Doneren

Dag 15 – Jezus is de enige weg

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn Naam
is de enige op aarde die de mens redding biedt.
(Handelingen 4:12)

Satan misleidt de wereld door de gedachte: “Er zijn zoveel godsdiensten, hoe kan er maar ééntje van waar zijn? Wat hoogmoedig van die christenen (en moslims) die claimen dat al het andere fout is!” Als je niet dieper nadenkt, lijkt het ‘logisch’ om te denken dat de waarheid wel ergens in het midden zal zitten.

Maar Jezus is heel radicaal: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Joh. 14:6). Je kan niet in Jezus geloven PLUS in wat Mohammed, Boeddha, Shiva of het Vliegende Spaghettimonster zegt (ja, dat is een echte religie!). Natuurlijk is er overeenstemming in sommige bijzaken. Maar de kern is: hoe kan iemand gered worden? Hoe kan iemand vergeven worden voor zijn zonde? Als je Jezus, en met Hem de Bijbel, gelooft, is er maar één antwoord: door bewust geloof in Hem als plaatsvervangend offer, je af te keren van je oude leven en Hem blijven navolgen tot de dood.

God zegt dat iedereen geoordeeld zal worden. Voor wat hij gedaan, nagelaten, gezegd of gedacht heeft. Voor de ware intenties van zijn hart. Mensen die wisten wat God wil maar het niet gedaan hebben, zullen worden geoordeeld naar wat ze wisten. Mensen die het niet wisten, volgens wat hun geweten en de natuur tot hen sprak:

Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En alle die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld (…) Heidenen die de wet niet hebben… bewijzen door hun daden dat wat de wet van hen eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten (Romeinen 2:12-15).

Iemand vroeg eens aan een spreker: “Maar die onschuldige man in Afrika die nooit van Jezus heeft gehoord, zal die niet naar de hemel gaan?” De spreker antwoordde: “Zo iemand, die zal zeker naar de hemel gaan!”, en na een korte pauze waarin mensen hem geschokt aankeken: “Alleen het probleem is: die man bestaat niet. Er is geen onschuldige man in Afrika, noch in welk continent dan ook”.

Niemand het zal halen:

Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Heel de mensheid is verdorven. Uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig tegenover God (Romeinen 3:10, 12, 20).

Heel belangrijk om te beseffen. We kunnen voor ons gevoel dit overdreven vinden, maar wie kan beter de echte diagnose stellen van ieder mensenhart dan Hij Die de harten van ons allemaal van voor tot achter doorgrondt? Zoals eerder gezegd: iedereen is zondiger dan ze ooit kunnen beseffen, maar – gelukkig, dank God voor Zijn grote genade – ook geliefder dan ze ooit kunnen beseffen.

Iedereen is dus schuldig. Het bloed schreeuwt (zie Dag 4). Iedereen heeft daarom een onschuldig ander mens nodig, die voor hem de prijs betaalt. En het goede nieuws is: God biedt iedereen aan een deal te sluiten, voor het te laat is: Zijn bloed voor ons bloed. God wil dat niemand verloren gaat, en iedereen gered wordt:

Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt (2 Petrus 3:9)

Mensen móeten het horen dat ze aan het komende, eeuwige oordeel over hun zonde kunnen ontkomen. God roept de gelovigen met schreeuwende urgentie op dit bekend te maken, wat het ook kost:

Hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? (Romeinen 10:14).

OM TE BESPREKEN:
Hoe dacht je tot nu toe over hindoes, moslims, boeddhisten, (niet-Messiaanse) Joden, en atheïsten?
Wat vind je ervan dat God dit zegt?
Herken je de neiging in jezelf dat je liever wil dat het niet waar is, omdat het anders te grote gevolgen zal hebben voor je leven?
Als je dit wel aanneemt, wat voor gevolgen heeft dit voor hoe je je leven nu leidt?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Zef. 1:2-7, Jes. 5:12, Jer. 25:15-33, Rom. 3:9-26, Hand. 17:26-31
Boek: “Jezus, de enige weg tot God” – John Piper