Doneren

Intro week 4: Onmogelijk leven door de Heilige Geest

Een onmogelijk Gebod en een onmogelijke Opdracht.
Maar Jezus geeft de belofte: je zal kracht krijgen als de Geest over je komt.
Het onmogelijke wat moet gebeuren van binnen en naar buiten
wordt mogelijk als we gericht zijn op BOVEN.

Komende week gaan we focussen op de Heilige Geest. Waarom het niet zomaar een bonushobby is voor zweverige types, maar zoveel meer centraler staat dan we in eerste instantie zouden denken.

In Dag 8 heb je gelezen dat Gods wil voor ons niet moeilijk is, maar onmogelijk. God wil van ons:
–       onmogelijke liefde, waardoor we heilig en zuiver gaan leven
–       een onmogelijke missie, waar eeuwigheden van miljoenen van afhangen

We hebben het ook al gehad over het weerstaan van de verleiding om deze onmogelijkheden wat ‘mogelijker’ te maken. Er blijft maar één optie over: we gaan dorsten, schreeuwen, roepen naar de hemel om meer kracht. Anders redden we het niet. Bovennatuurlijke kracht, dat God ons tjokvol gooit met Zijn hart, Zijn gedachten, Zijn energie… Zijn Heilige Geest. Het Grote Gebod + de Grote Opdracht vervullen kan alleen door de volle kracht van de Heilige Geest in ons.

En dat roepen naar de hemel is precies wat God van ons wil zien. En wat verlangt God ernaar dit te beantwoorden:

Bid, en u zal gegeven worden. Zoek, en u zult vinden. Klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.
 
Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
 
Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
(Lukas 11:9-13).

Jezus heeft deze preek vaker gedaan. In sommige varianten zegt Hij dat God ‘het goede’ zal geven aan iedereen die daarom bidt. Maar hier specifiek beschrijft Lukas dat Hij ‘de Heilige Geest zal geven! De belofte van kracht is voor jou!

Meer Heilige Geest in Meer Mensen
God wil dat bovennatuurlijke leven voor ons. God zegt ook expliciet dat Hij het knetterbelangrijk vindt dat we niet onwetend zijn over wat voor gaven er beschikbaar zijn voor ons.

Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten.
 
Weet u nog hoe u, als heidenen, onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd? Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen: ‘Jezus is vervloekt’, en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
 
Er zijn verschillende gaven maar de Geest is een en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
 
Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest; aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

Hij wil dus dat je hiervan weet. Zodat je erom gaat vragen. En het gaat ontvangen! Zodat Hij door Zijn Geest het onmogelijke in je kan doen.

In de komende week gaan we hier verder op in, zodat je dorst naar meer van Hem onhoudbaar gaat worden!