Doneren

Dag 32 – Met wie je wel moet eten

Toen de Farizeeërs dat zagen, zeiden ze tegen Zijn discipelen:
‘Waarom eet jullie Meester met de tollenaars en zondaars?’
(Mattheüs 9:11)

 

Jezus werd ‘Vriend van Zondaars’ genoemd (Mat. 11:19). Een scheldwoord van de religieuze Joden, dat Jezus Zelf herhaalt als iets om trots op te zijn. God is er trots op dat Hij zo genoemd wordt:

Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars (Markus 2:17).

God is goed voor alle mensen. Ongeacht hoe ze leven. Zijn genade is niet onvoorwaardelijk, maar Zijn liefde wel. Als Jezus deze eigenschap van God aanhaalt is dat meteen deel van een krachtige, radicale aansporing om Hem daarin na te volgen:

Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat Zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is (Mattheüs 5:45).

Een kloppend plaatje uitstralen van wie God werkelijk is, betekent dus goed zijn voor mensen die het verdienen én die het niet verdienen. We zullen dus moeten leren eten met zondaars. Bereid zijn beschuldigd te worden teveel bevriend met ze te zijn.

Het gevolg van die vriendschap is namelijk bekering. “Zijn goedheid wil jullie tot inkeer leiden” (Rom. 2:4). Zacheüs was een landverrader, hebzuchtige graaier en bedrieger. Iemand tegen wie Jezus Zelf ook tekeerging in Zijn preken toen Hij de egoïstische rijken waarschuwde voor het komende oordeel. Maar Jezus weet ook dat alleen de investering van een onverdiend bezoek hem tot inkeer zou kunnen laten komen:

De goedheid van God heeft de bedoeling u tot inkeer te brengen (Romeinen 2:4)

Dat bezoekje betekende niet dat Zacheüs automatisch vergeven was zonder bekering. Maar het bezoek was al preek genoeg. En het werkte. Zonder al teveel woorden waarschijnlijk kwam Zacheüs tot inkeer: “De helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand heb afgeperst vergoed ik het hem viervoudig”. En daarna zegt Jezus: “Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen” (Lukas 19:8-9).

Jezus kwam naar een wereld vol bloedvergieten, egoïsme, onrecht en machtsmisbruik, en maakte van het Woord van Gods liefde, vlees en bloed. Het abstracte concept ‘liefde’ werd concreet. Het idee werd actie. Iets wat je niet kan vastpakken, kreeg handen, voeten, ogen en een mond. En die vleeswording werd onze redding.

Precies zo wil Jezus dat wij het Woord vlees maken. Incarnatietijd. Klaar met alleen bla-bla. Tijd voor vlees! Geen woorden maar daden: bloed, zweet en tranen! Laten we niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid (1 Johannes 3:18). Gods Geest moet een Lichaam krijgen. En wij zijn dat Lichaam: tastbare, concrete liefde van God in de vorm van echte ogen die stralen van vriendelijkheid, handen die helpen, armen die knuffelen en troosten, voeten die gaan waar nodig is.

Dit heeft de kerk door de eeuwen heen gedaan. Goede werken, ziekenhuizen, armenzorg, ontwikkelingswerk, evangelisatie onder bendeleden en verschoppelingen: Jezus’ voorbeeld volgen in het helpen van zondaars ongeacht hun gedrag, afkomst, status heeft de wereld veranderd en is door het christendom deel van de algemene westerse cultuur geworden. Het heeft veel mensen geholpen Gods liefde en genade niet alleen te horen, maar ook in actie te zien.

Word ook een vriend van zondaars!

 

OM TE BESPREKEN:
Welke ‘zondaars’ in je omgeving zou je kunnen bevrienden? En hoe zou je kunnen duidelijk maken dat God van ze houdt, zonder dat Hij hun zondige levensstijl goedkeurt. 

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Ex. 24:10-11, Luk. 17:11-19, Hos. 2 en 3, Gen. 27 en 28