Zijn volle aanwezigheid – is dan te zien in Zijn volk. En dat zal de hele wereld tot Hem aantrekken, mensen redden van het oordeel dat komen gaat, en Zijn eeuwige plan in vervulling doen gaan.

Over ons

Zoveel mogelijk mensen bereiken, om ze te helpen zoveel mogelijk op Jezus te gaan lijken. Door Jezus’ boodschap in aansprekende taal en vorm voor nu te preken en schrijven, vloggen en bloggen, op straat en online. De wereld bij Jezus brengen.

Contact

E-mail: info@meerjezus.nl
Bezoekadres:
Kerkstraat 24-3,
3781 GB Voorthuizen
Telefoon: 0342 475048

Volg ons op:
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google