Doneren

Dag 46 – Het gevaar van zuchtende leiders

Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen.
Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen,
zodat ze geen reden tot zuchten hebben: dat zou zeker niet ten goede komen.
(Hebreeën 13:17)

 

Niemand is meer of minder dan de ander in Gods ogen. Maar God stelt wel sommige mensen aan als ‘oudsten’. De kerk nam dit over van het Joodse volk. De oudsten waren vaak degenen met meer wijsheid door hun levenservaring. We zien de apostelen in alle gemeenten ook oudsten aanstellen. Voorgangers of opzieners zijn andere namen voor dezelfde functies.

Ze moeten ‘waken over de zielen’ van de mensen. Oftewel: zij zien dingen die de mensen zelf niet zien van zichzelf of bij elkaar. God beschermt en leidt Zijn volk door deze leiders heen. Ze zullen niet altijd gelijk hebben, maar ze negeren of niet serieus nemen, betekent dat je een belangrijk stuk van Gods leiding en bescherming voor je leven kan missen.

Om die reden zegt God iedere gelovige om ook geestelijk gezag te verwelkomen. En om de leiders te helpen hun werk met blijdschap te kunnen doen. Als de leiders het moeilijk hebben, komt dat de kerk niet ten goede lezen we hierboven. Oudsten en werkers in de gemeente brengen (als ze het goed doen tenminste!) veel offers. God wil dat ze daarvoor gecompenseerd worden door dubbele eer als anderen krijgen (1 Tim. 5:17), en alle hulp die nodig is:

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral degenen die arbeiden in het Woord en in de leer. (1 Tim. 5:17-18).

Balen voor rebelse Nederlanders! Niet iedereen natuurlijk, maar Nederland scoort internationaal wel laag op wat sociologen ‘machtsafstand’ noemen: hoeveel voorrechten vinden mensen oké voor iemand met veel verantwoordelijkheid krijgt? In sommige culturen (Afrika, Latijns-Amerika) is er een grote machtsafstand: mensen vinden het niet alleen oké, maar echt megageweldig als hun leider(s) meer mogen en krijgen dan zijzelf. Andere culturen, met name Europese en zeker de Nederlandse, vinden dit verschrikkelijk. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” past in die cultuur. Wij vinden het fantastisch als we de premier met jij en jou mogen aanspreken en als hij op de fiets naar zijn Torentje in Den Haag fietst.

Elke culturen heeft plussen en minnen. Waar het om gaat: wat zegt de Bijbel? Wat is de cultuur die God ons aanleert? Het is duidelijk niet de bedoeling dat kerkleiders dictators worden met privéjets en Prada. De leiders moeten (zie Dag 31) de grootste ‘slaaf van iedereen’ zijn: niet per sé de rotklusjes, maar wel voorop gaan in het brengen van blije offers. Jezus-leiderschap is dienend leiderschap.

Doordat ze als het goed is meer offers brengen dan anderen, worden ze zwakker en vatbaarder voor ontmoediging en opgeven. En bij God geldt: de sterke is niet sterk voor zichzelf, maar om de zwakke te kunnen helpen! De leider is sterker in leiderschap en dient de mensen die er zwakker in zijn. En de volgers, zij die onder dat gezag beschermd worden, hebben meer energie over, met de bedoeling ‘dubbele eer’ te geven aan ‘oudsten die goed leiding geven’, en om ‘alle goede dingen delen met wie onderwijs geeft’ (Galaten 6:6) is wél bijbels.

In 1 Samuel 14 vinden we dit uitgebeeld. Saul zei in zijn onheilige fanatisme dat soldaten tijdens een dag van oorlog niet mochten eten tot ze hadden gewonnen. Superdom natuurlijk. Ze winnen wel, maar het gevolg is:

  1. de ogen van de soldaten staan niet meer helder (v28)
  2. daardoor is de overwinning op de vijand minder groot dan hij had kunnen zijn (v29)
  3. het hele leger is uitgeput (v31)
  4. als de strijd voorbij is, zondigen de soldaten omdat er teveel van ze gevraagd wordt (v32-33)

Precies dat gebeurt met geestelijke leiders die niet ‘vrijuit mogen eten’ tijdens hun gevecht. Ze branden op, hebben hun visie niet meer helder, raken uitgeput, vallen makkelijker in zonde, en de duivel wordt minder verslagen dan God had bedoeld. Minder zielen gered voor de eeuwigheid!

Heftige gevolgen van cultureel hoogmoedig niet luisteren naar wat God zegt: dubbele eer voor goede leiders, hen verwelkomen en dienen, hen gehoorzamen en groot vertrouwen geven, zorgen dat ze geen reden tot klagen of zuchten hebben, maar ze alles met vreugde kunnen doen.

Doen we dit wel, dan zegt Jezus: ‘Wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet krijgen’. Wat God door hen heen kan doen, komt ook op ons eeuwige geestelijke conto. Laat ze niet zuchten!

 

OM TE BESPREKEN:
Heb je zelf wel eens meegemaakt dat je met een taak bent gestopt (of wilde stoppen), omdat de mensen zich zo moeilijk lieten leiden?
Hoe ben je zelf geweest voor mensen die gezag in je leven hebben (gehad)?
Moet je anders tegen leiderschap aan gaan kijken?
Hoe kan jij je leiders minder laten zuchten?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
1 Tess.5:12-13, Deut. 1:37 en 12:19, Neh. 12:44-47 en 13:10-12, Nu. 16 en 17, Spr. 28:2