Doneren

Dag 17 – Wat een melaatse moet doen

Hier Christians preek hierover op Groot Nieuws Radio:

 

Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig.
Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen.
(2 Koningen 7:9)

2 Kon. 6:24-30 beschrijft de situatie in Samaria na een lange tijd van belegering. Lees het even. Gedaan? Doe maar even… ja, je kan het, het zijn maar zes verzen! Welkom terug!

Vijandelijke legers kamperen rondom de stad, en wacht gewoon tot het eten op is en de stad zich overgeeft. Er was geen voedsel meer, en mensen leggen vermogens neer voor dingen die in tijden van overvloed waardeloos zouden zijn. Ik bedoel, hoeveel zou je geven voor een ezelskopburger met een McFlurry Duivenmest in de McDrive!

  • Samaria staat symbool voor de huidige wereld zonder God. Door onze eigen zonden is de mensheid omsingeld door de vijand: satan en de gevolgen van onze en andermans zonden.
  • Omdat Gods overvloed aan liefde, blijdschap en vrede niet meer beschikbaar is doordat de band met God doorgesneden is, besteden mensen hun kostbare tijd, energie en geld voor ‘ezelskoppen en duivenmest’:waardeloze dingen.
  • De profeet Elisa kondigt Gods verlossing aan (2 Kon. 7:1). Net zo hebben de profeten eeuwenlang de komst van Gods verlossing door Zijn Messias aangekondigd.

Lees dan 2 Koningen 7:3-9. Weer zes verzen. Ja…. goed zo!

  • De melaatsen buiten de stad staan symbool voor ons als gelovigen.
  • Wij hebben ontdekt dat de vijand gevlucht is, en eten ons buikje rond aan de overvloed die we krijgen door onze verbondenheid met God: vrede, blijdschap, liefde, een veranderd hart, herstelde relaties, innerlijke en lichamelijke genezing, een schoon geweten, Gods gunst en zorg.
  • Maar na een tijdje van zelf aansterken komt er het moment dat we moeten beseffen dat we dit goede nieuws niet voor onszelf mogen houden. Als we deze boodschap voor onszelf houden tot het morgenlicht komt (= de terugkomst van Jezus), komen we er niet goed mee weg.

Precies wat Spreuken 24:11-12 zegt:

Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles om hun leven te redden. Zeg niet: ‘Ik wist het niet,’ want Hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden.
 
Dit moet ons hart zijn. Alles, elke dag, elke beslissing, elke euro, elke calorie aan energie, alles voor de redding van zoveel mogelijk mensen. Niks anders telt. Precies hoe Jezus leefde, en de apostelen Hem navolgden:

Ik hecht niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade (Handelingen 20:24).

Ik wil graag leed verdragen als dat redding en eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus brengt aan de mensen die door God zijn uitgekozen (2 Timotheüs 2:10).

Heftig is dat God zegt, dat we niet net kunnen doen alsof we het niet wisten. En dat voor jezelf leven, vanaf het moment dat je dit weet, een grote zonde is. Het is als de rode pil uit The Matrix: als je ‘m eenmaal slikt, kan je de wereld nooit meer zien als de nepversie die je daarvoor alleen maar zag. Je kan niet meer terug.

Gelukkig belooft God ons te helpen. Of je nu een spreker bent of niet, verlegen, faalangstig, getraumatiseerd – maakt niet uit, God zal je helpen jouw cruciale onmisbare steentje bij te dragen.

De stad Samaria gelooft de melaatsen niet meteen (2 Kon. 7:12). Net zo gelooft de wereld ons goede nieuws niet meteen. Maar de slimmeriken onder hen sturen een ‘verkenner’ eropuit (2 Kon. 7:13) om te checken of het geen onzin is. En wanneer ze zien dat Jezus echt de vijand op de vlucht heeft doen slaan, zullen ze zo gigantisch op Hem afrennen dat ze de poort van de Kerk zullen plattrappen (2 Kon. 7:16-17).

Dit is geen theorie alleen: we hebben dit, ook in Nederland, in het echt zien gebeuren met honderden ongelovigen die zich bekeerden. Want Jezus geeft beter voedsel dan de ezelskoppen en duivenmest dat de wereld ons biedt!

OM TE BESPREKEN:
Leef jij voor het redden van mensen?
Indien niet, hoe komt dat?
Hoe zou je scherper kunnen leven?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Ezech. 3:17-21, Gen. 19:12, 1 Sam. 15:6