Doneren

Afsluiting week #4 – Toewijding aan gebed en bijbel

Doel van de avond:

een toewijding maken aan gezonde geestelijke disciplines
met name regelmatig bijbel lezen en gebed
niet als religieuze verplichting maar om écht connectie te maken met de Geest

 

God ontmoeten.
Met God door het leven wandelen.
Een relatie met God hebben: praten, delen, uitwisselen.
Onmogelijk, bovennatuurlijk leven door vol te worden van de Heilige Geest.

Daar zijn we voor gemaakt. Iedereen op zijn eigen, unieke manier. Maar Gods verlangen is elke dag de hele dag in je leven betrokken te zijn.

Zoals Hij wandelde met Adam en Eva als bij zonsondergang de wind de tropische hitte wat koeler maakt. Zoals Henoch met Hem wandelde, en God hem zo liet doorwandelen de hemel in. Zoals David voor hem zong, waar Hij van genoot. Zoals Mozes z’n tent van ontmoeting had waar Hij met God sprak zoals ‘een man spreekt met zijn vriend’.

Een gelovige, een discipel, een volgeling van Jezus, wil als het goed is niks anders. Maar het leven is vol afleidingen. Wat je nodig hebt is een vastberaden keus: ik ga elke dag tijd voor God maken.

Bij de één is dat meer lezen, bij de ander meer bidden (praten met God), bij de ander meer zingen. Bij de één is het lange stukken geconcentreerd, bij de ander in meerdere kortere momenten. Bij sommigen vroeg in de ochtend, bij anderen in de pauze van je werk, en weer anderen in de avond voor je gaat slapen. De één op de eigen kamer, de ander in de natuur. Maar je laat zien dat God je prioriteit is, door tijd voor Hem te maken.

Het gaat niet per sé om de kwantiteit (hoeveelheid). Maar net als bij een menselijke relatie, is er vaak wel kwantiteit nodig om tot kwaliteit te komen. Het gaat vaak maar om een paar momenten dat er echt een ‘ontmoeting’ van hart tot hart plaatsvindt… maar je hebt vaak wel een lange aanlooptijd nodig, om dat moment te krijgen.

En een gewoonte kan helpen. Daniël bad 3x per dag (Dan. 6:11). In Psalm 119:164 staat ‘7x per dag loof ik U’. Het is geen wet, maar vaste momenten en frequenties kunnen helpen, net zoals feestdagen ons telkens bij vaste waarheden stilzetten.

Een vast moment van de dag helpt ook. Vroeg in de ochtend zien we in de Bijbel vaak terug (Ps. 5:4, 63:1, en Jezus Zelf in Mc. 1:35), maar ook ‘wandelen in de avondkoelte’ (Gen. 3:8, 24:63) kan een ding tussen jou en God zijn.

Een vaste plek kan ook helpen. De binnenkamer (Dan. 6:11, Mt. 6:6), de natuur (Gen. 24:63) of vaak samen met anderen (Hand. 2:46).

Wat ook in jouw leven werkt, kies hiervoor. Maak tijd voor God. Elke dag.

Welke tijd van de dag werkt in jouw situatie het beste?
Vroeg in de ochtend, in een middagpauze, direct na het eten, voor je gaat slapen? Kies een moment en houd je daaraan. En als je dagindeling verandert, kies dan een nieuw moment. Maar maak in je dag een ‘tent van ontmoeting’.

En op welk moment in de week zou je wat meer tijd als normaal kunnen vrijmaken? B.v. zaterdagochtend, zondagavond, een deel van een andere vaste vrije dag.

Wat zou een goede gewoonte voor je kunnen worden?
FREQUENTIE – Elke  ________________________________________
TIJD – ___________________________________________________
PLAATS__________________________________________________