Doneren

Wanneer is een groep een kerk?

Al lang, maar zeker sinds corona, bestaan er huisgemeenten. Groepen gelovigen die informeel bijeenkomen in huizen, en niet meer naar een ‘gewone’ kerk gaan die op zondagen in een gebouw samenkomt. Meer Jezus gelooft in ‘hoe meer kerken, hoe meer Jezus’. Maar… is elke groep die samenkomt ook meteen een kerk in de bijbelse zin van het woord?

Om een bijbelse gemeente te zijn, zijn er op z’n minst de volgende elementen nodig:

–        Bijbels oudstenschap – een kerk moet geleid worden door oudsten die voldoen aan de kwalificaties beschreven in 1 Timoteüs 3:2-7. En geen leiders die zichzelf hebben aangesteld, maar die ook door andere leiders in het land (b.v. de VPE of een andere betrouwbare Geestvervulde kerkfamilie) erkend worden!

–        Verbondsgemeenschap – hoewel iedereen welkom is, is het duidelijk wie er wel en wie er niet bij horen (1 Kor. 5:9-13, Mt. 18:15-18).

–        Prediking – het Woord moet verkondigd worden. Het samen bespreken is prachtig en belangrijk, maar God gebruikt primair de ‘dwaasheid van het preken’ (1 Kor. 1:21)

–        Doop en avondmaal – Jezus heeft bevolen dat we beide dingen doen!

–        Alle generaties – kinderen, jongeren, bejaarden: God wil dat Zijn volk een weerspiegeling is van alle levensfases. Anders is het beeld van God niet compleet!

–        Samenkomen – logisch… maar toch goed om ook te noemen. Leuk dat internet, maar we zijn er sinds 2020 allemaal achter dat niks op kan tegen fysiek bij elkaar komen.

Ben je of ken je zo’n groep huiskerk die hulp kan gebruiken te groeien in één van deze punten? Neem dan contact met ons op!