Doneren

Dag 19 – wat je niet mag weglaten

En Felix ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig kunt u gaan’.
(Handelingen 24:25)

Wat een blunder van Paulus! Je wordt gevraagd het evangelie uit te leggen aan de belangrijkste politicus van het land. En dan verknal je het door het meteen te gaan hebben over hoe nodig het is voor zo’n corrupte Romein voor wie het doodnormaal is elke slaaf of slavin als een object te gebruiken voor zijn lusten, om rechtvaardig te gaan leven, zichzelf te beheersen, en dat er een Grote Dag aan gaat komen waarin God alles wat iedereen ooit heeft gedaan, gezegd, gedacht of nagelaten heeft, gaat oordelen. Lekker bezig, Paulus, natuurlijk schrik je hem daarmee af!

Als het niet in de Bijbel zou staan, zouden we waarschijnlijk zo reageren. Je gaat toch eerst alleen vertellen over Gods liefde en genade? Niet meteen over die radicale dingen. Dat hoort toch niet in een Alpha-, Beta-, Omikron-, Ypsilon- of Kapsaloncursus, misschien ergens in de Omega-cursus pas aan het eind!

Maar Paulus wist dat hij in zijn beste preek, voor de meest invloedrijke man van het land, dit niet achterwege mocht laten. Het is dus blijkbaar onmisbaar vanaf het begin. Niet dat we dit in elk gesprek meteen bot in de atmosfeer moeten dumpen, maar daar waar we de kans krijgen Gods boodschap uitgebreider uit te leggen, mogen we het niet weglaten: er komt een dag van oordeel aan, en God roept ons allemaal op ons te bekeren van zonde.

We zien dit in de hele Bijbel:

  • De echte profeten in het Oude Testament riepen het volk op tot bekering; de valse profeten zeiden dat God ze ook zonder inkeer wel zou zegenen.
  • Johannes de Doper preekte bekering. Vóór hij er was was dopen voor buitenlanders. Die waren vies en moesten zich wassen. Dat Joden zich ook moesten bekeren, was nieuw: ‘Denk niet dat je afkomst je zal redden. Of een ritueel, zelfs een goed en bijbels ritueel, zonder vruchten die laten zien dat je bekering menens is’ (Luk. 3:8).
  • Jezus’ boodschap wordt samengevat als ‘Bekeer je’ in Markus 1:3.
  • En de apostelen volgden precies hetzelfde spoor: Petrus: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen’ (Handelingen 2:38).
  • Paulus: ‘Ik verkondig overal dat mensen tot inkeer moeten komen (..) en werken doen die in overeenstemming zijn met die bekering’ (Hand. 26:20).
  • Jakobus: ‘Geloof zonder werken is dood’ (Jak. 2:17).

Jezus gebruikt zelfs rampen om mensen te waarschuwen: ‘Die 18 die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij’ (Luk. 13:4-5). En Hij waarschuwde maar liefst zeventig keer voor de hel, meer dan wie dan ook in de Bijbel. Zelfs bloedend met het kruis op zijn rug waarschuwt Hij nog: ‘Huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen… Want als ze dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?’ (Luk. 23:28-31).

Sommige mensen zeggen dat je mensen niet met angst moet motiveren. Maar dat is precies wat Jezus wél doet. Natuurlijk niet ons leven lang. God wil ons leiden naar een intieme vriendschap met Hem waardoor doen wat Hij zegt elke dag onze grootste vreugde is (Dag 9-11), en dat Zijn liefde elke angst wegneemt. Maar er is ook gezonde angst. Angst voor vuur, voor hardrijdend verkeer. Voor wie Gods oordeel niet vreest is het kruis niet relevant, onnodig, oninteressant. Laat die mensen zien hoe ziek ze zijn, zodat ze het beschikbare medicijn niet langer wegwuiven.

Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets ie geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord. En wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt (Lukas 12:3).

Dus alles wat versleuteld is getypt, alles wat zonder IP-adres in het dark web is bezocht, alles wat je vanbinnen hebt gedacht… het zal allemaal op hemelsbrede 8K-schermen worden getoond. Een register van alles wat is gebeurd met de diepste dingen in ons hart openbaar, zal met naam en toenaam, videobeelden, exacte datum en tijdstip, worden getoond. Niks ontsnapt aan Gods aandacht en niks zal worden vergeten of weggesleten zijn door de tijd. En Jezus’ advies vanuit Zijn liefde is: sluit vrede met God voor het te laat is. En dan neemt Gods genade al je angst voor dat oordeel weg!

OM TE BESPREKEN:
Hoe breng jij het evangelie? Herken je de neiging het ‘slechte nieuws’ achterwege te laten uit angst voor de reactie?
Vaak zijn we bang een ‘hel-en-verdoemenis-prediker’ te worden. Hoe zouden we deze boodschap qua inhoud trouw kunnen brengen, maar wel in een vorm en taal die de mensen aanspreekt?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Marc. 1:14-15, Luk. 13:1-5, 24:47, Hand. 14:15, 17:30-31