Doneren

Vaccineren en niet-vaccineren voor de Heer

“Aanvaard wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet niet hem minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. (..) De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie een dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, en ook hij dankt God. (..) U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. (..) Zo zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap”  (Romeinen 14).

Dikke polarisatie in de kerk was er. Sommigen in Rome hielden vast een de Joodse voedselwetten en feestdagen. Anderen, zoals Paulus zelf, zagen dat deze dingen vervuld waren in Jezus, en aten daarom wel ‘onrein’ voedsel en vierden de Joodse dagen niet meer zoals eerder. En in Korinte (Griekenland) aten sommige christenen rustig hamburgers waarvan een deel eerst geofferd werd aan demonische afgoden, soms zelfs in de afgodentempel zelf (die vaak een sociale ontmoetingsplaats was). Andere christenen spraken hier schande van en vonden dat enorm afgodisch, demonisch, duister!

En er werd flink wat op los geoordeeld en geminacht. Vooral op de Romeinse en Korintische sociale media ging het los. De niet-eters veroordeelden de in hun ogen heidense wel-eters: zien jullie niet de demonische machten achter al dat eten? Je weet niet waar dat vlees bereid is, wat hebben ze er allemaal ingestopt? En anderson minachtten de wel-eters de in hun ogen zwakke niet-eters: wat een offervleeswappies, of Joodse complotdenkers.

Paulus, die op zich zelf best een duidelijke mening over dit alles had, roept deze discussies allemaal een halt toe. Zien jullie niet dat hierdoor de kerk kapot gaat? De liefde verdwijnt? We hierdoor Jezus ongehoorzaam worden? Dat buitenstaanders hierdoor eeuwige redding mislopen, als ze dit geruzie bij ons aanschouwen?

Vaccineren, maatregelen in acht nemen en nu de ‘coronapas’: wat een polarisatie. Wat wordt er veel geoordeeld en geminacht. Je tijdlijn vult je niet met geloof maar met hartkloppingen.

God interesseert zich minder voor wie gelijk heeft. Hij wil liefde.

Stel dat een coronapas inderdaad leidt tot een antichristelijk systeem. Stel dat vaccinaties misbruikt worden voor antichristelijke complotten. Dan nog doen mensen die zich eraan onderwerpen, zich laten vaccineren, evenementen organiseren zoals de overheid hen oplegt, dit met een zuiver hart voor God. Ze zien het vaccin als een kado van God, die het in de schepping heeft gelegd dat we zo ons door Hem gegeven immunnsysteem kunnen versterken. Zien de coronapas als de manier om toch Jezus-erende evenementen door te kunnen laten gaan (gelukkig vallen kerkdiensten hier niet onder). God zegt hier in Romeinen 14 dat zelfs als ze fout zitten, Hij ziet dat ze dit doen voor de Heer. En voor Zijn troon zullen we rekenschap moeten afleggen.

En stel dat zij die door sommigen wappies worden genoemd, het inderdaad mis hebben. Dat hun angsten onnodig zijn, ze in hun eindtijdvisie dingen verkeerd interpreteren, of zelfs gevallen zijn voor onterechte complottheorieën. Dat ze hierdoor zonder het te beseffen hun eigen en andersmans gezondheid in gevaar brengen…. Dan nog doen ze dit omdat ze oprecht denken dat dit de beste manier is op God te vertrouwen. Omdat ze oprecht zich nog niet lekker voelen in een vaccin dat ze nog niet durven te vertrouwen. Of denken dat als ze hierin meegaan, ze meebouwen aan een systeem dat later tegen ons kostbare geloof gebruikt zal worden. Dat ze schrikken van hoe dit kan leiden tot verdere uitsluiting van mensen, of een opstap is naar christenvervolging… God zegt dat zelfs als ze dit fout zien, Hij ziet dat ze dit doen voor de Heer. Uit liefde voor Zijn Naam, met oprechte zorgen, in een oprecht geloof.

Wie vaccineert, vaccineert voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet vaccineert, vaccineert niet voor de Heer, en ook hij dankt God.

Voor Gods troon zullen we staan. “Van elk nutteloos (‘ijdel’) woord zullen we rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden” (Mat. 12:36-37). Hoe wij anderen oordelen, zo zal God ons oordelen (Mat. 7:2). “Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die zelf niet genadig is geweest; maar de barmhartigheid, een genadevol hart, triomfeert over het oordeel” (Jak. 2:13). Zijn we “ten onrechte boos geworden op onze broeder of zuster, dan zullen we schuldig bevonden worden door de hemelse rechtbank”. Hebben we ander “een ‘leeghoofd’ of ‘dwaas’ genoemd, dan zullen we schuldig bevonden worden tot het helse vuur” (Mat. 5:22). ‘Zucht niet tegen elkaar, opdat u niet veroordeeld wordt’ (Jak. 5:9).

Het echte complot is satan die ons wil verleiden tot harde uitspraken over elkaar, over mensen binnen en buiten de gemeente. Als je harde woorden spreekt of typt of zelfs denkt, geven we daarmee blijk dat we Gods genade voor ons zijn vergeten, of nooit hebben gekend. En vallen we onder het eeuwige oordeel. Ons geloof uit zich niet (langer) in het leven van een heilig en rechtvaardig leven.

En ook verhinderen we dat mensen die zo hard Gods vergeving nodig hebben, gaan geloven in Jezus. Als christenen net zo liefdeloos zijn als de rest van de wereld, hoe kunnen ze Gods glorie, Gods karakter in ons zien? Kostbare kansen om ‘plusjes’ uit te delen aan mensen die niet zo lang meer hebben tot het oordeel, gaan verloren. En: in het strijden voor de waarheid rondom b.v. huwelijk en seksualiteit worden bijbelgetrouwe gelovigen ook nog minder geloofwaardig. Gods hart schreeuwt het uit: kap hiermee en heb elkaar lief!

Heb je harde woorden over anderen gesproken, mensen gelasterd (Gates/Rutte/De Jonge/David de Vos óf Dieleman/Baudet/wappies), oordelen in je hart:  bekeer je hiervan. Zet je harde woorden recht waar het kan. Ook dit heb ik gelukkig langs zien komen online en in het echte leven… heel mooi. Aanvaard de ander zoals God jou aanvaardt, ook al zitten ze in je ogen fout. Laten we een alternatieve gemeenschap zijn, een volk binnen een volk dat laat zien dat het anders kan. Ja, we moeten vrijuit kunnen spreken over onze zorgen, maar met het vertrouwen dat de ander hierin óók oprecht Jezus wil dienen.

Je eigen en andermans eeuwigheid hangt er vanaf. Meer Jezus in Meer Mensen!