Doneren

Wees geen lijpe boogschutter

“Wie een dwaas in dienst neemt, of een onbekende, is als een boogschutter die blindelings schiet” (Spreuken 26:10).

En alleen Wilhelm Tell kan dat succesvol (of Lucky Luke).

Nu zie ik die tekst natuurlijk vooral door de bril van een kerkbouwer: weet goed wie je verantwoordelijkheid geeft. In je teams, en in leiderschap. Als het dwazen blijken te zijn, zijn zij de pijlen maar jij hebt ze afgeschoten.

In 1 Timoteüs 3 en Titus 1 zien we dat oudsten (kerkleiders) aan duidelijke voorwaarden moeten voldoen. Eigenlijk alle ellende die gebeurd is door een gecorrumpeerde kerk door de eeuwen heen, had voorkomen kunnen worden als we ons aan deze heldere eisen hadden gehouden. Zorg dat zij die leiding geven in Gods huis ‘onberispelijk, de man van één vrouw, beheerst, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet geldzuchtig, goedwillend en heilig…’ zijn, en dat zij zich blijven houden aan het betrouwbare woord dat Jezus en de apostelen hebben gebracht.

Maar wat zijn er massa’s, miljoenen mensen niet dodelijk gewond geraakt door de wild afgeschoten pijlen van gemeentes die mensen hebben aangesteld die hier niet aan voldeden. Koning Jerobeam van Israël ‘wijdde wie maar wilde’ tot priester, en daardoor viel het hele koninkrijk uiteindelijk (1 Koningen 13:33-34).

Ook een ‘onbekende’ aanstellen moet je niet doen. ‘Borg staan voor een vreemde’ wordt door heel Spreuken heen sterk afgeraden. Leer iemand goed kennen, en kijk vooral naar hoe iemand reageert bij tegenslag.

Paulus geeft dan ook te tip om mensen die je op het oog hebt, te testen: “Ook moeten ze eerst beproefd worden. Daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn” (1 Tim. 3:10). Een kort project of eenmalige opdracht met een duidelijk eindpunt, of meerdere achter elkaar, en je bent vaak al een stuk wijzer.

Het hangt ook van de aard van de taak zelf af. Een barista/koffiejuffrouw die dwaas blijkt te zijn, is heel wat anders dan een oudste (al zullen de mensen met gloeiend hete koffie op hun nieuwe kleren daar anders over denken). Veel taken in een kerk, zeker een pas gestarte kerk, zijn juist supergeschikt om half- of zelfs nog-niet-gelovigen voor in te zetten, zolang je de balans in de sfeer en de effecten op de rest maar goed in de gaten blijft houden.

Je kan het nooit 100% goed hebben. Zelfs Jezus koos Judas! Ons selectieslagingspercentage zal zeker lager liggen dan 11 uit 12. Maar God wil veel ellende in onze kerken, organisaties, bedrijven voorkomen door ons aan te sporen niet zomaar met iedereen in zee te gaan.