Doneren

Dag 27 – God is genoeg voor je hele piramide

 Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien.
(Filippenzen 4:19)

God heeft ons zó gemaakt, dat we allerlei behoeften hebben. Geen superhelden maar afhankelijke wezens. We hebben een heleboel dingen nodig: basisdingen zoals eten, slapen, veiligheid. Maar ook: vriendschap, ergens bij horen, respect en waardering, ontspanning, creativiteit, schoonheid, seks en aanraking, onszelf ontwikkelen. De psycholoog Maslow heeft dit ooit in een ‘piramide van behoeftes’ uitgebeeld. Onderaan die piramide veiligheid, onderdak, eten en drinken. Als dat vervuld is, willen we dingen als werkzekerheid, acceptatie, ergens bij horen. Als we dat ook hebben, een fijne relatie, vriendschap. En als we al die dingen hebben, willen we b.v. respect, onszelf ontwikkelen, groeien als persoon.

Allemaal dingen die op zich niet zondig zijn. Gods idee die behoeften! Maar hóe we de vervulling van deze behoeften najagen, maakt al het verschil: mét God is alles liefde, alles heilig en rechtvaardig, maar zónder God wordt het zonde.

Adam en Eva aten alleen een appel. Wat is daar nu zondig aan? Ze snoepten verstandig! Maar het was zondig omdat ze een rechtmatige behoefte (gaan lijken op God) wilden vervullen, maar dan zónder te vertrouwen in wat God hier over te zeggen had. In plaats daarvan vertrouwden ze op hun eigen inzicht (‘de vrouw zag dat die boom goed was…’) en indirect daarmee op de woorden van satan, die dit hen had ingefluisterd.

Zonde is dus het vervullen van een door God gegeven behoefte, maar dan zonder God: Alles wat niet uit geloof is, is zonde (Rom. 14:23b). Anders gezegd: elke manier om te krijgen wat je nodig hebt, die niet voortkomt uit vertrouwen in God, is zonde. Dat ding of die persoon waar je op vertrouwt, wordt dan een nepgod, een afgod. Een afgod is een alternatieve bron van voorziening voor wat je nodig hebt, buiten God.

Om de verleiding tot zonde te weerstaan, heeft God een strategie voor ons voor zowel de korte als de lange termijn:

De korte termijnstrategie: Discipline –

U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde (Hebreeën 12:4)

Zelfbeheersing, nee zeggen tegen het vlees, is een belangrijk onderdeel van het leven als gelovige. Paulus vond dit onderdeel van het leven met God dus zó belangrijk, dat hij het zelfs insloot in zijn evangelisatieboodschap (zie Dag 19).

We zien het belang van gewoon ouderwets ‘nee’ zeggen tegen verkeerde begeertes vaak terug:

  • Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven (Romeinen 8:13).
  • Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. (Markus 9:43-48).

De lange termijnstrategie: Groeien in God kennen, en daardoor in geloof
Maar met alleen discipline / zelfbeheersing zijn we er nog niet. Ons hart moet van binnenuit veranderen. En de Bijbel leert ons dat dit gebeurt wanneer we God werkelijk ontmoeten: Hem leren kennen. God leren kennen is zó belangrijk, dat Jezus dát de essentie noemt van ‘eeuwig leven’: Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt (Joh. 17:3).

God beter kennen zorgt ervoor dat we Hem beter kunnen vertrouwen, dat Hij zal voorzien in wat we nodig hebben. Immers, iemand die je niet kent, kan je niet vertrouwen. Maar hoe beter je iemand kent (als die persoon goed is tenminste, haha), hoe beter je hem of haar kan vertrouwen. En zo is het ook met God:

  • Ik ken God als Jahweh Jireh, Voorziener: ik hoef niet hebzuchtig te zijn, te stelen of oneerlijk te zijn. Hij is altijd genoeg.
  • Ik ken God als Jahweh Zebaoth, Hoofd van de Hemelse Legers: ik hoef niet zelf in eigen kracht te vechten, te manipuleren of sterk te zijn: Hij vecht voor mij!
  • Ik ken God als Jahweh Raah, mijn Herder: Hij leidt me overal waar ik moet gaan.

En zo kan je zeggen: ik heb geen porno nodig, geen roddel nodig, geen overspel nodig, geen eer van mensen nodig… God is genoeg voor elke behoefte in mijn hele piramide van Maslow!

Op deze manier zorgt God ontmoeten en leren kennen voor meer heiliging in ons leven. We kunnen makkelijker ‘nee’ zeggen tegen verleidingen, omdat we weten dat God een betere beloner en voorziener is dan de zonde!

OM TE BESPREKEN:
Als je denkt aan zondes waar je vatbaar voor bent, zijn er dan onderliggende angsten die je kan ontdekken, waar je God niet in vertrouwt en denkt die zonde nodig te hebben?
Welke beloftes uit Gods Woord kan je daar tegenover zetten?
Hoe zit bij jou de verhouding tussen discipline en God beter leren kennen?
 
ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Spr. 1:20-32, Ri/Re. 5:6-8, Jer. 24:1, 2 Kro. 32:2-5, Gen. 41:19, Jes. 55:6-9