Doneren

Dag 47 – Laat je niet isoleren

Het volk woonde onbezorgd. En er was geen machthebber die hen om enige zaak lastigviel. Ook waren zij ver verwijderd van de Sidoniërs en hadden zij niets met andere mensen van doen. (..) En de stad werd verbrand. En er was niemand die hen redde, want het lag ver van Sidon vandaan en zij hadden niets met andere mensen van doen.
(Richteren 18:7, 28)

 

Zo, echt relaxed: niemand die zich met je leven bemoeit. Lekker je eigen ding doen. Geen machthebber die je lastig valt met bemoeizuchtige vragen! Klinkt als geweldige muziek in de oren van ons onafhankelijke geesten.

Maar hetzelfde ding dat een voordeel lijkt, wordt later hun ondergang. Die mensen waarvan je blij was dat ze je nergens mee lastig vallen, hadden je kunnen redden. Maar je bent ver van alles en iedereen, en als de duivel op je stoep staat met verleiding, ontmoediging of een leugen die je leven ontspoort, heb je niemand die je kan helpen of gezond kan houden.

Er zijn vijanden die we alleen niet, maar samen wel aan kunnen: Iemand die alleen is kan zich niet verdedigen als hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand (Prediker 4:12). Zelfs een olifant kan een prooi worden van een groep tijgers of leeuwen, als die er maar in slagen de olifant van zijn groep af te snijden. Noemde ik je nou net een olifant? Nou, niet echt, maar zorg ervoor dat je niet wordt afgesneden van die andere grote dikke gezegende beesten waar God je bij heeft geplaatst!

Want God beveelt elke christen deel te zijn van een kerk (Hebr. 10:25), omdat:

  • we samen meer kunnen: In Leviticus 26:8 lezen we dat 5 er 100 verslaan, maar 100 verslaan er 10.000. Met meer mensen hebben we een grotere slagkracht. 1 + 1 = 3: samen is meer mogelijk dan alleen! En in Gen. 11:9 staat dat voor mensen die één taal spreken en één doel hebben ‘niets dat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zal zijn’.
  • het geestelijke inteelt voorkomt: Alleen omgaan met je eigen ‘soortgenoten’ zorgt voor geestelijke inteelt. Dezelfde genetische fouten worden doorgegeven en niet gecorrigeerd door ‘verse genen’ uit een andere genenpoel.
  • je door God bij elkaar bent gezet: onze tijden en woonplaatsen worden door God bepaald (Hand. 17:26). Geloof in de Gemeente is geloof in God: geloof dat God weet wie Hij waar bij elkaar zet! Alles wat nodig is voor de overwinning is aanwezig in de combinatie van mensen die God bij elkaar brengt in de gemeente.De hulpbronnen die nodig zijn voor de volgende 250 mensen, zijn aanwezig in de huidige 250!
  • de kerk Gods dieet voor je is: God zorgt in de gemeente voor alle voedingsstoffen die je nodig hebt voor je weerstand. Hij weet welke virussen er rondwaren, en welke vitaminen en mineralen (prediking, bemoediging, profetie, relatie) je nodig hebt om hier tegen bestand te zijn. Zorg dat je niets mist! Straks komt er een virus en komt het erop aan: heb je voedingsstoffen uit je dieet genomen? Eén keer een maaltijd missen kan, maar mis je structureel je voorgeschreven vitamine-inname zorgt voor een probleem: een verzwakt Lichaam. Statistieken (van vóór corona) wezen uit dat 60% van een gemiddelde evangelische gemeente aanwezig is op een zondagmorgen… Wat voor gevolgen heeft dit voor de eeuwigheid?

Regelmatig de bijeenkomsten verzuimen, of wel komen maar jezelf niet invoegen betekent:

  • Overschatting van jezelf: niet beseffen hoezeer jij Gods zegen voor je via de Kerk nodig hebt. Overmoed komt voor de val.
  • Onderschatting van jezelf: niet beseffen hoezeer anderen jouw aanwezigheid en bijdrage nodig hebben.

Satans tactiek is om door allerlei aanleidingen (teleurstelling, verbittering, vervreemding, verhuizing, onverschilligheid, etc.) christenen af te snijden van een gezonde gemeente. Satans bedoelingen zijn als die van de valse apostelen in Galatië: Zij drijven een wig tussen u en mij (Gal. 4:17).

 

OM TE BESPREKEN:
Ken je de neiging jezelf af te sluiten van anderen?
Heb je gemerkt dat je samen sterker staat in je geloof, en geïsoleerd kwetsbaarder?
Vraag mensen om je heen of er dingen zijn die ze je uit liefde zouden willen zeggen, maar niet durven zeggen omdat je ze door je reactie geleerd hebt geen correctie te willen hebben… en nodig ze uit dit te blijven doen!

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Pre. 4:9-12, Gen. 2:18 en 11:6, Nu. 11:17 en 32:17, 3 Joh. 9, 2 Kon. 18:29, Neh. 4:19-20