Doneren

Afsluiting week #5 – Toewijding aan liefde voor mensen

Doel van de avond:

een toewijding maken aan vervuld raken met de Heilige Geest
en daardoor gehoorzaam te zijn aan Gods pittige manieren om lief te hebben
en zo te groeien in karakter, de vruchten van de Geest

 

God liefhebben is mensen liefhebben. God dienen is mensen dienen. Want elk mens is gemaakt naar Gods beeld. Als we hen om die reden alleen al eren, eren we God. Onafhankelijk van hoe ze zich gedragen, of ze het verdienen: we helpen, zegenen, bemoedigen, verdragen, bezoeken, ondersteunen mensen niet omdat ze dat waard zijn, maar omdat we God Die hen gemaakt heeft en wil bereiken, eer willen brengen.

We zien het ook bij veel leiders in de Bijbel. Ze wijdden zich toe aan liefde voor en dienen van mensen. Jozua, David, Elisa: ze wijdden zich allemaal toe aan het dienen van mensen, uit liefde voor God. Van Elisa stond dat hij ‘water op Elia’s handen goot’ (2 Koningen 3:11); hoe zie jij het zitten om iemands  wandelende kraan te zijn? En als gevolg van hun dienen kon God ze veel gezag en invloed toevertrouwen.

Wie kan jij dienen? Mensen die niemand ziet staan. Mensen die het zwaar hebben. Mensen van wie je zelf geen energie terugkrijgt. Die jou niet terug kunnen helpen. Of mensen die zich zwaar inspannen voor Gods goede zaak.

De kern is: in ieder mens erkennen en eren dat ze naar Gods beeld gemaakt zijn, ongeacht hoe ze zich gedragen. En zoals Jezus het deed, in navolging van Hem ons leven voor hen inzetten, offers brengen, sterven aan onszelf – waardoor God leven kan brengen door ons sterven heen. Vooral daar waar we liefde geven aan mensen die het niet verdienen, laten we Gods hart zien. We vullen in ons lichaam aan wat aan het lijden van Christus ontbreekt (Kol. 1:24). En God zalft dit met kracht!

Concreet:
Wat spreekt God tot je over hoe je met je echtgeno(o)t(e) moet omgaan, hoe je je ‘leven kan geven’ voor haar/hem?
____________________________________________________________
Wat spreekt God tot je over je zoektocht naar een partner?
____________________________________________________________
Welke ‘niet-je-broeder’ zou je meer kunnen gaan ‘groeten?
____________________________________________________________
Is er een leider of andere dienaar van God die je actiever zou kunnen gaan dienen? Hoe?
____________________________________________________________
Met welke zondaars buiten de kerk zou je meer kunnen gaan ‘eten’?
____________________________________________________________
Met welke zondaars binnen de kerk zou je niet meer moeten gaan ‘eten’?
____________________________________________________________
In welke situaties zou je meer ‘achteraan’ kunnen gaan zitten?
____________________________________________________________
Hoe zou je je liefde voor mensen meer in actie om kunnen zetten?
____________________________________________________________

Heer, ik wijd me toe aan liefde voor mensen.
Open mijn ogen voor de mensen om me heen. Om te beginnen mijn eigen man of vrouw, mijn eigen gezin.
Laat me Uw beeld in ze herkennen, of ze zich er nu naar gedragen of niet.
Laat me uitreiken naar niet alleen mensen die op me lijken, maar ook naar wie voor mijn gevoel mijn ‘niet-broeder’ zijn.
Help me te eten met zondaars. Om ze te redden.
En help me niet te eten met mensen die zeggen te geloven, maar zich er niet naar gedragen. Om ze te redden.
Leer me goed onderscheid daarin te maken, zonder brokken en te snelle conclusies.
Help me te dienen en nederig te zijn.
En zo Uw Woord vlees te maken: in mijn lichaam. Laat me de handen en voeten van Jezus zijn.
 
Ik kan dit allemaal niet zelf. Help me dankbaar te blijven voor het kruis. Zodat die dankbaarheid de brandstof word waar ik hard op kan gaan, tot Uw eer.
Laat de vruchten van de Geest uit m’n leven groeien.