Doneren

Vijfvoudige Bediening De 5 bedieningen uit Ef. 4:11-12: apostel, profeet, herder, evangelist en leraar