Doneren

Waarom nieuwe kerken planten?

Waarom moeten er nieuwe kerken geplant worden? En vooral in een plaats waar er al kerken zijn? Goed dat je het vraagt!

Jezus geeft ons christenen de Opdracht mee om alle volken tot Zijn volgelingen te maken. Wanneer is die missie geslaagd? Zijn wil is, dat niemand verloren gaat, maar iedereen tot erkenning van de waarheid komt. Het getal waar we naar moeten kijken is niet het aantal mensen dat al deel is van een levende gemeente, maar het aantal mensen dat er nog GEEN deel van is. Elk nummertje daarvan staat voor een kostbare eeuwige ziel waar Jezus voor gestorven is, maar die nu waarschijnlijk op weg is naar een eeuwigheid zonder Hem.

Met deze realiteit is het ondenkbaar te zeggen dat er al genoeg gedaan wordt, er genoeg evangelisatie is, genoeg celgroepen zijn, genoeg leiders en arbeiders in de oogst zijn, en genoeg kerken. Natuurlijk hebben de totaal onbereikte volken speciale aandacht nodig! Maar God de Grote Generaal heeft het overzicht en stuurt Zijn soldaten naar de strategisch slimste plaatsen.

Geen enkele kerk is de exclusieve ware kerk, en we zijn geroepen er alles aan te doen om in eenheid te wandelen en samen op te trekken!
Maar om een hele stad en regio te bereiken, zijn er verschillende kerken nodig. Grote en kleine kerken. Formele en informele. Traditionele en moderne. Oude en nieuwe. Hippe en degelijke. Spaanstalige, Papiamentstalige, Engelstalige, Nederlandstalige. Kerken waar je plat proat of waar je alles tweetalig doet. Allemaal veelkleurige uitdrukkingen van diezelfde God. Rick Warren zegt:

Om allerlei soorten mensen te bereiken, heb je allerlei soorten kerken nodig

En hij voegt ook de daad bij het Woord, want in de tijd dat zijn eigen kerk van 0 naar 10.000 groeide, plantte hij tegelijkertijd tenminste één nieuwe kerk per jaar! Wanneer ze wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord, elkaar erkennen en steunen en opzoeken, zetten zulke kerken samen een hele plaats en land op z’n kop!
Wat cijfers:

  • Volgens Stefan Paas (VU) trekken nieuwe kerken in Nederland 5x zoveel nieuwe mensen als de oude – zie dit artikel in de NRC
  • In Noord-Amerika hebben nieuwere kerken 4x zoveel dopelingen per 100 leden dan oudere kerken (onderzoek C. P. Wagner).
  • In Duitsland halen nieuwe vrij evangelische kerken 1 bekeerling per 38 leden, i.t.t. 1 op 102 van kerken ouder dan 5 jaar.
  • Christian Schwarz onderzocht 1000 kerken in 32 landen op 6 werelddelen. Kleinere (en nieuwere) kerken groeiden 16x zo hard met nieuwe bekeerlingen dan grotere (en oudere) kerken.

Het werkt niet in elke context (een onderzoek in Taiwan in 1986 toonde aan dat nieuwere kerken juist langzamer groeiden en met minder bekeerlingen!), maar vrijwel altijd zorgen nieuwe kerkplantingen voor het aanboren van groepen mensen die nog niet door andere kerken aangesproken worden.

Nieuwe kerken brengen ook nieuw leven aan bestaande kerken!
Je hoeft niet te kiezen tussen óf nieuwe kerken stichten, óf oudere kerken te doen herleven. Het kan allebei. Bestaande kerken krijgen een spiegel voorgehouden door de methoden en (hopelijk) succes van de nieuwe kerk. We hebben gezien in Zutphen dat de start van Leef! (Berea toen nog) mede bijdroeg aan een revitalisatie in de andere evangelische kerk(en) in de stad. Internationaal onderzoek bevestigt deze persoonlijke waarneming. Nieuwe initiatieven geven – als competitie en jaloezie kunnen worden ontweken – geloof dat nieuwe mensen bereiken mogelijk is in de stad! De nieuwe kerk is dan de plek waar experimenten kunnen worden ‘getest’, als de afdeling “Onderzoek en Ontwikkeling” van een bedrijf. Ook komen, om allerlei redenen, veel bekeerlingen uit de nieuwe kerkplanting, uiteindelijk terecht in de oudere, bestaande kerken.