Doneren

Wat is leiderschap?

Er zijn ongeveer 50 verschillende definities van leiderschap. Een mooie is van de christelijke leiderschapsexpert John Maxwell:

Leiderschap is invloed. Niets meer, niets minder.

En daar voegt hij aan toe:

Hij die denkt dat hij leidt maar niemand heeft die hem volgt, is alleen maar een wandelingetje aan het maken.

Een positie bekleden of titel hebben betekent nog geen echt leiderschap. Er zijn leiders die je volgt omdat je moet, want ze hebben de titel. Dit zijn van die mensen die zeggen: ‘Doe wat ik zeg, want ik ben de leider!’ Je onderwerpt je aan ze, maar je volgt ze niet na.

Echt leiderschap is daar waar mensen een voorbeeld zien, en vrijwillig besluiten zich te laten beïnvloeden. Hoe kan je hierin groeien, en hoe win je het vertrouwen van mensen, zodat je je invloed kan gebruiken voor Gods Koninkrijk?

Invloed
Iedereen heeft invloed. Sociologen zeggen dat zelfs de meest introverte persoon 10.000 mensen tijdens zijn leven zal beïnvloeden!

In sommige gebieden leiden (beïnvloeden) wij anderen, in andere gebieden worden wij geleid (beïnvloed). Je kan een leuke leider zijn in de gemeente, maar op het gebied van het bouwen van een huis luisteren mensen toch liever naar een aannemer dan naar jou!

Invloed gebeurt door woorden maar meer nog door daden en uitstraling.

De vraag is: hoe gebruik je die invloed? Want zowel Hitler als Jezus, Osama bin Laden als Moeder Teresa zijn of waren leiders!

Jezus zegt dit erover:

Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste zijn wil, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar (slaaf) moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (Matt. 20:25-28).

Je zal je ook geen rabbi laten noemen, want één is uw Meester en jullie zijn allen broeders. En jullie zullen op aarde niemand jullie vader noemen, want één is uw Vader, Hij die in de hemelen is. Laat je ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder jullie is, zal jullie dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden, en al wie zichzelf zal vernederen zal verhoogd worden (Matt. 23:8-12)

Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en de dienaar van iedereen (Marc. 9:35).

Ja, wees een leider. Ga voor meer invloed! God roept het verlangen naar leiderschap een goed verlangen: Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak (NBV: dan is dat een eerzaam streven). Dit wordt dan gevolgd door een lijst aan duidelijke karaktereisen waar zo’n leider dan aan moet voldoen.

Persoonlijke ambitie om ‘iemand te willen zijn’ is zelfzuchtig en schadelijk. Maar iemand die vanuit zuivere motieven anderen wil beïnvloeden vanuit pure liefde, wordt door God aangemoedigd om, door de kracht van de Heilige Geest, te voldoen aan de eisen van een nederig en betrouwbaar karakter die daaraan gesteld worden.