Doneren

Dag 2 – De hemel kopiëren en plakken

De meeste mensen kennen dit gebed dat Jezus ons leerde, het ‘Onzevader’. Maar dit was niet bedoeld als magische formule of om ritueel op te dreunen. Jezus wilde ons een gebeds- en levenshouding aanleren.

Een houding die het uitschreeuwt dat Gods Koninkrijk moet komen. En Gods wil gedaan gaat worden, op aarde zoals in de hemel. Hoe werkt dat?

Gods Koninkrijk is de plek waar God echt Baas is. Niet op papier alleen, terwijl niemand doet wat Hij zegt. Geen koning zoals (sorry majesteit) Willem-Alexander, zonder echte macht om hoe hij het wil ook echt uitgevoerd te krijgen. Maar het gaat om mensen in en door wie Hij kan regeren, Zijn gezag kan vestigen.

Gods wil in de hemel betekent dat wat je ‘ziet’ als je in Gods ogen kijkt. Dat doe je bijvoorbeeld als je bidt, als je voor Hem zingt in aanbidding. Of als we in de Bijbel lezen hoe God dingen bedoeld heeft. De hartenklop van God die Johannes hoorde toen hij ‘tegen Jezus’ borst lag’ (Joh. 13:25). Een ideaal waarvan je weet dat het past bij Gods volmaakte karakter van liefde en rechtvaardigheid.

Jezus leert ons dus te bidden dat dat wat je daar ziet, ‘in de hemel’, gaat komen in jouw wereld. Dat is niet alleen therapeutisch bedoeld, dat het ons helpt rustig te worden. Nee, het maakt een echt verschil. Dingen die God wil gebeuren niet automatisch. Je krijgt niets, omdat je niet bidt (Jak. 4:2). Maar als we dingen bidden die God wil (en daarin volharden), ontvangen we ze (1 Joh. 5:14). Er moeten mensen zijn die erop gaan staan dat Gods wil gedaan wordt.

Wat wil God dan? We hebben het eerder al samengevat als Meer Jezus (liefde, het Grote Gebod) in Meer Mensen (missie, de Grote Opdracht). En er zijn genoeg specifieke manieren hoe de Bijbel deelgebieden daarvan duidelijk maakt als dingen die God wil:

  • God wil dat alle mensen het evangelie geloven en gered worden (2 Petr. 3:9)
  • God wil dat iedereen liefde is, zoals Hij dat is (1 Joh. 3:15)
  • God wil dat gebrokenen van hart genezen en hun wonden verbonden (Ps. 147:3)
  • God wil dat eenzamen opgenomen worden in een huisgezin (Ps. 68:7)
  • God wil dat we heilig, rechtvaardig en puur van hart leven (1 Tess. 4:3)
  • God wil dat kinderen niet lijden onder de zonden van hun ouders (Ezech. 18:20)
  • God wil dat zieken genezen en mensen het getal van hun dagen vol maken (Ex. 23:25-26)
  • God wil dat we leren vergeven, elkaar verdragen en in vrede leven (Kol. 3:13)
  • God wil dat niemand arm is (Deut. 15:4)
  • God wil dat we allemaal vol zijn van de Geest, allemaal profeteren en functioneren in de gaven van de Geest (1 Kor. 14:5)

Allemaal Bijbelse uitspraken over wat God wil. Ze gebeuren niet altijd, ook niet altijd als we er wel om bidden. Soms ligt dat aan ongehoorzaamheid van onze kant. Soms door tegenstand van de duivel. Soms om redenen die God ons niet kan uitleggen. Maar hoe dan ook wil God dat we er wél voor bidden – en gebeuren die dingen ook. Soms meteen, soms na lang volharden tegen beter weten in.

We zijn geroepen om te strijden tegen alles wat niet Gods wil is, tegen alles wat niet lijkt op het plaatje van de hemel dat we zien in Gods ogen, Gods Woord, Gods hart. Om te zeggen: ‘wij accepteren niet langer dat de aarde niet lijkt op de hemel!’

Laat Uw Koninkrijk komen
laat zien hoe de aarde kan zijn als U echt de Baas bent
Vestig Uw gezag in onze harten
en onderwerp door ons heen alles wat ingaat tegen Uw liefde en rechtvaardigheid.

Laat Uw wil gebeuren
zoals we het gezien hebben in Uw ogen in aanbidding
zoals we het gelezen hebben in Uw Woord, hoe het kan zijn
zoals we het gehoord hebben toen we Uw hartenklop hoorden
Laat niks van dat paradijs, die hof van Eden ontbreken
Maak onze wereld een kopie van de hemel.

OM TE BESPREKEN:
Geloof begint waar de wil van God bekend is.
Zijn er dingen waarvan weet je zeker dat God het wil – en welk bijbels fundament heb je daarvoor?
Dingen die God wil in je eigen leven?
In je omgeving?
In de wereld?

Zijn er dingen waarvan je misschien vermoedt dat God ze wil, maar waarvan je niet zeker wat God erover gezegd heeft?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Jozua 1:1-9, 1 Sam. 11:1-11 en 17:1-37, Gen. 14:14-16, 2 Sam. 23:11-12