Doneren

Stappenplan nieuwe kerk

[concept – wordt nog aangevuld / uitgebreid ]

Woord van God

De roeping van God om discipelen te maken (en ze samen te brengen in gemeentes) is voor iedereen. Maar een duidelijk ‘spreken van God’-moment is wel belangrijk. Handelingen 13:2 zegt:

En terwijl zij de Heer dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Paulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.

Heb je een spreken van God? Als gemeente, of als pionier(steam)?

Toetsing

Een echte roeping wordt (bijna) altijd herkend door anderen die in dezelfde Geest bezig zijn. Paulus ging, voor hij de boer op ging met zijn boodschap, eerst checken bij de apostelen:

En ik legde hun het Evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen. En afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien tevergeefs zou lopen (Gal. 2:2)

We kiezen altijd voor een positieve en vertrouwende basishouding. Niet iedereen is zomaar zo gek om op het idee te komen een kerk te planten. Toch nemen we ook Gods waarschuwing serieus om ‘niet overhaast de handen op te leggen’ (1 Tim. 5:22). Dit voor zowel Jezus’ reputatie als het (tijdelijke en eeuwige) welzijn van jullie die starten én van de mensen die met jullie in aanraking gaan komen.

Concreet betekent dat de volgende vragen langslopen:

 • hoe heeft God tot je gesproken een nieuwe kerk te starten?
 • wat is je motivatie? wat is je grote ‘waarom’?
 • wat vindt je thuisgemeente ervan?
 • welke andere Geestvervulde leiders kunnen je roeping bevestigen?
 • wat is je bedieningservaring tot nu toe?
 • staan partner en gezin voluit achter de plannen?
 • hoe is jullie financiële situatie? (zijn er schulden, hoe willen jullie rondkomen)
 • zijn er nog ‘losse eindjes’ met andere gemeentes, leiders, bedieningen? Leef je ‘voor zover het van jou afhangt, in vrede met alle mensen’?
 • stem je niet alleen in met de geloofsbelijdenis en de belangrijke ‘positieverklaringen’ van de VPE, maar kan je deze ook met volle overtuiging prediken en onderwijzen?
 • voldoe je aan de bijbelse eisen voor oudsten en leiderschap (1 Tim. 3:1-13, Tit. 1:6-9, 1 Pet. 5:2-3, Hd. 6:3)?

Voor de laatste twee punten (de VPE-geloofsbelijdenis en bijbels oudstenschap) – zijn er binnen hopelijk heel korte tijd trainingsmomenten waar we je vragen – zodra ze van start gaan – aan deel te nemen.

Relationele inbedding

We willen je graag helpen het niet alleen te doen. Te zoeken naar een goed ondersteuningssysteem, een netwerk, een familie waar je terecht kan. Voor zowel praktische vragen rondom kerk-zijn als wanneer je er zelf even doorheen zit en bemoediging kan gebruiken. Heb je al een netwerk waar je terecht kan? Geweldig. Nog niet? Dan helpen we je er eentje zoeken. De VPE-regioleider & het team van Meer Jezus komen aan je zij.

Plan van aanpak

We adviseren je (en willen je helpen) goed na te denken over:

 • wat is je visie, wat laat God je zien wat Hij wil doen?
 • hoe ga je mensen discipelen?
 • hoe ga je leiders trainen?
 • met welk team wil je gaan werken?
 • wie is je doelgroep?
 • hoe ga je communiceren dat je er bent?
 • voor welke naam kies je en waarom?
 • op welke locatie ga je starten?
 • welk model kies je qua kerkbestuur?
 • voor welke juridische rechtsvorm kies je?
 • hoe ga je alles betalen?