Doneren

Dag 45 – Verkeerd verbonden

Toen namen de mannen van hun proviand en zij vroegen niet om een uitspraak van de HEER.
En Jozua sloot vrede met hen.
(Jozua 9:14-15)

 

Eén van de wrede, kinderofferende volken waar Israël geen vrede mee mocht sluiten, waren de Gibeonieten. Maar deze lui waren na wat spectaculaire Israëlitische overwinningen doodsbang voor hen en hun God geworden. Dus vermomden ze zich als een volk van ver weg. Oude kleren, versleten schoenen, expres oud verschimmeld brood uit de vuilnisbak en de snavel van de locale eenden gegrist. Want met volken van ver weg mocht Israël wel vrede sluiten.

Toen keek het volk alleen met hun natuurlijke zintuigen: voelen, ruiken, kijken, horen. Maar één cruciale fout: Gods mening werd niet gevraagd. En dus gingen ze een verbond aan dat niet oké was.

God zegt ons ook bepaalde verbonden niet aan te gaan:

  • geen liefdesrelaties met ongelovigen: Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Christus lijkt toch niet op satan? Dan past een gelovige toch ook niet bij een ongelovige? (2 Kor. 6:14). Als iemand al getrouwd is met een ongelovige en dan christen wordt, zegt God niet om die reden uit elkaar te gaan. Maar wie niet getrouwd is, mag trouwen, maar: ‘alleen in de Heer’ (1 Kor.7:39) – met een andere, échte gelovige dus.
  • voorzichtig met zakelijke partnerschappen: Spreuken is vol van waarschuwingen over ‘borg staan voor een vreemde’ (6:1-5, 11:15, 20:16, 27:13). Mensen wiens karakter je nog niet echt goed onder moeilijke omstandigheden in actie hebt gezien.
  • mensen die je in dienst neemt: Wie een dwaas in dienst neemt, of een onbekende, is als een boogschutter die blindelings schiet (Spr. 26:10). En: Wie een dwaas een boodschap laat bezorgen, is als iemand die zijn eigen voeten afhak (Spr. 26:6).
  • verkeerde oudsten of leiders inzegenen: Leg niet te snel je handen op iemands hoofd om hem leider van de kerk te maken. Want als die persoon slechte dingen doet, dan ben jij daar ook verantwoordelijk voor (1 Tim. 5:22).

Raadpleeg God! Ga niet af op je natuurlijke zintuigen alleen! Lot kon kiezen welke kant hij op kon, en Sodom en Gomorra zag eruit als de hof van Eden, als het paradijs. Maar het bleek… Sodom en Gomorra! Kijk je alleen menselijk, dan werk je jezelf in de nesten.

Jozua kwam ook in de problemen doordat ze God niet raadpleegden. En ze konden het verbond ook niet zomaar meer verbreken. Ze hadden het plechtig beloofd en nu het eenmaal gebeurd was, wilde God ook niet dat ze het zouden verbreken. Ze bekeerden zich en vroegen vergeving. God vergaf ze, maar ze kwamen wel in een oorlog die God nog niet voor ze wilde.

Zo kom jij bij verkeerde verbonden ook in een strijd die God niet voor je had gewild, als je naar Hem had geluisterd.

Maar het meest bemoedigende van het verhaal komt nog: het is in deze oorlog dat God voor Jozua letterlijk hemel en aarde stilzet, om de oorlog te winnen (Joz. 10:12-14). Zelfs bij problemen door onze eigen fout, en door een verkeerd gesloten verbond waar we God niet bij betrokken hebben, is bij onze bekering en vertrouwen in God Zijn genade zó groot dat Hij de hemel en aarde voor ons stilzet om ons die oorlog te laten winnen.

OM TE BESPREKEN:
Heb je verkeerde verbonden in je leven gesloten? Wat waren de gevolgen?
Zijn er verkeerde verbonden waar je nog vanaf kan zonder te zondigen of een belofte te verbreken?
Wat helpt je om vaker God te raadplegen voor je jezelf verbindt aan situaties of mensen?
In welke problemen, die je misschien zelf veroorzaakt hebt, wil je God aanroepen om ‘hemel en aarde stil te zetten’ om je de overwinning te geven?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Gen. 13:8-12 en 27:27, Hos. 8:4, 1 Sam. 27:1, Ri/Re. 14:3, Jer. 10:21, Spr. 26:10