Doneren

Dag 1 – Wees geen halve maan

Hier een preek (audio) over dit onderwerp!

Hij heeft ons er van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon
(Romeinen 8:29).

Discipelschap is geen luxe hobby voor superchristenen. Het is het doel van ons leven: Meer Jezus in ons. Meer op Hem lijken is de reden waarom God ons maakte:

Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op Hem leken. Hij maakte ze als man en vrouw (Genesis 1:27).

Elk mens kan een stukje van wie God is uitstralen. Allemaal op een unieke manier. En de optelsom daarvan is samen een behoorlijk compleet plaatje van God: De veelkleurige wijsheid van God (Ef. 3:11).

Daarom zei God tegen ons mensen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag (Gen. 1:28). Hij bedoelt daarmee:

‘Dat stukje in jou dat op Mij lijkt, vermenigvuldig dat. Breng de wereld om je heen onder jouw gezag. En omdat jij op Mij lijkt, komt het daarmee ook onder Mijn gezag. Door jou heen wordt Ik dan Koning overal waar je komt. En waar Ik de Baas ben, wordt alles liefde, licht, eerlijkheid, vrede. En zo wordt het paradijs dat we hier hebben, groter en groter. Tot het de hele aarde omvat’.

Als God ergens écht gehoorzaamd wordt, komt wat de Bijbel noemt ‘het Koninkrijk van God’ – waarvan Jezus zegt dat we ervoor moeten bidden dat het komt.

Maar door de zonde lijken mensen juist steeds minder en minder op God, en meer en meer op de duivel. En maakten we de aarde meer een hel dan een hemel.

Maar! Jezus kwam om het oorspronkelijke plan weer te herstellen: mensen op God laten lijken, en zo de hemel naar de aarde brengen. Meer Jezus in Meer Mensen.

Om Gods beeld te weerspiegelen, te reflecteren. Net zoals de maan en de zon. Al het licht en alle warmte komt van de zon. Overdag krijgt de aarde direct zonlicht. In de nacht is dat zonlicht er niet, maar zijn er wel de maan en sterren. De maan heeft geen licht van zichzelf, maar kan één ding heel goed: weerkaatsen. Tenminste, zolang ‘ie op de zon gericht staat. Als de maan zich afkeert van de zon, geeft het de helft of zelfs maar een sikkeltje van dat licht door. Maar hoe meer naar de zon toegedraaid, hoe meer licht ‘ie doorgeeft!

Dit is een beeld van wij ten opzichte van God. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen (Gen. 1:16). Hij is het Grote Licht, wij het kleinere. Als Jezus terugkomt op aarde, komt ‘de dag’ en dan zien we Hem letterlijk als Koning regeren. Maar nu is het nacht: door de zonde kunnen we God niet direct zien, en zonder God is alles duister. Maar door mensen die op God gericht zijn, kan de aarde toch Gods licht krijgen. Net als de maan dus het zonlicht doorgeeft zolang het nog nacht is. En heerst God door ons heen. Tot de volle dag komt als Jezus terugkeert.

Daarom discipelschap. Niet alleen een paar hele heilige toegewijde mensen, maar ieder mens op aarde is gemaakt om een discipel te zijn. Op God te lijken. En een uniek stukje van wie God is uit te stralen. De optelsom van al die weerspiegelingen van God in ons, vult de aarde met licht:

Zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn (Habakuk 2:14).

 Discipel betekent ‘leerling’ en ‘volgeling’. Door Jezus na te volgen, leer je en verander je. En vormt God meer van Jezus in je. En door jou heen doet Hij hetzelfde met heel veel anderen!

OM TE BESPREKEN:
In hoeverre lijk je al een beetje op Jezus?
En in welke gebieden echt een stuk minder?
Wat zouden mensen om je heen zeggen? Vraag het ze eens!

Op wat voor manieren zou jij je meer naar God toe kunnen draaien?
Heb je wel eens meegemaakt, of gehoord van een ander, dat God ergens een plek die eerst leek op de hel, hemels maakte, door mensen/de kerk heen?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Ef. 4:24, Kol. 3:10, 1 Pet. 2:9-10, Rom. 6:4