Doneren

Dag 42 – Koop een stevige broek

Tien mannen uit volken met verschillende talen zullen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: ‘Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.’
(Zacharia 8:23)

 

De ‘optelsom van glorie’ in ons (Dag 1, 18 en 21) heeft de bedoeling iedereen positief jaloers te maken: “Ik wil hebben wat zij hebben”. In alle volken wil God dat Zijn goede nieuws (evangelie) een krachtig getuigenis afgeeft. In woorden maar dus ook in daden, te horen én te zien in allemaal plusjes richting het smelten voor Jezus.

God belooft dan dat mensen zich massaal zullen gaan aansluiten. Zoals in de tekst hierboven zullen ze ons aanklampen op straat om meer te weten van die hoop die we in ons leeft. Dit soort vragen maken we nu in deze tijd, in Nederland, ook mee, waar God de volle ruimte krijgt. Het gebeurde net zo in Handelingen:

  • Ze stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden (2:47)
  • Het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heer geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen (5:14)
  • U hebt Jeruzalem met deze leer van u vervuld (5:28)
  • Het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe, en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam (6:7)
  • Zij wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe (9:31)
  • Alle inwoners van Asia maakten kennis met de boodschap van de Heer… Zo zegevierde het Woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor (19:10, 20)

En dit ging, met vallen en opstaan, in golven en met terugslagen, door de eeuwen heen zo door. En voor een groot deel is Gods belofte vervuld: De aarde zal vol worden van de kennis van Mijn heerlijkheid (Habakuk 2:14). Tot in elke uithoek is Jezus bekend.

Als eenmaal alle volken gehoord hebben van wie Hij is, komt het einde:

Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen (Mattheüs 24:14).

Met als hoogtepunt het volk Israël dat jaloers wordt op niet-Joden, die zichtbaar, krachtig en liefdevol wandelen met de God van Israël onder hun Messias:

Het goede nieuws is bij andere volken gekomen. Dat is gebeurd om Israël jaloers te maken (Romeinen 11:11).

Dan zal het grootste deel van de Joden ook Jezus als Messias gaan herkennen – iets dat nu trouwens ook al meer dan ooit aan het gebeuren is.

Dus of je nu lokaal aan het shinen bent voor Jezus, of door de Heilige Geest naar een land ver weg wordt gestuurd: je bent onderdeel van een wereldwijde samenzwering. Om alle volken te zegenen. Jezus is de grootste multinational.

 

OM TE BESPREKEN:
Is jouw leven jaloezie-opwekkend voor anderen?
Heb je wel eens meegemaakt dat mensen je vragen waarom je zo onlogisch blij, hoopvol, vredig of geduldig bent?
Wat zou je God willen vragen te doen in je, zodat dit gaat gebeuren?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
2 Kro. 15:8-9, Jes. 45:14, Ex. 11:3, Lev. 26:5-12, Spr. 14:28