Over Christian en Nathalie Tan

Nathalie, uit het Colombiaanse Cúcuta, en Christian, uit het minstens zo exotische Boskamp (vlakbij Olst, vlakbij Deventer), zijn lekker jong getrouwd in 2001 en hebben drie kinderen. 
Beide waren thuis en in de kerk christelijk opgevoed. In 1996 had Christian een bijzondere ontmoeting met God, waardoor hij tot bekering kwam. Dat was in Pekalongan, Indonesië, de geboortestad van zijn vader. Zijn hart en leven werden radicaal veranderd.  

Jeugdwerk en De Betteld

Terug in zijn eigen geboortestad Deventer kwam hij de pas in Nederland komen wonen Nathalie tegen in de jeugdgroep van zijn thuisgemeente, waar ze een paar jaar later jeugdleiders werden. In 2004 ging Christian als Hoofd Programma werken in De Betteld, waar ze een bijzonder werk van de Geest meemaakten. Tieners, jeugd en volwassenen werden aangeraakt, wat veel levens op de kop heeft gezet en positief doorwerkte op het werk van dit conferentiecentrum en vakantiepark in Zelhem.

Ik zag de staat van de “christelijke” jongeren en schrok. Onze jeugdgroep in Deventer was radicaal, ging voor heilig leven, evangelisatie en meer van de Heilige Geest. Maar op dit christelijke vakantiepark was het voor velen heel anders. We besloten met alles wat we hadden te bidden voor een opwekking. Die brak twee weken later uit, toen jongeren op hun kamer gingen bidden, overtuigd raakten van hun zonde en zagen hoe hard ze Jezus nodig hadden. Ze ontvingen daarna de Heilige Geest op best spectaculaire manier. Iedereen hoorde hiervan en het verspreidde zich over het park. Veel jongeren die toen zijn veranderd zijn nu voorgangers en leiders in het hele land. Een van de parkeigenaars, die het eigenlijk maar niks vond, kwam na afloop van de eerste zomer vertellen dat ze in normale zomers twee keer per week ’s nachts hun bed uit moesten om jongeren naar huis te sturen, vechtpartijen te sussen of de politie erbij te halen – maar dat jaar niet één keer de hele zomer. Het grootste probleem dat we hadden was het vinden van geluidsdichte plekken voor de jongeren die de hele nacht door wilden zingen en bidden. Het voelde echt als een opwekkinkje!

Leef!Zutphen

Hierna werden ze door Wilkin van de Kamp gevraagd de voorgangers te worden van de pas door hem gestarte gemeente in Zutphen. In acht jaar tijd kwamen hier – zeker voor Nederland – best veel mensen tot geloof, mensen uit vooral totaal onkerkelijke achtergrond. Het was een heftige, maar vooral heel mooie tijd. Zutphen was volgens velen ‘harde grond’, maar God brak dat open. Deze gemeente – LEEF! Zutphen – groeide door Gods soevereine werk en, soms ondanks hun eigen dwaasheid en zwakheid, naar meer dan 240 mensen, waarvan 45% bekeringsgroei.

We hebben mensen zien opstaan uit hun rolstoel, een maagtransplantatie kon worden geannuleerd, blinde ogen en dove oren werden genezen. Maar ook dat soms mensen níet genazen maar in plaats daarvan met kracht in hun geest en blijdschap ziek bleven of zelfs stierven. Ook daardoor werden ongelovigen door God geraakt. Ook zeiden veel mensen dat de onderlinge liefde die ze zagen tussen de mensen hen over de streep trok om toch naar de boodschap te luisteren. Het was een enerverende tijd. Wilkin drukte ons steeds op het hart te beseffen hoe bijzonder het was wat we als gemeente meemaakten. De pers kwam kijken, en drugsdealers klaagden letterlijk dat hun klanten wegbleven om naar de kerk te gaan. We doopten soms tien mensen per maand, en dat in een Nederlandse onkerkelijke provinciestad. Maar we hebben in al die glorie ook in onze oprechtheid fouten gemaakt, mensen uit de kerk moeten zetten, vechtpartijen en conflicten moeten sussen, en zelfs een keer uit ons huis moeten vluchten vanwege bedreigingen. Het was heilig en heftig, glorie en chaos tegelijk. We waren 27 en 25 toen we werden ingezegend – weinig ervaring en zoveel actie – en hebben echt geleerd elke dag totaal afhankelijk te zijn van Gods Geest. En Hij heeft Zich keer op keer trouw bewezen.

Onnodige en onmisbare drempels

Zutphen kreeg als eerste de naam Leef! De cultuur van deze gemeente werd gekenmerkt door wegnemen van onnodige drempels ( in bijvoorbeeld taal, communicatie, sfeer en stijl), maar fier overeind houden van onmisbare drempels (de oproep tot bekering, levensheiliging, Jezus als enige weg en in extreme gevallen dus zelfs gemeentetucht).
In Zutphen werden de kenmerken van de Leef! Gemeenten voor het eerst in drie slogans uitgewerkt:

  • Leef met een missie: (missionair, gericht op bereiken ongelovigen). De kerk bouwt gelovigen op, maar draait niet om hun comfort: alles moet begrijpelijk en toegankelijk zijn voor complete buitenstaanders die niks van de Bijbel weten.
  • Leef met je hart: relaties, liefde, verbondenheid. (Aan de liefde onder elkaar zal iedereen weten dat we christenen zijn – naar Joh. 13). Voorbeeld hiervan was hoe een zieke eerst geen bezoek kreeg, maar waar later de verpleging een briefje moest ophangen met het verzoek ‘niet meer dan twee tegelijk aub’.
  • Leef bovennatuurlijk: (charismatisch). Gods bevestigt het Woord met bovennatuurlijke gaven en werkingen. En iedereen, met name de leiding, mag verwachten dat de Heilige Geest profetisch spreekt en zo Zijn gemeente leidt.

