Doneren

Dag 29 – God houdt niet van mannenbenen

God vindt geen vreugde in de kracht van het paard,
Hij schept geen behagen in de benen van de man.
(Psalm 147:10)

Jezus was net gedoopt, en de Heilige Geest kwam op Hem. Meteen leidde de Geest Hem de woestijn in. Daar werd Hij 40 dagen op de proef gesteld door de duivel. Heftig! Maar omdat Hij standhield, maakte het Hem enorm sterk. En na afloop ‘keerde Hij door de kracht van de Geest terug naar Galilea’, waar Hij begon met Zijn bediening, en iedereen versteld stond van wat God met Hem deed.

Ook het volk Israël werd door de Geest de woestijn ingeleid: Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt (Deut. 8:2-3).

De Heilige Geest leidt ons dus vaak expres naar plekken waar we honger voelen, onze zwakheid voelen, een nieuwe weg moeten gaan die we eng vinden, een plek waar we voelt hoe afhankelijk we van God zijn. Moeilijke tijden, tegenslagen, teleurgesteld zijn in jezelf, mislukkingen, mensen die je teleurstellen, nieuwe uitdagingen, onmogelijke situaties. Als we in die plek waar we ons zwak voelen, naar God gaan roepen omdat we goed weten dat we zonder Hem niks meer kunnen, gaan we juist extra Gods wonderen en kracht zien. En weten wij en iedereen dat het niks met onze slimmigheid of kracht te maken heeft, maar met die van God:

De Heer zei me: ‘Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want alleen iemand die zwak is en lijdt, kan aan iedereen laten zien hoe machtig Ik ben. En dus is er toch iets waar ik graag over opschep: dat ik zwak ben en moet lijden. Want dat maakt mij geschikt om de macht van Jezus zichtbaar te maken. Daarom ben ik blij als mensen mij beledigen of me gevangen willen nemen. Ik ben blij als ik in moeilijkheden kom en het zwaar heb. Want zo wil Jezus Zijn macht laten zien. Juist doordat ik zwak ben, ben ik sterk! (2 Korinthe 12:9-10).

Als mensen denken dat ze God niet nodig hebben, gaat het fout. Daarom zegt Jezus dat het voor een rijke zo moeilijk is Gods Koninkrijk binnen te gaan, maar voor armen juist makkelijk. Zij snappen elke dag al hoe afhankelijk ze van God zijn! Maar een rijke leeft in een schijnwereld, in de waan dat ze niks en niemand nodig hebben. God wil dat we dit bidden:

Geef me geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.
Anders zou ik, verzadigd, zeggen: Wie is de HEER?
Of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God aantasten (Spr. 30:8-9).

Er is dus een ondergrens waar je doorheen kan zakken. Dat je denkt dat je wel móet zondigen, als God je te weinig lijkt te geven. Die ondergrens hebben we allemaal! Maar er is óók een bovengrens: als je je te sterk, te rijk, te zeker van jezelf gaat voelen, ga je denken dat je God niet meer nodig hebt.

God wil in onze zwakheid Zijn kracht laten zien. Hij wachtte tot Abraham te oud was om hem een kind te geven. Hij wachtte tot Jozef als slaaf en gevangene voelde dat geen enkele droom meer kon uitkomen. Hij wachtte tot de sterke Mozes, die eerst ‘machtig in woorden en daden’ was (Hand. 7:22), voelde dat hij niks meer van dat alles kon, voordat Hij hem ging gebruiken. Hij zei Gideon dat hij teveel soldaten bij zich had voor de oorlog, omdat ze anders trots op zichzelf zouden worden i.p.v. op God bij de overwinning.

Voel je je sterk en succesvol? Dank God ervoor, vergeet nooit dat al het goede van Hem komt en niet van jezelf.

Voel je je zwak en mislukt? Dank God ervoor, roep Hem aan en verheug je in Hem, en Hij zal juist extra Zijn kracht aan je, en door je heen, laten zien!

 

OM TE BESPREKEN:
Denk je onbewust dat je ‘het zelf wel kan’?
Herken je in je leven dat God je soms expres leidt naar plekken waar je je zwak en afhankelijk voelt?
Hoe kan je jezelf op momenten dat je je sterk voelt, herinneren aan het feit dat je God altijd nodig blijft hebben?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Deut. 8:12-18, Op. 3:17, Ps. 62:11, Jak. 1:2-4, 2 Kro.12:1 en  26:16, Spr. 27:7