Doneren

Afsluiting week #7 – Toewijding aan de kerk

Doel van de avond:

Iedere discipel een keuze laten maken om levenslang elke zondag naar een bijbelgetrouwe kerk te gaan
weer of geen weer, goede tijden slechte tijden
en in elk seizoen op een of andere manier daar actief betrokken te zijn

God zegt:

Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als je de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk…  (Hebreeën 10:25-26).

God geloven en een discipel zijn betekent dus niet wegblijven uit de samenkomsten. Want hij beseft dat hij die aanvuring tot liefde en goede werken nodig heeft. Dat hij die denkt dat hij staat, moet blijven toezien dat hij niet valt (1 Kor. 10:12). Juist dóór het blijven ‘toezien dat je niet valt’, val je niet. Maar als je denkt dat dat jou niet zal gebeuren, val je je juist.

Naar de kerk blijven komen is dus ‘toezien dat je niet valt’. Niet denken dat je daar boven staat. Niet denken dat je geen correctie of gezag van bijbelse oudsten en leiders boven je nodig hebt.

En dus in alles bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Financieel, met je tijd, met je talenten. Wees altijd overvloedig in het werk van de Heer (1 Kor. 15:58).

Ik had ook genoeg van de kerk. Als kind van tien en als tiener van vijftien maakte ik een lelijke scheuring in de kerk mee. Zelfs toen ik echt tot geloof kwam, kon de kerk me niet boeien. ‘Ik ga wel evangeliseren onder m’n vrienden’, dacht ik. De kerk zag ik als een soort noodzakelijk kwaad. Maar door een boek pakte God me. De schrijver (J.I. Packer) schreef daar onomvloerst: ‘Je kan niet van Jezus houden zonder van de kerk te houden’. Bam. En ik zag toen dat God door Paulus heen al die brieven schreef, niet aan ongelovigen, maar aan de kerk. Als de kerk sterk is, komt de wereld vanzelf bij Jezus.

Sindsdien hebben Nathalie en ik God extreem krachtige dingen zien doen door de kerk heen. Honderden mensen zonder geloof of kerk, tot geloof zien komen. Veel lelijkheid bleef, net als overal waar mensen samen komen – in de wereld nog veel meer als in de kerk. Maar door alles heen deed God een volmaakt werk door onvolmaakte mensen heen – als die mensen met vallen en opstaan Hem blijven vertrouwen en gehoorzamen!

Heer, in gehoorzaamheid aan wat U zegt, wijd ik me toe aan de kerk.
Ik zal niet eens per maand of elke twee weken gaan, maar elke keer.
Ik ben bereid zelfs vaker dan dat, desnoods elke dag samen te komen, als ik U daarmee beter kan dienen.
Ik zal me onderwerpen aan door U ingesteld gezag in de kerk. Leid me naar de juiste gemeente, waar Uw Woord zoveel mogelijk onderwezen en geleefd wordt.
Ik bekeer me van alle hoogmoed of overmoed, dat dat denkt niemand anders nodig te hebben.
Help me altijd overvloedig te zijn in Uw werk.
En laat Uw glorie met volle kracht zien aan een kapotte wereld door Uw kerk heen!