Doneren

Intro week 1: Jezus Volgen

Christen zijn betekent discipel zijn. Je kan dus niet zeggen: ‘Ik geloof wel, maar ben nog geen discipel’. Het hoort bij elkaar. Maar het is wel goed om hier bewust voor te kiezen. Wat betekent discipelschap?
 

Het woord discipel betekent in het oorspronkelijke Grieks letterlijk leerling. Dus discipelschap is simpelweg: leren van Jezus. Leren als Hem te zijn. Dit leren is niet alleen voor ‘beginners’ in het geloof; het houdt nooit op. Discipelschap is een proces, niet een eenmalige gebeurtenis. De reden dat je nog op aarde bent, is waarschijnlijk omdat God vindt dat je nog niet uitgeleerd bent!

Kijk naar wat Jezus doet met Zijn discipelen, in Markus 3:13-15:

En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde.
En Hij stelde er twaalf aan
om (1) bij Hem zijn,
en om (2) hen uit te zenden
om te prediken
en macht te hebben om de ziekten te genezen
en de demonen uit te drijven

Uit bovenstaande tekst lezen dat Jezus volgen, discipelschap, dus twee aspecten heeft:
(1)  relatie, en (2) missie.

Relatie: Discipelschap = relaties. Zonder verbondenheid, met God en mensen, is discipelschap onmogelijk. Gekend zijn en anderen kennen is het einddoel van ons leven, en God te kennen zoals Hij ons kent noemt Jezus zelfs de definitie van eeuwig leven (Joh. 17:3).

Missie: Maar relaties alleen zonder opdracht, zonder doel van dat samen zijn is niet genoeg: God wil dat die relaties een doel vervullen.

En andersom: alleen samen werken aan een opdracht zonder een hartsrelatie op te bouwen leidt uiteindelijk tot zakelijke verhoudingen, die makkelijk kunnen ontsporen omdat er geen persoonlijke band van vriendschap is.

Jezus geeft ons beide: een relatie én een missie! Dit is ook weerspiegeld in het feit dat Hij ons én het Grote Gebod heeft gegeven (God en onze naaste liefhebben: gericht op relatie, ‘samen zijn’), én de Grote Opdracht (alle volken maken tot Zijn discipelen: gericht op missie, ‘uitgezonden worden’).

De komende zeven dagen meer over Jezus volgen in het algemeen. De week erna meer over die relatie (het Grote Gebod), en daarna meer over de missie (de Grote Opdracht)!