Doneren

Waar in NL zijn de minste kerken

Hierboven een kaart van Nederland met, van groen tot rood, inzichtelijk gemaakt waar de minste protestantse kerken zijn per inwoner. We hopen de komende tijd meer informatie uit een nog in uitvoering zijnd onderzoek hiernaar bekend te maken, alsmede de verantwoording voor methodologie.