Doneren

Dag 23 – Wees goed bang

Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze
voor Hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt.
(Exodus 20:20)

Ontzag voor de Heer. Ouderwetse vertalingen noemen het ‘de vreze des Heren’. Is dat bang zijn voor God? Aan de voet van de heilige berg Sinaï laat God de paar miljoen Israëlieten allemaal hoorbaar Zijn stem horen. Het volk verstijft van angst en dan zegt Mozes bovenstaande tekst. Met andere woorden: ‘Wees niet bang, God wil dat je bang bent’.

Er is in onze relatie met God dus een angst die God niet wil, en een angst die Hij wel wil. De angst die Hij niet wil, is dat soort angst waardoor we bij Hem weg blijven. En als dat niet gebeurt, leren we Hem ook niet beter kennen en kunnen we Hem ook niet meer gaan vertrouwen (geloof gaan hebben). Dit is was Adam en Eva deden in de tuin, na hun zonde. Dit is wat Jezus beschrijft in Johannes 3:20:

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

De goede angst, de vreze des Heren, is juist angst om bij Hem weg te gaan. Angst voor wat er gebeurt als we niet dichtbij Hem leven. Bang zijn Hem niet zoeken waardoor je hart ziek blijft, je Hem niet vertrouwt, je Zijn weg uiteindelijk niet gaat. Waardoor we dus gaan zondigen.

Zulk ontzag voor God is ‘het begin van alle wijsheid’ (Spr. 1:7). Zonder dat heb je dus niet eens een beginnetje gemaakt wijs te worden, hoeveel filosofische eredoctoraten je ook op je naam hebt staan! Hoe lang je ook op een steen zit te mediteren! Het is het besef dat God overal is, dwars door ons heen kijkt, we Hem niet voor de gek kunnen houden, en we beter in alles rekening kunnen houden met wat Hij zegt, vindt, voelt en is.

Ik sla acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, en op ieder die huivert voor Mijn woorden (Jesaja 66:2).

Ontzag voor God betekent huiveren voor Zijn woorden. Beseffen dat we er niks aan mogen veranderen (Op. 22:19). Het bloedserieus moeten nemen, meer dan welke andere woorden of waarschuwingen dan ook. Het betekent een liefde voor de waarheid: ik wil dat God me de waarheid vertelt, ook al komt het me niet goed uit. Alleen wie zo’n liefde voor de waarheid heeft, zal kunnen ontsnappen aan de sterkste misleiding ooit die over de mensheid zal komen in de eindtijd (2 Tess.2:7-12).

Maar Israël deed dat niet. Ze kwamen ook niet bij God, maar lieten het aan Mozes over. Gevolg was precies waar God voor waarschuwde: ze gingen zondigen. Ze maakten een gouden kalf en zeiden ‘Dit is de HEER’. Gouden kalveren hadden ze in de vierhonderd jaar Egypte overal gezien. Als je bij God wegblijft, ga je een beeld van God maken volgens wat de cultuur om je heen zegt. En dit was een heftige afgoderij met grote gevolgen. Ontzag voor God betekent dat je beseft: ik mag geen god vormen naar mijn beeld, maar moet mij laten vormen naar Gods beeld!

Maar als we niet goed bang zijn, zijn we fout bang. Bang voor de mening van mensen, en verwateren we de waarheid. Passen we de boodschap aan aan de cultuur om ons heen. En gaan mensen daardoor verloren, en wij hebben hun bloed aan onze handen. Denken we dat we zelf wel weg komen met verborgen zonden, oordeel, lust en hebzucht in ons hart, omdat we denken: ‘God ziet het niet’ (Ps. 10:11) , of ‘Hij vindt het vast wel goed’. Je denkt dat Ik net zo ben als jij (Ps. 50:21) – dat is hoe een goddeloze denkt volgens God.

God zegt: kom! Kom, en leer Mij kennen, leer Mij vertrouwen. De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ieder die dorst heeft en die wil, laat hem komen en drinken van het levende water (Op. 22:17). Kom naar Mijn troon van genade en je krijgt hulp in de tijd dat je het nodig hebt (Hebr. 4:16). Kom zodat je niet zondigt. Kom zodat je niet misleid wordt. Kom zodat je Ik je kan zegenen, je dagen kan verlengen (Spr. 10:27), je geen gebrek zal hebben (Ps. 34:10), je door geen kwaad bezocht zal worden (Spr. 19:23) – allemaal beloften voor wie ontzag voor God heeft.

En de mooiste belofte is deze:

Vertrouwelijk gaat de HEER om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend (Psalm 25:12).

Juist door diep ontzag en respect voor Hem, krijg je intimiteit, geheimen, vriendschap, vertrouwelijke omgang. Kan God dingen met je delen die we anders niet aan zouden kunnen. Johannes ‘viel als dood aan Jezus’ voeten’  toen hij Hem zag verschijnen op Patmos (Op. 1:17), en kon daarom aan Jezus’ boezem als een intieme vriend en Zijn hart horen kloppen.

Als je die angst hebt om bij God weg te blijven, hoef je nergens anders meer bang voor te zijn.

 

OM TE BESPREKEN:
Begrijp je het verschil tussen foute en goede angst voor God?
Wanneer ben je in de verleiding geweest Gods Woord te verdraaien in je eigen voordeel?
Zie je om je heen (of in jezelf) dat mensen God proberen te maken naar hun eigen beeld, in plaats van andersom?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
2 Tim. 4:3, 1 Kon. 22:1-40, Ps. 139:23-24, Spr. 14:12, Gen. 45:4, Jak. 4:8, Luk. 12:1-5