Doneren

Dag 38 – Volg die wolk

Het water kwam tot de enkels… toen tot de knieën… toen tot de heupen … en toen was het een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan.
(Ezechiël 47:3-5)

 

Vol van de Heilige Geest leven betekent de controle loslaten.

De rivier in de tekst hierboven staat symbool voor de Geest. De Heilige Geest is als een rivier uit je leven wil stromen. Die rivier ontstaat in de tempel: dat is de plek waar God en mens elkaar ontmoeten. In het Nieuwe Testament wordt zowel ons lichaam als de kerk een tempel genoemd. Dus zowel alleen (lichaam = tempel) als samen (kerk = tempel) kunnen we een ontmoeting met God hebben.

Telkens als we zo’n hart-tot-hart-ontmoeting met God hebben, gebeurt er wat. Er ontstaat nieuw leven. Net als waar man en vrouw elkaar echt ‘ontmoeten’ in intimiteit, en dan nieuw leven ontstaat (de relatie tussen man en vrouw is een ‘geheimenis’ dat spreekt over ‘Christus en de gemeente’, Ef. 5:32). Wat dood is komt tot leven. Wat ziek is wordt gezond. Eerst in jou: je denken, emoties, visie, gedrag.

Precies wat Jezus zegt:

Als je in Mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen! Want dat is beloofd in de Boeken! (Johannes 7:37).

En dan wordt dus alles waarmee je in aanraking komt, veranderd door die Geest die uit jouw ontmoetingen met God stroomt. Zieke situaties worden gezond. Dode situaties worden levend:

Alles waarheen deze beek stroomt, zal gezond worden en leven (Ezechiël 47:9).

Daarna staat er dat er allerlei bomen langs die rivier beginnen te groeien: er komen goede vruchten op uit de levens van mensen die door de Geest geraakt worden via jou en ons heen.

Dat water van de Geest wordt dan steeds dieper. In de eerste keren dat Ezechiël erdoorheen moet, kan hij zelf nog lopen. Het water komt (1) tot de enkels, (2) tot de knieën, (3) tot de heupen. Het wordt dieper, maar je kan nog steeds zelf bepalen waar je heengaat. Of je tegen de stroom ingaat of niet.

Maar bij de laatste keer kan hij zelf niet meer lopen. Je moet gaan waar de stroom wil dat je gaat. Zo wil God in je leven zijn. De stroom die alles bepaalt.

Het is net als de wolk van God die het volk Israël leidt in de woestijn. Te gek dat Hij hen leidde, maar het betekende wel extreem flexibel zijn:

Telkens als de wolk boven de tent omhoogging, reisden de Israëlieten verder. En ze rustten steeds uit op de plaats waar de wolk bleef hangen (..) Soms bleef de wolk langere tijd boven de heilige tent hangen: een paar dagen, of een maand, of nog langer. Dan reisden de Israëlieten niet verder, en bleven ze al die tijd op de plaats waar ze waren (..) Soms bleef de wolk maar een korte tijd hangen, soms maar één nacht. Dan bleven de Israëlieten ook maar één nacht op dezelfde plaats. Zodra de wolk omhoogging, overdag of ‘s nachts, reisden ze verder (Numeri 9:17-23).

Zit je net lekker, gaat God er weer vandoor! Of wil je snel ergens weg, blijft die wolk veel te lang hangen! Geweldig dat God ons leven wil leiden… maar je moet wel bereid zijn je eigen timing en planning los te laten. En zat mensen in de Bijbel en vandaag de dag hebben daar niet het geduld of flexibiliteit voor.

God geeft een basis van orde en regelmaat. Dag en nacht, zomer en winter. Dat hebben we nodig. Maar Hij daagt ons uit Hem te vertrouwen, ook op een onvoorspelbare weg vol onverwachtse bochten en wendingen.

Wil je maximaal leven en gezondheid in je eigen leven, en door je heen? God belooft dit te willen geven. Maar de voorwaarde is: de wolk volgen, of het nu overeenkomt met je eigen timing en planning of niet. En steeds dieper in de rivier van Gods Geest gaan zwemmen. Tot je uiteindelijk los van de vloer komt en je heerlijk helemaal laat meeslepen in Gods avontuur voor je leven.

 

OM TE BESPREKEN:
Welke ongezonde en dode dingen in je, en om je heen, zou je tot leven willen zien komen?
Heb jij voor je gevoel een ‘tempel’, echte ontmoetingen met God waar nieuw leven ontstaat? Zo niet, wat zou kunnen helpen? Vraag God je dit te geven.
Zit je vast aan je eigen planning en timing? Vind je het makkelijk of moeilijk om de controle over te laten? Wat zou je helpen God hierin meer te vertrouwen?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Hand. 8:4-39, 2 Sam. 5:17-25, Ezech. 1:20-21, 2 Tim. 4:2, Ps. 46:5, Jes. 12:1-3