Doneren

Dag 30 – God is je schoonvader

De HEER is Getuige tussen jou en de vrouw van je jeugd.
(Maleachi 2:14)

Het is niet goed dat een mens alleen is, zegt God. ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt’ (Gen. 2:18, 24). Dat is de weg die God gemiddeld genomen voor de mens gepland heeft.

Belangrijk: voor sommigen heeft God wél een periode van ‘alleen-zijn’. Sowieso als je nog niet getrouwd bent. Of je partner is overleden. Er zijn ook situaties waarin je gescheiden bent, maar je ex nog in leven is, en God wil dat jullie niet opnieuw trouwen (1 Kor. 7:11, Luk.16:18). En anderen worden geroepen tot het celibaat (je leven lang vrijgezel en zonder seks blijven) – niet alleen nonnen en monniken! Besef dat je leven niet van jezelf is, maar van God. Inclusief de keuze wel of geen relatie aan te gaan, en met wie (1 Kor. 7:25-39).

Als je trouwt, is God niet alleen meer je Vader. Maar hij wordt daarmee ook je Schoonvader! En een goede vader wil dat zijn dochter of zoon goed behandeld wordt door degene die trouw aan ze belooft. God dus ook!

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven – opdat uw gebeden niet verhinderd worden (1 Petrus 3:7).

Als je je man of vrouw niet goed behandelt, is het alsof God Zijn vingers in Zijn oren stopt terwijl Hij la-la-la zingt en net doet of Hij je niet hoort: ‘Wat zei je? Ik kan je niet verstaan! Ik wil eerst dat je Mijn dochter/zoon gaat behandelen zoals je Mij beloofd hebt!’ Disrespect voor je vrouw belemmert dus je gebeden!

God zegt tegen mannen om hun vrouw te eren, lief te hebben zoals Jezus ons liefheeft, dus desnoods hun leven voor ze inzetten. En tegen vrouwen om hun man ook te eren, en hun leiderschap te erkennen. Man en vrouw zijn volledig gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ouderwetse ideeën dat vrouwen niet zouden mogen werken en zwijgend in een hoekje voor de kinderen moeten zorgen, zijn niet wat God laat zien (Spr. 31:10-20). Vrouwen in de Bijbel werken, profeteren, strijden, inspireren, en voorkomen blunders van (hun) mannen. Vraag mijn vrouw maar hoe vaak dat nodig is!

Maar ze zijn vaak kwetsbaarder zijn door het hele proces rondom zwangerschap en kinderen krijgen. En in Gods Koninkrijk is er de regel: de sterke is sterk met als doel de zwakken te helpen.

Daarom krijgen mannen de leiding in het gezin (1 Kor. 11:3). Niet voor zichzelf, maar net als Jezus: om te zorgen en vechten voor hen die zwakker zijn. En in andere opzichten zijn mannen weer zwakker: vaak in relaties, communicatie en emotioneel!

Man en vrouw zijn samen, elkaar aanvullend, een plaatje van wie God is (Gen. 1:27). Een kind groeit daarom ook zo gezond mogelijk op als het Gods vaderlijke en moederlijke kant door zijn ouders heen in actie ziet. En God koppelt de gehoorzaamheid van ouders aan Zijn geboden rondom het huwelijk, aan het geloof van de kinderen:

Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen! U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens Zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw (Maleachi 2:14-15).

God vraagt van ons om:

  • alleen te trouwen met een (echte!) gelovige (geen ‘ongelijk span’) (2 Kor. 6:14, 1 Kor. 7:39)
  • geen seks te hebben buiten (of vóór) het openbare, officiële, kerkelijk ingezegend huwelijk tussen man en vrouw (Deut. 22:20-21, 1 Kor. 7:9, Gen. 24:67).
  • elkaar Jezus-stijl lief te hebben: dus tot het punt dat je eraan doodgaat! Alleen-zijn is sterven aan jezelf, maar trouwen net zo goed! Je zet je eigen belang uit liefde voor de ander opzij, en uit dat sterven brengt God leven in je huwelijk en gezin!
  • elkaar een leven lang trouw te blijven, wat er ook gebeurt. Geen uitzonderingen! Zelfs na overspel kan God genezing geven. Natuurlijk is het soms onvermijdelijk uit elkaar te gaan – zeker als er geweld en misbruik is! Maar de basis is: ‘Tot de dood ons scheidt’.
  • elkaar te eren: waardering geven onder vier ogen, en ook waar anderen bij zijn
  • aan de seksuele behoefte van de ander tegemoetkomen: ‘Weiger elkaar de seksuele omgang niet… een vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En de man ook niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw’ (1 Korinthe 7:2-5).

 

OM TE BESPREKEN:
Vrijgezellen: beschouw je een relatie als iets waar je ‘recht’ op hebt? Ben je bereid alleen te blijven als je daar ook maar één ziel meer mee zou kunnen redden voor de eeuwigheid?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
1 Kor. 11:3-16, Ef. 5:21-33, Kol. 3:18-19, 1 Sam. 25:2-42