Doneren

Cancelcultuur

Johan Derksen heeft gelijk. Én: hij moet gecanceld worden.
En jij en ik ook.

Van de week vertelde Johan Derksen een verhaal op TV. Over een ‘jeugdzonde’ waar hij niet trots op was: een verkrachting met een kaars bij een dronken vrouw. Later veranderde hij dat in ‘gewoon een kaars rechtop tussen haar benen’.

Hij wilde met die openbare biecht een punt maken. Gisteravond werd dat punt door Ruben Nicolai bij Jinek zo samengevat: “De Bijbel zegt het mooi: Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”. We zijn wel allemaal verontwaardigd over Johnny de Mol (of Ali B, Will Smith of Brian Houston), maar hebben we niet allemaal fouten gemaakt? Dus is het niet hypocriet om dan zo makkelijk anderen te veroordelen?

En daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in:

‘En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar: u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook’ (Romeinen 2:1).

Maar dat punt kwam niet helemaal over. Wat bleef hangen was het schunnige verhaal. Johan werd gecanceld. Theaters, radiostations, sponsors: iedereen verbrak de banden met hem.

Ik ben blij met de ‘vertrutting’ van de cultuur. Dat we dit allemaal niet (meer?) normaal vinden. Dat respect, instemming, lichamelijke integriteit hoger in het vaandel komen te staan. Goed zo, dat dit soort toestanden niet (meer?) geaccepteerd worden.

Maar Johan heeft ook gelijk: wat een hypocrisie. Spuiten en Slikken, met als presentator Tim Hofman. Huwelijkstrouw en gezinsleven wordt aan alle kanten onderuitgehaald in wetgeving en belachelijk gedachtengoed. Gezag van kerk, Bijbel en God agressief afgebroken. Evolutie-indoctrinatie vertelt onze kinderen dat ze gewoon dieren zijn. En dan vinden we het raar dat dit soort dingen gebeuren?

Eigenlijk moeten wij allemaal gecanceld worden. Niemand van ons is zonder zonde. Niemand heeft het recht op TV te verschijnen en een mening te geven. Niemand heeft het recht stukjes als dit te schrijven, te preken, kerken te leiden, morele oordelen te vellen.

Want ‘veel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen’ (Godfried Bomans). We hebben allemaal ‘jeugdzonden’. Daar ‘jeugd-‘ voor te zetten, maakt het niet minder erg. Het heeft echte schade veroorzaakt. Mensen die als object worden behandeld. Over wie leugens verteld worden. Die misbruikt worden, onrecht wordt aangedaan, afgewezen of verwaarloosd worden.

Ook ik ben schuldig. Misschien viel het mee, maar dat kwam alleen door Gods genade van een goede opvoeding en een bijbelgetrouwe kerk.

God is eeuwig. God is nu daar op die plek in de jaren ’70 waar dat verhaal van Johan wel of niet gebeurde.

God is liefde. Liefde voor Johan. Maar ook voor die bewusteloze dronken vrouw. ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden’, zegt de Heer.

Dit allemaal, #metoo, trial by media, grensoverschrijdend gedrag, de cancelcultuur, is één grote waarschuwing. Aan lacherige sigaarrokende blanke mannen in een voetbalkantinesfeer. Aan hypocriete woke linkse moralisten. Aan ieder die ernaar kijkt.

Er komt een oordeel. Geen jeugdzonde is vergeten. Inclusief die dingen die niet officieel strafbaar zijn, maar wel tegen Gods hart van 100% pure Vaderliefde ingingen. Geen verhaal kan achteraf mooier gemaakt worden. Je zonde zal je vinden. ‘Alles wat in het donker gedaan is, zal in het volle licht getoond worden’.

En God wil dat iedereen van dat oordeel gered wordt.

Jezus is gecanceld voor ons. Iedereen verbrak de banden met Hem, verloochende en verraadde Hem. Hij droeg de smaad, de verlatenheid, de Goddelijke vergelding voor iedereen die gelooft.

“Als je met je tegenpartij op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen. Anders sleept hij je voor de rechter (..) en die zal je in de gevangenis gooien” (Lucas 12:58).

Johan en alle drinkende, geile, vrouwonvriendelijke kerels: die Jezus wiens kerk je als tiener verlaten hebt, wiens verhaal je sprookjes noemt… die Jezus is je enige hoop op redding. Johan je had gelijk: niemand is zonder zonde. Maar waar is je oprechte berouw? Kan je die laveloze dame zien door de ogen van God, haar Vader? Als een kostbaar eeuwig geliefde beelddrager van de Eeuwige, wiens lichaam een heiligheid heeft?

Linkse cancelaars: die Jezus wiens oproep tot bekering van overspel, dronkenschap en abortus je graag van je afgooit, die Jezus is je enige hoop om niet zelf voor eeuwig gecanceld te worden. Kan je zien hoe hypocriet het is selectief verontwaardigd te zijn hierover, maar geen liefde te hebben voor overlevenden van abortus, levenslang verminkte spijtoptanten van een geslachtsverandering, en de kinderen van ouders die ‘Second Love’ plegen? Hoe het promoten van vrije seks, porno, drank en drugs niet te rijmen is met deze ‘hoogstaande moraal’?

Rechts en links, hoogopgeleid of niet, man of vrouw (punt):

Stop met schoppen tegen Jezus. Hij is je enige Hoop. Hij veroordeelt je niet, Hij snapt waarom je het allemaal deed, hoe je bent beïnvloed en gehersenspoeld door Babylon, meegesleept door lust, emoties, de tijdgeest

Hij heeft je lief, wat je ook gedaan hebt. Wat je jeugdzondes ook waren of zijn. Hoe hypocriet je ook oordeelt.

En omdat Hij van je houdt, waarschuwt Hij je: kom tot inkeer, voor het te laat is.

Je hoeft niet gecanceld te worden.