Doneren

Dag 8 – Niet moeilijk maar onmogelijk

Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
(1 Johannes 3:16)

God wil Meer Jezus in ons. Jezus is 100% liefde. En niet alleen in theorie, ook in praktijk. God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Er zijn in de geschiedenis enkelingen die hun leven hebben gegeven voor mensen van wie ze dachten dat ze goed en rechtvaardig waren. Maar Jezus stierf voor ons, wetende dat we dat niet waren. Dat is echte, zelfloze liefde.

En dan zegt Hij: nu jullie. Geef net zo je leven. Voor mensen die het (dankzij Gods genade) goed doen, maar ook voor hen die het slecht doen in het leven. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar uit mezelf vind ik dat onmogelijk.

Sommige mensen hebben een oppervlakkig beeld bij liefde. Als ik m’n chagrijnige buurman blijf begroeten, niemand vermoord en anderen in z’n waarde laat, zit het wel goed toch? Naaste liefhebben CHECK! Nog iets wat U van me wil, Heer? Want deze heb ik in de pocket!

Maar Jezus’ definitie van liefde is dus wel even next level. Hij geeft Zelf de definitie en het voorbeeld: je leven geven, tot op het bot, tot je bloedt, tot de dood. Voor mensen die (net als wij!) geen liefde verdienen. Mensen met wie we niks hebben, die we niet begrijpen en zij ons niet. De armen, mensen uit andere culturen. Heb je VIJANDEN lief zegt Hij ook. Dat zijn je actieve haters en achter-je-rug-om-praters. Zegenen wie je vervolgen. Vergeven zoals God ons vergeeft. Hij deed het voor en roept ons hetzelfde te doen. Door liefde automatisch heilig leven. In woord, daad, houding, relaties, seks & geld. We worden liefde zoals Hij dat is. Heiliging niet door regeltjes maar door verliefdheid & dankbaarheid voor vergeving.

En dan daar bovenop ook nog eens: alle volken tot Jezus’ discipelen maken. Ze tot bekering en geloof oproepen, met alles wat we hebben. Ons leven daarvoor inzetten zoals Jezus deed. En de gevolgen zijn heftig, want wie niet gelooft, zal verloren gaan voor eeuwig.

En dan kijk je eerlijk naar jezelf op een gemiddelde dag. Dan moeten we eerlijk concluderen dat we vaak best willen, maar dat het zo weinig lukt. Petrus riep: “Al verlaat iedereen U, ik nooit! Ik zal mijn leven voor U geven” Maar toen puntje bij paaltje kwam, was z’n angst sterker dan z’n toewijding. We willen van alles, maar ook bij ons kraait de haan – en ontdekken we dat we Jezus hebben verloochend. Onze mooie woorden niet kunnen waarmaken.

En Jezus wil ook dat we dat voelen. Hij maakte de eisen om gered te worden (en blijven) zó radicaal, dat Hij Zijn discipelen tot wanhoop dreef. “Wie zijn vrouw verstoot en een andere trouwt, pleegt overspel”. “Een rijke kan alleen door een wonder gered worden, als een kameel door het oog van een naald”. De reactie van de discipelen was: “Wie kan dan ooit gered worden?”

Jezus reageert dan niet met “Joh, jullie hebben het fout begrepen”. Nee, Hij heeft ons precies waar Hij ze wil hebben: “Inderdaad, bij mensen is dat onmogelijk. Maar God maakt de onmogelijke dingen mogelijk – voor wie gelooft”.

Dus: wat God vraagt is niet moeilijk. Het is onmogelijk!
Wat God wil is onmogelijk als Hij het niet in en door ons doet – door de kracht van Zijn Geest.

We staan dan voor een keuze:

  • Of we maken het makkelijker: ‘Het zal wel niet zo radicaal bedoeld zijn.’ De smalle weg verbreden. De gevolgen minder eeuwig. Er niet teveel aan denken. Accepteren dat dit het is. Dan lukt het ook zonder de Heilige Geest.
  • Of we erkennen de onmogelijkheid, en belijden onze afhankelijkheid – en roepen wanhopig en dorstig om alles van Gods hart & kracht dat er maar beschikbaar is.

En dat is waar God je hebben wil. Dan snappen we dat we niet de luxe hebben iets te missen wat God voor ons heeft aan kracht. Niet kunnen veroorloven minder te hebben dan alles van Hem.

Dan ben je klaar voor de Heilige Geest.

OM TE BESPREKEN:
Heb je een te makkelijk plaatje (gehad) bij liefde?
Herken je de neiging wat God van ons wil ‘haalbaarder’ te maken?
Eerlijk: besef je genoeg hoe hard je elke dag en in elke situatie alles van de Heilige Geest nodig hebt?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Spr. 16:26, Gen. 32:24-26, Mat.5:17-48, Joh. 13:34-35, 1 Joh. 4:7-21, Rom. 13:8-10