Doneren

Meer Jezus in Meer kerken

Door het leiden van VPE Kerkplanting minimaal 100 kerken (helpen) starten in 10 jaar - de jaren '20. Kerken met radicale liefde & kracht die mensen ver van God weten aan te spreken.

Meer Jezus is bezig zelf een aantal kerken te starten. Ook neemt Meer Jezus de opbouw van de VPE-afdeling Kerkplanting op zich. De VPE is een beweging van 130 pinkster- en evangelische kerken. Maar ook pioniers & kerken die los daarvan starten ondersteunen we.

Dit alles willen we doen door:
·       Zelf kerken starten
·       Pioniersdagen
·       Onderwijs & conferenties
·       Kerkplantingen ondersteunen
·       Bestaande kerken stimuleren gemeentes te stichten

Nieuwe kerken zijn onmisbaar als we ieder mens goed willen introduceren aan de echte Jezus. Zowel internationaal als Nederlands onderzoek laat zien (link naar 4.0.1) dat nieuwe kerken 4x zoveel ongelovigen trekken. De apostelen gingen hier dan ook met grenzeloze energie mee aan de slag. Dit natuurlijk terwijl de bestaande kerken versterkt moeten blijven worden!

Wat zouden we als Nederlandse kerken anders gaan doen, als een engel zou neerdalen en ons allemaal zou opdragen hoe dan ook 100 nieuwe kerken te planten? Of 1000? Wat zouden we anders gaan doen in onze kerken en levens, qua prioriteiten, geld, jongerenwerk, gebed & focus? En waarom doen we dat nu niet, zonder die engel? Alleen bekering & Jezus volgen is de weg om gered te worden van het oordeel dat komen gaat, en er is maar weinig tijd, zegt God. Waarom niet onze energie veel meer focussen op kerkplanting?

Over ons