Doneren

De prijs van geen leiderschap

In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen (Rechters 21:25).

Het boek Richteren (Rechters in de NBV) staat vol voorbeelden van hoe het er aan toegaat als er geen Godvrezend leiderschap is in een land, gebied, gezin, gemeente. Groepsverkrachting met de dood tot gevolg, gevolgd door wraakacties; verkeerde geloftes, waardoor er een gebrek aan vrouwen is, waarna besloten wordt dan maar wat nietsvermoedende dansende maagden te ontvoeren… Allemaal voorbeelden van hoe God het niet wil. En het kon allemaal gebeuren omdat er niemand opstond die namens God gezag uitoefende. Zoals Spreuken 29:18 zegt: “Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk” – openbaring van Gods wil en het implementeren daarvan d.m.v. Geestvervuld leiderschap.

Nog een aantal voorbeelden van wat er gebeurt in zo’n situatie is te zien in Richteren 5:6-8. Dit zijn een paar verzen uit het “Lied van Debora” die de zojuist behaalde overwinning op Sisera en Jabin beschrijft:

In de dagen van Samgar, de zoon van Anat – in de dagen van Jaël waren de wegen verlaten, en wie op weg moesten zijn gingen kronkelende zijpaden.

Leiders ontbraken in Israël, ja zij ontbraken, totdat ik opstond, Debora, opstond als een moeder in Israël.

Eerste gevolg: gebrek aan veiligheid. De wegen zijn verlaten, want voor je het weet wordt je beroofd of gerekruteerd voor het vijandelijke leger. Als je toch op weg moest, koos je een kronkelend zijpad om de vijand te ontwijken.

We waren eind 2007 in Colombia. We hebben het halve land doorkruist met een bus. Zonder enig probleem. Deze reis was 10 jaar, misschien zelfs 5 jaar daarvoor, onmogelijk geweest: bussen werden toen nog regelmatig aangehouden en beroofd door rebellen, paramilitairen of andere guerrilla’s. Wat was het verschil? Twee woorden: Alvaro Uribe! Een president (niet 100% foutloos overigens) die daadkrachtig wist op te treden tegen al deze groepen, en het land grotendeels stukken veiliger heeft gemaakt.

Als er geen daadkrachtig leiderschap is in een gemeente (of welke andere situatie: bedrijf, gezin, land), heeft de vijand vrij spel. Mensen worden geroofd door de vijand die niet geroofd hadden hoeven worden. Iemand die wat probeert voor de Heer (‘toch op weg gaan’) loopt groot risico het niet te halen. Er zijn helaas veel voorbeelden van kerken waar mensen die een door God gegeven droom najagen, maar afgemaakt worden zonder dat er bescherming is vanuit het leiderschap. Men gaat kronkelende zijpaden om toch een bestemming te bereiken, met als gevolg allerlei politieke spelletjes en de noodzaak om voortdurend voorzichtig te zijn met wat je zegt, doet, probeert…. want de vijand heeft vrij spel. Het menselijke vlees (jaloezie, roddel, eigen koninkrijkjes/bedieningen bouwen, partijschappen) mag doen wat het wil, zonder dat een leider het lef heeft om in te grijpen. Goede mensen, die velen kunnen bemoedigen en opbouwen, hebben geen veilige plek, staan niet op hun plaats, waardoor vele andere goede mensen (inclusief ongelovigen) die voor hen cruciale invloed missen en niet sterk genoeg zijn wanneer verleiding, bitterheid of vervolging aan de deur klopt.

Dank God als er leiders op hun plaats staan die dit niet toestaan, en zorgen voor veiligheid, zodat iedereen op weg kan gaan richting hun bestemming!

Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten.

Dit wil hetzelfde zeggen, maar dan met de oorzaak erbij: andere goden. Gevolg: de vijand valt aan, strijd bij de poorten.

Waarlijk, schild noch speer werd gezien onder 40.000 in Israël.

Gevolg 2: Het volk is ongewapend – niemand is toegerust om de vijand te verslaan.

Als er geen leiderschap is die door onderwijs en voorbeeld een volk toerust, kan de vijand verslinden wie hij wil. Het volk heeft geen wijsheid, geen schild van geloof als bescherming tegen de brandende pijlen van leugens die satan rondschiet (Ef. 6:16). Ef. 4:11 zegt dat de 5-voudige bediening (apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten) nodig zijn om de heiligen ‘toe te rusten tot dienstbetoon’, en dat hierdoor het Lichaam van Jezus groeit naar volwassenheid.

Is er geen onderwijs & voorbeeld over hoe vrij te blijven van aanstoot en bitterheid, dan vallen er vele slachtoffers bij de geringste ruzie tussen gemeenteleden. Is er geen onderwijs & voorbeeld over hoe zo vol te zijn van God, dat onreinheid, porno, jaloezie, trots, zelfzucht, hebzucht enz enz geen ruimte krijgen, dan vallen er vele slachtoffers door de ‘misleiding van de zonde’ (Heb. 3:13).

Dank God voor beschermend en onderwijzend leiderschap!! Hierom staan er in de Bijbel dingen zoals:

De oudsten, die goed leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht (1 Timoteüs 5:17)

Gehoorzaam uw voorgangers en onderwerp u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen (Hebreeën 13:17).