Doneren

“Geen podium maar een tafel”

“Geen podium, maar een tafel”
Door: Vanity Wijnhamer

Meer Jezus brengt de nieuwe kerkplantingen vanuit de VPE – en ‘omgeving’ – onder de aandacht. In dit artikel: Celebration Church Delft.

“Als U een levende God bent, dan wil ik dat U ook echt tegen me praat zoals U in Uw Woord praat met mensen. Zo wil ik met U communiceren.” Dat waren de woorden die Leon Korevaar jaren geleden in de polder van het kleine dorpje Giessen-Oudekerk uitsprak. Hij had zich daar een avond teruggetrokken om in een tijd van persoonlijke crisis God te zoeken en hoewel een reactie op dat moment uitbleef, merkte hij wel degelijk dat God al gauw met hem begon te communiceren.

Het werd het beginpunt van een leven geleid door Gods stem. Dat bracht hem uiteindelijk in de stad Delft. De stad waar God hem als jonge man verrast had met de woorden “hier zul je wonen en werken”, terwijl hij daar eigenlijk alleen gekomen was omdat hij spontaan even met een vriend meefietste tijdens een vakantie. De stad waar hij 10 jaar later weer terugkwam nadat hij een geloofsvraag had gesteld op een christelijk internet forum waarop hij exact de reactie ontving die hij op dat moment nodig had. De reactie kwam van de vrouw met wie hij uiteindelijk getrouwd is.

Hij maakte de overstap van een traditionele kerk naar de evangelische kerk waar zij naartoe ging en waar zij samen nog jaren aan mee hebben gebouwd. Totdat God hen 2 jaar geleden duidelijk maakte dat het niet meer de plek was waar zij met hun gezin moesten zijn. In de tussentijd waren zij met een eigen onderneming in de binnenstad gestart. Iets waar Leon in het begin niet meteen om stond te springen, maar inmiddels wist hij het als God sprak.

En God sprak duidelijk, ook over het uitbreiden van hun ‘tent’ 3 jaar na de start. Toch vroeg hij op een dag aan God: “Wat is hier nu nog in deze stad?” Ze hadden naar verschillende kerken gekeken en geen van allen bleek de plek voor hen. Hij deelde zijn hart met God, zijn hart voor Delft. God reageerde met: “Begin dan zelf”. Daar gaven Leon en zijn vrouw gehoor aan.

Maar meteen vanaf dat moment wist hij dat het geen kerk zou moeten zijn zoals men dat gewend is geraakt: met een voorganger, podium, muziek en een aparte kinderdienst voor de jongste aanwezigen. In die tijd stuitte hij op een advertentie van Celebration Church. Hij gokte het erop en stuurde een mailtje waarin hij vertelde dat hij het gevoel had dat God wil dat ze iets zouden starten in Delft, met de vraag of Celebration Church hen daarin zou willen ondersteunen. In het achterhoofd hield hij dat het nog wel eens lastig zou kunnen worden om aan een traditioneel evangelische voorganger uit te leggen dat hij aan een Sabbat-achtige setting dacht.

Maar God was al begonnen aan het grotere plaatje. Celebration Church heeft locaties over de hele wereld, met als hoofdlocatie Jacksonville. 3 à 4 jaar geleden heeft de voorganger daar een ontmoeting met Jezus gehad tijdens het avondmaal. In die ontmoeting zei Jezus: “wat jullie hier beneden doen, doen wij boven ook.” Dit heeft teweeg gebracht dat zij als de evangelische beweging die zij waren terug zijn gegaan naar de basis; de Hebreeuwse wortels. Leon kwam als het ware in een gespreid bedje terecht. En daaruit is in april 2021 ‘de tafel’, zoals zij dat noemen, ontstaan.

(tekst gaat door onder foto)

Om de andere week komen ze nu samen in de onderneming van Leon zoals met de Sabbat, maar in plaats van op vrijdagavond sluiten zij juist het weekend af op zondagavond. Op basis van wat in Openbaringen 3:20 staat nodigen zij Jezus uit om maaltijd te houden. En zo ervaren zij het ook: Jezus is daarbij aanwezig. En zoals de trouwtekst van Leon en zijn vrouw zegt “ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen”, zo dienen zij als gezin ook op deze avonden.

