Doneren

EPAFRODITUS

Paulus werkt met apostolische teams in het stichten van kerken. Sommige gemeenten die hij gesticht had, gaven hem mensen mee om met hem mee te gaan. Ze werden dan een speciale afgezant van die gemeente Paulus’ team.

Epafroditus was er zo eentje (leuke naam voor je baby). Hij kwam uit Filippi (geen leuke naam voor je baby), een vrij kleine plaats eigenlijk. Een Romeinse kolonie in Macedonië van 15.000 mensen. (God vindt jouw mediumkleine BBB-plattelandsdorp van 15.000 dus belangrijk genoeg om een kostbare apostel naartoe te sturen!) De kerk werd door Paulus gesticht toen hij tijdens de worship door Gods speciale tectonische operatie werd bevrijd uit de gevangenis.

Dit zegt Paulus over Epafroditus:

Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had (Fil. 2:25).

Paulus geeft hem hier vijf titels (een vijfvoudige bediening dus!). Griekse woorden die we allemaal kennen – eventueel in afgeleide vorm. Woorden die veel zeggen hoe apostolische werk gedaan moet worden: met FILADELFIA, in SYNERGIE, met STRATEGIE, als APOSTELEN en als LITURGIE.

Epafroditus, en dus de ideale apostolische medewerker is volgens Paulus een

adelphoneen broeder
hier komt het woord ‘filadelphia’ (broederliefde) vandaan

Vóór al het andere zijn we familie. Wat jij meemaakt maak ik ook mee. We voelen elkaar. We dragen elkaars pijn en vreugde. Samenwerken moet altijd vanuit warmte gebeuren.

sunergon – een medearbeider, een samenwerker
Sun- (of syn-) = ‘samen’, ergos = ‘werken’ (denk aan ‘ergonomie’ en ‘energie’).

We werken samen aan het bereiken van doelen. Van Timoteüs zegt Paulus ‘ik heb niemand van gelijke gezindheid… want de anderen zoeken allemaal hun eigen belang, niet die van Jezus’ (Fil. 2:20). Niet voor onszelf een torentje van Babel of van Rutte voor onze eigen naam bouwen op aarde, maar bouwen aan meer Jezus in meer mensen, meer leiders en meer kerken.

su-stratioten – een medestrijder, een mede-strateeg
Opnieuw ‘sun/syn’ (=samen) en ‘stratios’ =  ‘soldaat’
‘strateeg’ betekent letterlijk ‘soldatenleider’

Niet alleen samen wérken, maar samen stríjden. Samen soldaat zijn, samen bloeden en desnoods sterven. Samen met dezelfde intensiteit je leven op de waagschaal leggen voor de goede zaak. Samen een band opbouwen zoals veteranen die samen hebben gestreden en weten: deze jongens geven hun leven voor mij. Een onverbrekelijke band ontstaat die niet-soldaten niet kunnen begrijpen: we zijn samen door dezelfde hel gegaan om te vechten voor de hemel.

Maar ook een medestrateeg: samen kijken hoe je de strijd het beste kan aangaan, plannen maken om de vijand te verslaan en het Koninkrijk te brengen.

apostolon – uitgezondene
iemand weggestuurd met mandaat van de zender voor een speciale opdracht

Epafroditus was namens de kerk in Filippi afgestaan aan Paulus’ apostolische team. Apostolische verbondenheid betekent dat je als gemeente investeert in het verder brengen van de boodschap. Niet een zendeling waar je 1x per jaar voor bidt of een collecte ophaalt, maar iemand die echt namens jullie als kerk actief deelneemt aan Gods missie.

leitourgon – een dienaar/werker die aan het volk toebehoort
een openbare dienst vervullen ten koste van jezelf

Iemand die zichzelf weggeeft in dienst voor het gemeenschappelijk welzijn. Dit is waar we allemaal voor geroepen zijn, zoals Jezus Zichzelf weggaf voor ons. Een liturgie is dus iets waarmee je God en de mensen dient, waar we allemaal samen beter van worden.

Dat is een droomteam. Zowel in je kerk als in apostolisch werk.
Meer Filadelfia, Meer Synergie, Meer Strategie, Meer Liturgie in Meer Apostolische mensen, leidersteams en gemeenten!