Doneren

Dag 26 – Het geheim van de smid

Hier Christians preek hierover op Groot Nieuws Radio:

 

Nu was er in heel Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden gezegd:
Anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken.
(1 Samuel 13:19)

Onze geestelijke tegenstander de duivel probeert, net als de Filistijnen, Gods volk zonder wapens te houden. Zonder wapens zijn ze makkelijk onder controle te houden.

Woorden van God zijn dus wapens: schilden van geloof, zwaarden van de Geest. In 1 Petrus 4:1 zegt God dat we ons moeten ‘bewapenen’ met bepaalde gedachten, om ergens op voorbereid te zijn. Koningen van Israël en Juda bereidden zich net zo voor op komende aanvallen, door ‘schilden en speren in overvloed’ te produceren (2 Kron. 11:12). Hoe meer wapens, hoe beter voorbereid op aanvallen! De wapens in onze geestelijke strijd zijn dus woorden van God, die in onze gedachten stevig verankerd zijn.

Een specifieke waarheid over een bepaald gebied is als een schild van geloof (Ef. 6:16). Als een ‘brandende pijl van de duivel’ – een leugen om je te ontmoedigen of misleiden – op je af wordt geschoten, dooft dat schild van geloof dat je hebt opgebouwd op dat specifieke gebied, elke van die pijlen, is Gods belofte! Ze dringen dus niet meer door in je denken en hebben geen dodelijk effect. Maar heb je dat schild niet – door niet te weten wat Gods wil is op dit gebied – dan dringt die pijl binnen, en bloed je geestelijk dood.

God spoort ons aan om zoveel mogelijk wapens, van Zijn woord, te verzamelen als voorraad – gebruik makend van de tijd die we ervoor hebben, voor het te laat is:

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Ze halen in de zomer voedsel binnen, leggen in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit je bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen?
Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet (Spreuken 6:6-10).

Tijd investeren in het Woord (lezen of horen) is dus als de mier die zich op de winter voorbereidt. De zomer is het seizoen van je leven waarin je genoeg tijd en energie hebt. Bijvoorbeeld de tijd dat je nog geen drukke baan of jonge kinderen hebt. Of een baan waar je even minder stress van hebt. Of misschien zonder het te willen zonder relatie bent of moet zijn; God zegt dat ongetrouwden gebruik moeten maken van de goede kant van alleen zijn, namelijk zonder afleiding God dienen en investeren in hun voedsel- en wapenvoorraad: Gods gedachten uit het Woord!

Maar als je wacht tot een noodsituatie (de winter) komt voor je gaat verzamelen, ben je vaak te laat. Winter is coming – dus wees geen luiaard, je gaat gebrek lijden.

Satan weet dit, en doet z’n best om ons af te snijden van bronnen waar we wapens vandaan halen. De Filistijnen verboden dus de Israëlieten, om het beroep van smid uit te oefenen. Er mocht niemand zijn die wapens kon smeden. Net zo wil satan jouw connectie met het Woord, je tijd van gebed en studie, de prediker door wie God je opbouwt, doorsnijden, zodat je zonder wapens komt te zitten. Wees hiervan bewust en hou de smid in je leven!

De duivel probeert dus:

  • je af te leiden van zelf tijd nemen in Gods Woord,
  • je af te leiden tijdens een goede preek (of je thuis te houden omdat je tante op  bezoek komt of je kat ziek is),
  • je af te snijden van relaties die je opbouwen in geloof,
  • je weg te drijven van een kerk of bediening waar je wapens ontvang.

Satan wil je óf te druk maken met werk en verantwoordelijkheden, zodat je ‘geen aandacht meer kan schenken’ aan in opstand komen tegen het kwaad (wat de farao doet in Exodus 5:9), óf je afleiden met ontspanning en entertainment: Wie van vermaak houdt, zal gebrek lijden (Spreuken 21:17).

Als hij je hierdoor uiteindelijk zonder wapensmid, zonder een continue stroom van woorden van God kan laten zijn, heeft hij je.

God zet dit soort dingen in Zijn Woord, zodat we gewaarschuwd zijn, en het kunnen voorkomen. Zijn Woord maakt ons wijzer dan onze vijanden (Psalm 119:98). Het is met Gods hulp mogelijk een enorme voorraad geestelijk voedsel en geestelijke wapens aan te leggen. Om voor elke pijl van vernietigende leugens een schild van geloof te hebben. Maak het beste van je seizoen, en verzamel wat je kan. En laat de smid nooit verdwijnen uit je leven. En je zal verschrikkelijk en overdreven overwinnen in het leven, in Jezus’ Naam!

OM TE BESPREKEN:
Wat is de smid in jouw leven?
Hoe merkt je dat satan die smid probeert uit te schakelen?
Welke gedachten als wapens hebben je tot nu toe geholpen in geestelijke gevechten? En waar merk je dat je wapens mist?
Leef je nu in een zomer? Qua tijd, energie, relaties? Of zit je in een winter?
 
ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Spr. 1:20-32, Ri/Re. 5:6-8, Jer. 24:1, 2 Kro. 32:2-5, Gen. 41:19, Jes. 55:6-9