Doneren

Hoe ga ik om met domme leiders? (inclusief mezelf) Deel 2: David en Abigaïl

Domme leiders met blinde vlekken. Je zal ze maar hebben. Een baas, voorganger, ouder, teamleider, leerkracht of iemand anders die gezag over je heeft, maar fouten maakt, de dingen allemaal niet zo scherp (meer) ziet. Kan een grote ramp zijn en een aanslag op je relaxtheidbuffer, net opgebouwd tijdens je vakantie.

Een serietje aan Bijbelse voorbeelden hoe met zo om te gaan! En… wat te doen wanneer (niet ‘als’ ?  je ontdekt dat je er zelf ook één bent af en toe. Vooral bedoeld om te worden toegepast in kerkelijke setting, maar waarschijnlijk heb je hier buiten er ook wat aan. Deel 2.

 

Wat je geeft is wat je krijgt

Eén van de basiswetten in Gods wereld is “Wat je zaait, zal je oogsten”. De Aziaten hadden dit ook door en noemden dit karma (nu werkt het bij boeddhisten en hindoes wel een beetje anders, maar goed). Jezus zegt: “Hoe je anderen oordeelt – hard of juist genadig- bepaalt hoe God jóu zal oordelen” (Matt. 7:1-2, Jak. 2:13, Luk. 19:22).

Omdat David zelf goed (= genadig / het oordeel aan God overlatend en niet in eigen hand/mond nemen) met leiders die fouten maken is omgegaan – zie deel 1-, ontvangt hij dezelfde bescherming als hij zelf op het punt staat een fout te maken.

Abigaïl

Tussen de 2 ‘gezagstesten’ van David tegenover Saul in 1 Samuel 24 (de poepgrot) en 26 (de slaapgrot), zit 1 Samuel 25. Hier staat David zelf op het punt een fout te begaan. Hij had het personeel en bezittingen van een man, Nabal, een tijdlang beschermd, maar toen David zelf Nabals hulp inriep werd dit geweigerd met een grove belediging toe. David werd furieus -waarschijnlijk ook makkelijker geprikkeld want hij was doodmoe door zijn voortdurende vluchten voor Saul-  en ging op weg die hele Nabal en z’n hele hebben en houwen af te slachten.

Dit zou een fout zijn waar David later, als hij koning zou worden, last van zou krijgen – de roddelpers zou in zijn verleden duiken en het zou een bom onder z’n koningschap kunnen worden. Je weet dat een tweet met “Zojuist een heel tentenkamp afgemaakt omdat ze me niet wilden helpen” een keer ontdekt gaat worden als ze je gaan Googelen!

Nabals vrouw, Abigaïl, komt David tegemoet: ze geeft hem kado’s om hem mild te stemmen, toont hem begrip voor zijn boosheid, complimenteert hem, maar waarschuwt hem ook respectvol dat hij op het punt staat z’n eigen glazen in te gooien, wanneer hij zijn wraakgevoelens niet weet te beheersen. Ook herinnert ze hem aan Gods beloftes voor zijn leven, en dat Hij het is die voor hem zal opkomen. Abigaïl is een PERFECT voorbeeld van hoe je foutenmakende gezagsdragers kan winnen en kan verhinderen schade aan te richten – door ze respectvol en wijs te benaderen.

David luistert, en als Nabal de dag daarna sterft (… oftewel… laat het oordeel los en aan God over… en het werkt meteen!), trouwt hij met de wijze Abigaïl.

Omdat David genade geeft aan domme leiders, krijgt hij genade (in de vorm van een respectvolle waarschuwing) als hij zelf dom bezig dreigt te zijn – in de vorm van iemand die hem komt waarschuwen! (Om van die genade gebruik te maken, moet hij wel open staan voor correctie, anders was het hele feest niet doorgegaan).

Dus, staat iemand die boven je staat op het punt iets verkeerd te doen (misschien ook wel uit boosheid, of vermoeidheid), doe dan als Abigaïl:

* stem ze mild (kado’s hoeft niet per sé, oprechte complimenten helpen al een stuk)

* toon begrip voor hun frustratie of boosheid, leef je in in hun situatie en laat merken dat je je kan voorstellen dat ze erover denken de -in jouw ogen foute- beslissing te maken.

* herinner ze aan Gods belofte over hun leven – mag best ook als ze niet geloven, maar je kan ze ook wijzen op het potentieel dat ze nog hebben – en laat zien dat het maken van deze beslissing een slechte impact zal hebben op ook hun eigen lange termijnbelang.

* en stimuleer ze te vertrouwen op God voor de goede afloop als ze de in jouw ogen juiste beslissing maken.

Natuurlijk komen wij niet voor in de Bijbel als goed voorbeeld, en kan het dus zijn dat ONZE inschatting verkeerd is. Sta daar ook voor open. Het beste is: EERST LUISTEREN voordat je met je beoordeeling en suggestie komt.

Wie antwoord geeft voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande (Spreuken 18:13)