Iedere aanwezige krijgt een zelfgemaakt vlechtbrood en zo breken zij samen het brood, delen wijn en hebben maaltijd met elkaar. De maaltijd staat op die manier symbool voor het nieuwe verbond dat Jezus met ons gesloten heeft en waar Jezus naar verwijst in Lukas 22 tijdens het laatste avondmaal. Na het delen van de maaltijd is er tijd voor een korte studie. Aan de 5 meter lange tafel waaraan bij verlenging maar liefst 40 mensen kunnen plaatsnemen krijgt iedereen de ruimte om iets te delen. Of het nu iemand van 80 jaar is of van 11 jaar: iedereen is gelijk en van een ieder kan de ander iets leren. Leon gelooft dat dat de kracht is van deze setting. Zoals zijn kinderen zeggen: “Dit is echt samen kerk zijn.” Tegelijkertijd benadrukt Leon dat hij niemand naar een kerk wil brengen. Samen met zijn gezin creëert hij een plek in de stad waar mensen Jezus kunnen ontmoeten.

Leon vergelijkt het volgen van Jezus met een reis die begint met het nemen van een eerste stap. En hij wil mensen heel graag op weg helpen om die eerste stap te nemen. Daarbij heeft hij geen specifieke doelgroep in gedachten, maar onder andere door zijn onderneming komt hij veel mensen tegen waarvan hij denkt ‘jij hebt Jezus nodig!’. De setting die zij creëren is een laagdrempelige manier om die mensen een ontmoeting met Jezus te geven. Hoewel er vrijwel meteen na de start mensen binnen kwamen, is er ook tijd nodig om naamsbekendheid op te bouwen en mensen hun weg naar de tafel te laten vinden. Onlangs is er een advertentie in de krant geplaatst, maar Leon wil daarnaast graag samenwerken met een ieder die in de stad bezig is. Om die reden is hij van plan om een voorgangersbrunch in zijn zaak te organiseren en aan te sluiten bij het maandelijks terugkerende gebed waarvoor verschillende voorgangers uit de regio samenkomen. Leon zegt hierover: “We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen, maar uiteindelijk maken we samen het net en vissen we met elkaar. Ik denk dat het goed is om daarin overeen te stemmen, zodat je een breder net krijgt. Ik geloof dat daar kracht in zit”.

 

 

 

Voor de toekomst is er het verlangen om meerdere ‘tafels’ in Delft te creëren vanuit verschillende huiskamers. Het idee erachter is dat een ieder voorganger kan zijn van zijn of haar straat. Dat buren uitgenodigd worden, er gedeeld wordt vanuit Gods woord, mensen in de aanwezigheid van Jezus gebracht worden en dat er van daar uit verder wordt gebouwd.

Verder kijkt hij vol verwachting naar God die zo creatief is dat hij gelooft dat er vast meer mogelijk moet zijn. Hij kijkt ernaar uit om dat allemaal te gaan ontdekken en daarin te pionieren, iets wat vanuit Celebration Church toegejuicht en omarmd wordt.

Dat God van Delft houdt is voor hem in ieder geval duidelijk. Tijdens een conferentie van Celebration Church afgelopen september kwam hij tegenover een voorganger genaamd Robert Baxter uit Parijs te zitten. Het bijzondere is dat deze voorganger 5 jaar lang wekelijks op en neer reed naar Delft om mee te helpen bouwen aan de evangelische gemeente waar Leon en zijn vrouw samen gediend hebben. Dat spreekt niet alleen van toewijding van deze voorganger, maar ook van het feit dat God al jaren bezig is met Delft en dat Hij daarmee doorgaat. Voor Leon en zijn gezin is dat een fantastisch fundament om op voort te bouwen.

Klik hier voor de website van Celebration Church Delft.