Zendelingen en gemeentestichters

Voor zowel het gezin Tan zelf als voor Leef!Zutphen was het totaal onverwachts dat God hen plotseling riep om de gemeente over te dragen en een nieuwe gemeente te starten op Aruba. Met duidelijke bevestigingen, maar uiteindelijk zonder huis, geld, baan, papieren, of ook maar één persoon om de kerk mee te starten, staken ze in 2014 in geloof de oceaan over.

Nathalie had na Colombia al even op Aruba gewoond. Ik vond het wel leuk voor vakantie, maar om te wonen niet. Bovendien hadden we alles mooi voor elkaar in Nederland. Dus we baden: “Als U dit bent Heer, laat dan een Arubaanse voorganger voor onze neus komen staan met een boodschap van U!” Tot vooral mijn grote schrik gebeurde dit binnen twee maanden, in een hotel in Florida, Amerika zei deze Arubaan: “God vertelde ons dat we een bovennatuurlijk contact zouden krijgen, en jullie zijn het!” Ze betaalden prompt een ticket om over te komen vliegen en ineens zaten we uit het niks op dat eiland.

De gemeente in Zutphen werd overgedragen. Dat was geen makkelijk proces, maar Gods leiding was onmiskenbaar. Door zowel heftige beproevingen als wonderen (waaronder een bijna compleet blinde vrouw die weer kon zien) ontstond een gemeente bij hen aan huis:  Leef!Aruba.

We hadden in Zutphen al geleerd dat God Zijn gemeente en Zijn werk bouwt op onze offers. Daarin volgen we Jezus na, en dat sterven brengt uiteindelijk opstandingsleven. Maar op Aruba ging het nog weer dieper. De aanvallen, teleurstellingen, vernederingen, het verraad en de tegenslagen waren zo heftig en kwamen zo tegelijk dat ik niks meer met “de bediening” te maken wilde hebben. Ik ben een tijdje verbitterd geweest en door een preek (van iemand tegen wie ik ook verbitterd was) “wakker geworden”. Ook beseften we dat er geen grens is aan wat God van ons mag vragen om een kerk te planten of Zijn werk te doen: als het ons onze gezondheid, al ons geld, onze reputatie of zelfs ons leven kost, dan heeft Hij het recht om dat te vragen. We zijn van Hem, Hij is de Eigenaar!

Door alle strijd en twijfels liet God middenin hun zwakheid Zijn kracht zien, mensen (Nederlandse, Arubaanse, Surinaamse, Latino’s) kwamen tot geloof en God voegde mensen toe. De gemeente wordt nu voortgezet door vrienden die Nathalie en Christian de vier jaar op het eiland hebben ‘gediscipeld’, en is – ondanks de uitdagingen die er altijd zijn – gezond en verder groeiend.

Nieuwe roeping

In 2018 keerden Christian en Nathalie met hun gezin terug naar Nederland. Kerken benaderden hen met het verzoek voorgangers te worden en de VPE – de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, het grootste verband van Geestvervulde kerken van Nederland – vroeg hen voor kerkplanting en het herstarten van een leidersnetwerk. Ze voelden dat ze op dat laatste ‘ja’  moesten zeggen, en dus een landelijke bediening zouden oppakken. Wat op een idee leek, namelijk om 100 missionaire kerken te (helpen) starten in 10 jaar, werd bevestigd.

We kregen dat doel voor de jaren ’20 op ons hart, en de landelijk leider van de VPE – die van niks wist – precies hetzelfde. We weten dat het mogelijk is, de eerste zijn al begonnen. Als we geloven dat Jezus de enige weg is en er maar weinig tijd is, is dit het minste waar we voor kunnen gaan!

Het betekende opnieuw een stap in geloof, maar volgelingen van Jezus willen nooit gaan voor wat veilig lijkt. Wel voor waar ze het meest vruchtbaar in kunnen zijn voor de eeuwigheid, tot eer van God. Oprichting van de stichting Meer Jezus is hiervan het gevolg.
In dat jaar werd Christian hiervoor door de VPE ingezegend als ‘Speerpuntleider Gemeentestichting’. Begin 2019 werden ze dus benaderd door Kerygma, zoals eerder beschreven, om daar het werk van Kees voort te zetten. Beide stichtingen worden geïntegreerd onder één gezamenlijk bestuur.

Meer Jezus gaat voor:

  • Meer Jezus in Meer Mensen – verkondiging van het evangelie in zowel kerkdiensten als op straat (onderwijs en evangelisatie)
  • Meer Jezus in Meer Leiders – opleiden van jonge leiders en versterken van bestaande kerken
  • Meer Jezus in Meer Kerken – zelf nieuwe kerken starten en andere kerken en pioniers helpen dit te doen
Over ons

Zoveel mogelijk mensen bereiken, om ze te helpen zoveel mogelijk op Jezus te gaan lijken. Door Jezus’ boodschap in aansprekende taal en vorm voor nu te preken en schrijven, vloggen en bloggen, op straat en online. De wereld bij Jezus brengen.

Contact

E-mail: info@meerjezus.nl
Bezoekadres:
Kerkstraat 24-3,
3781 GB Voorthuizen
Telefoon: 0342 475048

Volg ons op:
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google